Raport finansowy
i ESG 2020

11. Koszty administracyjne

01.01.2020 – 31.12.2020 01.01.2019 – 31.12.2019
Koszty pracownicze (856 330) (836 389)
Wynagrodzenia (720 734) (687 683)
Narzuty na wynagrodzenia (115 129) (111 664)
Świadczenia na rzecz pracowników, w tym: (20 467) (37 042)
rezerwy na odprawy emerytalne (3 470) (9 371)
rezerwy na niewykorzystane urlopy 8 801 (1 899)
pozostałe (25 798) (25 772)
Pozostałe koszty administracyjne (686 049) (708 794)
Koszty reklamy, promocji i reprezentacji (61 818) (80 824)
Koszty informatyki i łączności (130 989) (162 205)
Koszty wynajmu (78 055) (70 536)
Koszty utrzymania budynków, wyposażenia, materiałów (49 635) (45 173)
Koszty bankomatów i obsługi gotówki (27 322) (21 227)
Koszty usług doradczych, audytowych, prawniczych, tłumaczeń (37 771) (71 507)
Podatki i opłaty różne (34 538) (31 363)
Koszty KIR (8 022) (7 243)
Koszty PFRON (8 183) (7 397)
Koszty BFG (167 190) (123 468)
Koszty Nadzoru Finansowego (10 283) (10 350)
Pozostałe (72 243) (77 501)
Razem (1 542 379) (1 545 183)

Wyniki wyszukiwania