Raport finansowy
i ESG 2020

21b. Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane wg zamortyzowanego kosztu

 31.12.2020 Wartość bilansowa brutto Skumulowana utrata wartości Wartość bilansowa netto
Koszyk 1 Koszyk 2 Koszyk 3 Koszyk 1 Koszyk 2 Koszyk 3
Wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 67 152 309 3 994 527 3 698 388 (365 159) (230 339) (1 777 137) 72 472 589
-Przedsiębiorstwa 16 146 941 1 561 156 1 026 032 (118 205) (41 408) (468 866) 18 105 650
-Osoby prywatne 50 736 368 2 433 193 2 667 041 (245 411) (188 930) (1 307 577) 54 094 684
-Sektor instytucji rządowych i samorządowych 269 000 178 5 315 (1 543) (1) (694) 272 255

 31.12.2019 Wartość bilansowa brutto Skumulowana utrata wartości Wartość bilansowa netto
Koszyk 1 Koszyk 2 Koszyk 3 Koszyk 1 Koszyk 2 Koszyk 3
Wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 63 662 781 3 216 123 3 199 909 (273 822) (187 580) (1 500 216) 68 117 195
-Przedsiębiorstwa 16 729 589 1 420 459 858 535 (134 939) (34 301) (432 961) 18 406 382
-Osoby prywatne 46 740 709 1 795 651 2 341 374 (138 457) (153 279) (1 067 255) 49 518 743
-Sektor instytucji rządowych i samorządowych 192 483 13 0 (426) 0 0 192 070

Wyniki wyszukiwania