Raport finansowy
i ESG 2020

31.12.2020 31.12.2019
banki i inne instytucje monetarne 0 0
pozostałe przedsiębiorstwa 0 0
sektor budżetowy 38 818 48 153
Razem 38 818 48 153

Wyniki wyszukiwania