Raport finansowy
i ESG 2020

14. Amortyzacja

01.01.2020 – 31.12.2020 01.01.2019 – 31.12.2019
Rzeczowych aktywów trwałych (167 286) (146 790)
Wartości niematerialnych (43 125) (34 082)
Razem (210 411) (180 872)

Wyniki wyszukiwania