Raport finansowy
i ESG 2020

3b. Koszty z tytułu prowizji

01.01.2020 – 31.12.2020 01.01.2019 – 31.12.2019
Prowizje za prowadzenie rachunków (20 022) (17 946)
Prowizje za realizację przelewów, wpłat i wypłat gotówkowych oraz inne transakcje płatnicze (4 610) (3 537)
Prowizje z tytułu udzielonych kredytów i pożyczek (33 374) (30 983)
Prowizje za obsługę kart płatniczych i kredytowych (93 514) (107 030)
Prowizje z tytułu działalności maklerskiej i powierniczej (3 321) (2 262)
Prowizje z tytułu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Grupę (10 417) (10 309)
Prowizje z tytułu sprzedaży produktów ubezpieczeniowych (16 440) (10 048)
Pozostałe prowizje (19 660) (18 619)
Razem (201 358) (200 734)

 

Wyniki wyszukiwania