Raport finansowy
i ESG 2020

Oświadczenie Zarządu

Niniejszym Zarząd Banku Millennium SA oświadcza, że:

  • według jego najlepszej wiedzy, informacje ujawniane zgodnie z częścią ósmą Rozporządzenia CRR zostały przygotowane w zgodności z wewnętrznymi procesami kontroli;
  • według jego najlepszej wiedzy, adekwatność ustaleń dotyczących zarządzania ryzykiem w Banku Millennium SA, daje pewność, że stosowane systemy zarządzania ryzykiem są odpowiednie z punktu widzenia profilu ryzyka i strategii Banku oraz całej Grupy Kapitałowej Banku;
  • zatwierdza niniejszy „Raport w zakresie adekwatności kapitałowej, ryzyka oraz polityki wynagrodzeń Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. według stanu na 31 grudnia 2020 roku”, w którym umieszczono informacje na temat ryzyka, omówiono ogólny profil ryzyka Banku i Grupy Kapitałowej Banku powiązany ze strategią działalności oraz w którym zawarto kluczowe wskaźniki i dane liczbowe, zapewniające zewnętrznym zainteresowanym stronom całościowy obraz zarządzania ryzykiem w Grupie Banku Millennium SA, w tym interakcji między profilem ryzyka Banku, a apetytem na ryzyko, określoną przez Zarząd i zaakceptowaną przez Radę Nadzorczą.

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
22.02.2021 Joao Bras Jorge Prezes Zarządu ……………………….
22.02.2021 Fernando Bicho Wiceprezes Zarządu ………………………
22.02.2021 Wojciech Haase Członek Zarządu ………………………
22.02.2021 Andrzej Gliński Członek Zarządu ………………………
22.02.2021 Wojciech Rybak Członek Zarządu ………………………
22.02.2021 Antonio Pinto Junior Członek Zarządu ………………………
22.02.2021 Jarosław Hermann Członek Zarządu ………………………

Wyniki wyszukiwania