Raport finansowy
i ESG 2020

Efektywność kosztowa i materialne oraz powtarzalne synergie po połączniu z Euro Bankiem

Koszty bez BFG spadły -1% r/r. Spadek kosztów osobowych szczególnie w 4 kw. (-10% kw./kw.)

Koszty operacyjne

Koszty/dochody, oddziały i pracownicy

(*) dodatkowe koszty administracyjne bezp. związane z zakupem Euro Banku, procesem fuzji i integracji (113 mln zł w 2019 i 66 mln zł w 2020, w tym 41,4 mln zł na restrukturyzację zatrudnienia)
(**) bez dochodów jednorazowych i kosztów integracji
(***) liczba of aktywnych pracowników 6.602 na koniec 2020 r., spadek o 14% r/r

  • Koszty integracji – Pozostaną wyraźnie poniżej planu (poniesione dotychczas stanowią 88% planu)
  • Synergie netto w stałym, rosnącym trendzie – przy wyniku roku obr. 2020 >PLN100mn, powyżej planu, a w 2021 r. spodziewany 2x wyższy wynik

Synergie roku obr. 2020 powyżej planu

Poprawa efektywności operacyjnej

Oczekiwane podwojenie synergii netto w 2021 r.

Koszty integracji i synergie w roku 2020 (przed opodatk.) (mln zł)

Koszty integracji (przed opodatk.) (mln zł)

Brutto synergie (przed opodatk.) (mln zł)

Docelowe synergie i koszty integracji brutto (przed opodatk.) (mln zł)

Synergie roku obr. 2020 powyżej planu
Koszty integracji

Pozostaną wyraźnie poniżej planu (poniesione dotychczas stanowią 88% planu)

Synergie netto w stałym, rosnącym trendzie

przy wyniku roku obr. 2020 >PLN100mn, powyżej planu, a w 2021 r. spodziewany 2x wyższy wynik

Wyniki wyszukiwania