Raport finansowy
i ESG 2020

Bankowanie
w czasach pandemii

W 2020 roku Bank Millennium, jego pracownicy i klienci funkcjonowali w warunkach gwałtownych, niespodziewanych zmian. Najważniejszym dobrem stało się zdrowie ludzi i płynność obsługi. Natychmiast po wybuchu pandemii Bank uruchomił działania pomocowe skierowane do swoich klientów, zachęcał ich również do bezpiecznego bankowania bez wychodzenia z domu.

Kryzysy
to chwile prawdy

Dla osoby zarządzającej bankiem każdy rok jest intensywny i niepowtarzalny. 2020 był pod tym względem absolutnie zaskakujący i nieprzewidywalny. Bank działał w trudnych warunkach epidemicznych, w środowisku znacznego spowolnienia gospodarczego i obniżenia stóp procentowych do historycznie najniższych poziomów. Kluczowa stała się dbałość o życie i zdrowie, stabilność i utrzymanie zdolności operacyjnej całego sektora, gwarancja dostępności środków i płynne zarządzanie finansami klientów. Sektor bankowy zdał ten test celująco.

Joao Bras Jorge

Wyniki

Bezpośredni i pośredni wpływ pandemii COVID-19 na nasze wyniki finansowe spowodowały, że skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. („Bank”, „Grupa BM”) w roku 2020 wyniósł 23 mln zł i był poniżej poziomu w analogicznym okresie zeszłego roku. Nasze wskaźniki kapitałowe pozostały jednak na wysokim poziome, a jednocześnie poczyniliśmy znaczne postępy w obszarze operacyjnym i efektywnościowym.

Niższa aktywność gospodarcza w części roku, wpływ bezprecedensowego cięcia bazowej stopy procentowej w wysokości 140 p.b. w I-II kw. 2020 r. oraz istotne nadzwyczajne ujemne pozycje RZiS były największym obciążeniem dla naszych wyników finansowych. W szczególności, głównym czynnikiem obciążającym nasz tegoroczny wynik były rezerwy w kwocie 677 mln zł utworzone na ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych udzielonych przez Bank Millennium.

Innowacyjność
i jakość w DNA
Millennium

Od lat jesteśmy liderem rynku pod względem innowacyjności oraz najlepszych praktyk User Experience. We wszystkich działaniach przyświeca nam idea, by każdego dnia czynić życie klientów lepszym i łatwiejszym. Zdalne kanały dostępu projektujemy z myślą o użytkownikach i wspólnie z nimi. Epidemia spowodowała dodatkową mobilizację – innowacyjność i dalsza digitalizacja przestała „przyspieszać”, a stała się czymś oczywistym.

Odpowiedzialny biznes w dobie pandemii

W związku z pandemią COVID-19 naszym priorytetem stało się zapewnienie maksymalnego finansowego, zdrowotnego oraz technologicznego wsparcia pracownikom i klientom Banku. Tylko zdrowi bankowcy i klienci gwarantowali normalne funkcjonowanie Millennium jako organizacji, która prowadzi nie tylko działalność finansową, ale wspiera również kulturę, edukację finansową i środowisko.

Wyniki wyszukiwania