Raport finansowy
i ESG 2020

Nasze osiągnięcia w roku 2020

Pomijając wszelkie negatywne efekty pandemii COVID-19, postrzegamy rok 2020 jako rok przyśpieszenia naszej transformacji w stronę nowej ery bankowości.

Silnie wspieraliśmy naszych klientów w okresie pandemii, dzięki czemu wzmocniliśmy nasze relacje. W rezultacie, wzrosły wskaźniki sprzedaży krzyżowej (cross-selling) w wielu kategoriach. Pozyskaliśmy również nowych klientów pomimo wyzwań wynikających z pandemii. Liczba aktywnych klientów wzrosła o 61 tys. do 2,63 mln na koniec roku. Sprzedaż kredytów hipotecznych osiągnęła nowy rekordowo wysoki poziom 7,2 mld zł (uruchomienia 6,7 mld zł, +57% r/r) i rekordowo wysoki udział rynkowy(12,2%). Sprzedaż kredytów gotówkowych spadła r/r do poziomu 4,6 mld zł, ale Bank utrzymał swój udział rynkowy na wysokim poziomie 10,7%. Proces cyfryzacji uległ znacznemu przyśpieszeniu, zarówno w z perspektywy klienta, jak i wewnątrz Banku.

Solidne wyniki operacyjne pomimo pandemii:

3,3% r/r
Wzrost wyniku z tytułu odsetek netto
(pro-forma)
6,7% r/r
Wzrost wyniku z tytuł prowizji netto
3,1% r/r
Wzrost przychodów operacyjnych
4,6% r/r
Wzrost wyniku na działalności podstawowej

Utrzymana wysoka jakość aktywów i płynność

4,95%
poziom wskaźnika kredytów z utratą wartości
83 p.b.
poziom kosztu ryzyka
91%
niski poziom wskaźnika kredyty/depozyty

Solidna pozycja kapitałowa i niższe bufory regulacyjne

  • Łączny wskaźnik kapitałowy (TCR) Grupy na poziomie 19,5% oraz wskaźnik kapitału podstawowego (CET1) na poziomie 16,5% ponad 5 p.p. powyżej regulacyjnych minimów
  • KNF obniżył Bufor Filaru 2, związany z walutowymi kredytami hipotecznymi, do poziomu 3,35% (Grupa)

Bankowość detaliczna

2,63 mln
aktywnych klientów (+61 tys. r/r)
2,05 mln
klientów cyfrowych (+12% r/r)
1,7 mln
aktywnych klientów mobilnych (+18% r/r)
>3 mln
wydanych kart debetowych (+145 tys. r/r)
Roczny wzrost kredytów hipotecznych w złotych o 22,4% r/r; rekordowe uruchomienia (6,7 mld zł, +57% r/r) i wzrost udziału w nowej sprzedaży do 12,2% z 7,3% w 2019 r.
Kredyty konsumpcyjne +1,5% r/r pomimo spadku uruchomień (-7% r/r); utrzymany udział w nowej sprzedaży (10,7%)

Bankowość przedsiębiorstw

+37% r/r
Depozyty bieżące przedsiębiorstw
+1,1% r/r
Portfel kredytów dla przedsiębiorstw (bez leasingu)
+10% r/r
Sprzedaż faktoringu
Rosnąca liczba i wolumen transakcji

Wyniki wyszukiwania