Raport finansowy
i społeczny 2019

Strategia oraz perspektywy rozwoju biznesu

2019 rok pokazał skuteczną realizację dotychczasowej strategii organicznego wzrostu. Jednym z najważniejszych celów tej strategii było przyspieszenie tempa pozyskiwania nowych klientów do liczby 600 tysięcy nowych aktywnych klientów w ciągu 3 lat obowiązywania tej strategii czyli do końca 2020 roku. Na koniec września, t.j. na dzień przed połączeniem z Euro Bankiem, Bank przekroczył liczbę 2 milionów aktywnych klientów detalicznych. Oznaczało to wzrost o 421 tysięcy w ciągu dwóch pierwszych lat strategii lub o 240 tysięcy w 2019 roku, czyli istotne wyprzedzenie celów strategicznych.

Miniony rok przyniósł Grupie Banku Millennium równie udane zrealizowanie niezwykle ważnego projektu zakupu innego banku. W dniu 5 listopada 2018 roku Bank ogłosił zawarcie transakcji kupna 99,8% akcji Euro Bank S.A. W dniu 31 maja 2019 roku, po uzyskaniu niezbędnych zgód, transakcja ta została sfinalizowana. Następnie Bank uzyskał zgody nadzorcze oraz Zgromadzenia Akcjonariuszy na przeprowadzenie połączenia obydwu banków, które efektywnie nastąpiło z dniem 1 października. Ostatnim, bardzo ważnym elementem transakcji zakupu przeprowadzonym w 2019 roku, była migracja systemów, oddziałów, marki i klientów Euro Banku do Banku Millennium. Ten niezwykle trudny proces został udanie zakończony dnia 11 listopada 2019 roku. Tak więc w rok od ogłoszenia, transakcja zakupu Euro Banku została skutecznie sfinalizowana.

Po połączeniu Grupa Banku Millennium obsługuje prawie 3,8 milionów klientów posiadając na koniec 2019 roku 830 oddziały, w tym 602 własnych i 228 w modelu franczyzowym. Sieć Euro Banku zwiększyła obecność Grupy w wielu nowych miejscowościach, szczególnie tych mniejszych, gdzie przejmowany bank działał w oparciu o model franczyzowy. Połączony Bank posiada prawie 700 bankomatów oraz nowoczesne narzędzia bankowości mobilnej i elektronicznej. Dzięki połączeniu Bank awansował na siódmą pozycję na krajowym rynku w zakresie ilości klientów.

Mocno wzrosła też pozycja Banku w segmencie kredytów konsumpcyjnych, który stanowi kolejny, bardzo ważny element strategii Grupy. Przyspieszenie sprzedaży pożyczki gotówkowej przez Bank Millennium oraz efekt połączenia przyniosły podwojenie wartości portfela do poziomu 15,1 mld PLN. Dało to Grupie awans o 3 pozycje na piąte miejsce na krajowym rynku w segmencie kredytów konsumpcyjnych.

Transakcja zakupu Euro Banku przeprowadzona została bez podwyższenia kapitału zakładowego Banku. Oznacza to korzystne wykorzystanie kapitału oraz płynności Grupy Banku Millennium i powinno przynieść znaczący wzrost efektywności i zwrotu z kapitału dzięki korzyściom skali oraz w wyniku realizacji synergii.

Ważnym obszarem strategii Grupy Banku Millennium pozostaje niezmiennie obszar poprawy jakości oraz wdrożenia najnowocześniejszych rozwiązań cyfrowych i mobilnych. W 2019 roku Bank ponownie uzyskał najwyższy wynik wśród instytucji finansowych w kategorii satysfakcji klienta, w tym najwyższy NPS wśród banków wynoszący 52 pkt (wg. ARC Rynek i Opinia). Przykładem udanego zastosowania rozwiązań mobilnych jest ponad 50% wzrost ilości pobranych aplikacji platformy zakupowej goodie (100% własności Grupy) do poziomu 1,5 miliona na koniec 2019 roku.

Perspektywy rozwoju w 2020 roku

Celem Grupy Banku Millennium na 2020 rok będzie udane przeprowadzenie restrukturyzacji po połączeniu z Euro Bankiem i powrót do roli jednego z najszybciej rosnących banków na rynku.

Udana migracja wszystkich oddziałów, klientów i produktów Euro Banku na logo i platformę Banku Millennium otworzyła drogę do realizacji korzyści z połączenia. Po pierwsze rozszerzona sieć oddziałów (830 na koniec 2019 roku) i baza 3,8 milionów klientów umożliwia proces wzrostu sprzedaży produktów Banku Millennium w nowych miejscowościach i do nowych klientów. Równolegle rozpocznie się proces zamykania pokrywających się placówek (wstępny plan 60 placówek w 2020 roku) oraz zmniejszania poziomu zatrudnienia połączonego Banku. Ten drugi, trudny proces, już się rozpoczął. Naturalne odejścia w Banku pozwalają na uzupełnianie luk w zatrudnieniu wewnętrznymi zasobami, co zmniejszyło wielkość redukcji zatrudnienia. Po drugie, na początku 2020 roku Bank rozpoczął negocjacje z reprezentantami załogi na temat odpraw oferowanych zwalnianym pracownikom, które zakończyły się porozumieniem w dniu 24 stycznia 2020 r. W ramach zwolnień grupowych Bank planuje zwolnić 260 osób w 1 kw. 2020 roku. Działania te otworzą drogę do realizacji planowanych efektów synergii kosztowych z połączenia dwóch banków.

Bank kontynuować będzie także w 2020 roku prace wykorzystujące możliwości po wdrożeniu nowej dyrektywy dotyczącej systemu płatności PSD2. Utrzymanie wiodącej pozycji w obszarze jakości usług i ich digitalizacji pozostaje niezmiennie celem Grupy Banku Millennium i będzie nadal wspierane w 2020 roku i kolejnych latach niezbędnymi inwestycjami na innowacje.

Grupa Banku Millennium liczy także na możliwość uruchomienia w obecnym roku banku hipotecznego, który da możliwość emisji listów zastawnych.

Wyniki wyszukiwania