Raport finansowy
i ESG 2020

17a. Kasa, środki w Banku Centralnym

 31.12.2020  31.12.2019
Gotówka 785 357 758 545
Środki pieniężne na rachunkach w Banku Centralnym 674 932 1 444 899
Inne środki pieniężne 0 0
Razem 1 460 289 2 203 444

Bank był zobowiązany do utrzymywania w okresie od 31 grudnia 2020 do 31 stycznia 2021 w NBP na rachunku bieżącym Banku średniego salda o wartości  410 142 tys. zł (średnia arytmetyczna stanów środków na rachunku bieżącym w NBP ze wszystkich dni okresu rezerwowego).

Wyniki wyszukiwania