Raport finansowy
i ESG 2020

Załącznik nr 2

MSSF 9 / Artykuł 468-FL Porównanie funduszy własnych oraz współczynników kapitałowych i wskaźnika dźwigni finansowej z uwzględnieniem i bez uwzględnienia zastosowania rozwiązań przejściowych dotyczących MSSF 9 i analogicznych oczekiwanych strat kredytowych oraz z uwzględnieniem i bez uwzględnienia tymczasowego traktowania zgodnie z art. 468 rozporządzenia CRR (w tys. zł i w %)

31.12.2020 30.09.2020 30.06.2020 31.03.2020 31.12.2019
Dostępny kapitał (kwoty)
1. Kapitał podstawowy Tier 1 (CET1) 8 438 996 8 540 672 8 482 785 8 366 754 8 138 540
2. Kapitał podstawowy Tier 1 (CET1), gdyby nie stosowano rozwiązań przejściowych dotyczących MSSF 9 lub analogicznych oczekiwanych strat kredytowych 8 227 534 8 313 505 8 351 872 8 254 239 8 017 832
2a. Kapitał podstawowy Tier 1, gdyby nie stosowano tymczasowego traktowania niezrealizowanych zysków i strat wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody zgodnie z art. 468 rozporządzenia CRR 8 438 996 8 540 672 8 482 785 8 366 754 8 138 540
3. Kapitał Tier 1 8 438 996 8 540 672 8 482 785 8 366 754 8 138 540
4. Kapitał Tier 1, gdyby nie stosowano rozwiązań przejściowych dotyczących MSSF 9 lub analogicznych oczekiwanych strat kredytowych 8 227 534 8 313 505 8 351 872 8 254 239 8 017 832
4a. Kapitał Tier 1, gdyby nie stosowano tymczasowego traktowania niezrealizowanych zysków i strat wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody zgodnie z art. 468 rozporządzenia CRR 8 438 996 8 540 672 8 482 785 8 366 754 8 138 540
5. Łączny kapitał 9 968 996 10 070 672 10 012 785 9 896 754 9 668 540
6. Łączny kapitał, gdyby nie stosowano rozwiązań przejściowych dotyczących MSSF 9 lub analogicznych oczekiwanych strat z tytułu kredytów 9 757 534 9 843 505 9 881 272 9 784 239 9 547 832
6a. Łączny kapitał, gdyby nie stosowano tymczasowego traktowania niezrealizowanych zysków i strat wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody zgodnie z art. 468 rozporządzenia CRR 9 968 996 10 070 672 10 012 785 9 896 754 9 668 540
Aktywa ważone ryzykiem (kwoty)
7. Aktywa ważone ryzykiem ogółem 51 138 003 50 305 396 50 007 068 50 675 012 48 124 585
8. Aktywa ważone ryzykiem ogółem, gdyby nie stosowano rozwiązań przejściowych dotyczących MSSF 9 lub analogicznych oczekiwanych strat z tytułu kredytów 50 954 615 50 127 053 49 849 885 50 491 071 48 011 238
Współczynniki kapitałowe
9. Kapitał podstawowy Tier 1 (jako procent kwoty ekspozycji na ryzyko) 16,50% 16,98% 16,96% 16,51% 16,91%
10. Kapitał podstawowy Tier 1 (jako procent kwoty ekspozycji na ryzyko), gdyby nie stosowano rozwiązań przejściowych dotyczących MSSF 9 lub analogicznych oczekiwanych strat z tytułu kredytów 16,15% 16,58% 16,75% 16,35% 16,70%
10a. Kapitał podstawowy Tier 1 (jako procent kwoty ekspozycji na ryzyko), gdyby nie stosowano tymczasowego traktowania niezrealizowanych zysków i strat wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody zgodnie z art. 468 rozporządzenia CRR 16,50% 16,98% 16,96% 16,51% 16,91%
11. Kapitał Tier 1 (jako procent kwoty ekspozycji na ryzyko) 16,50% 16,98% 16,96% 16,51% 16,91%
12. Kapitał Tier 1 (jako procent kwoty ekspozycji na ryzyko), gdyby nie stosowano rozwiązań przejściowych dotyczących MSSF 9 lub analogicznych oczekiwanych strat z tytułu kredytów 16,15% 16,58% 16,75% 16,35% 16,70%
12a. Kapitał Tier 1 (jako procent kwoty ekspozycji na ryzyko), gdyby nie stosowano tymczasowego traktowania niezrealizowanych zysków i strat wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody zgodnie z art. 468 rozporządzenia CRR 16,50% 16,98% 16,96% 16,51% 16,91%
13. Łączny kapitał (jako procent kwoty ekspozycji na ryzyyko) 19,49% 20,02% 20,02% 19,53% 20,09%
14. Łączny kapitał (jako procent kwoty ekspozycji na ryzyko), gdyby nie stosowano rozwiązań przejściowych dotyczących MSSF 9 lub analogicznych oczekiwanych strat z tytułu kredytów 19,15% 19,64% 19,82% 19,38% 19,89%
14a. Łączny kapitał (jako procent kwoty ekspozycji na ryzyko), gdyby nie stosowano tymczasowego traktowania niezrealizowanych zysków i strat wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody zgodnie z art. 468 rozporządzenia CRR 19,49% 20,02% 20,02% 19,53% 20,09%
Wskaźnik dźwigni finansowej
15. Miara ekspozycji całkowitej składającej się na wskaźnik dźwigni 101 643 044 105 926 315 105 676 689 104 668 999 100 317 830
16. Wskaźnik dźwigni finansowej 8,30% 8,06% 8,03% 7,99% 8,11%
17. Wskaźnik dźwigni finansowej, gdyby nie stosowano rozwiązań przejściowych dotyczących MSSF 9 lub analogicznych oczekiwanych strat z tytułu kredytów 8,13% 7,88% 7,91% 7,89% 8,00%
17a. Wskaźnik dźwigni finansowej, gdyby nie stosowano tymczasowego traktowania niezrealizowanych zysków i strat wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody zgodnie z art. 468 rozporządzenia CRR 8,30% 8,06% 8,03% 7,99% 8,11%

Wyniki wyszukiwania