Raport finansowy
i ESG 2020

31.12.2020 31.12.2019
banki i inne instytucje monetarne 66 351 90 707
pozostałe przedsiębiorstwa 0 114 718
odsetki (1) 14
Razem 66 350 205 439

Wyniki wyszukiwania