Raport finansowy
i ESG 2020

23f. Zabezpieczenie wartości godziwej – instrumenty zabezpieczające

Transakcje Zmiany wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego przyjęte do wyznaczenia kwoty nieefektywnej w okresie Nieefektywność rozpoznana w Rachunku zysków i strat
IRS (5 220) 524
Razem (5 220) 524

Wyniki wyszukiwania