Raport finansowy
i społeczny 2019

List Prezesa Zarządu

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce Raport roczny grupy Banku Millennium.

2019 rok był dla nas niezwykle intensywny, ważny i bogaty w doświadczenia. Bezsprzecznie największym wyzwaniem była fuzja z Euro Bankiem, zakończona pełnym sukcesem. Miniony rok udowodnił, że potrafimy skupiać się jednocześnie na kilku kluczowych obszarach – konsolidacji banków, innowacyjności i skutecznej realizacji aktualnej strategii organicznego wzrostu. Jednym z najważniejszych celów tej strategii było przyspieszenie tempa akwizycji nowych aktywnych klientów detalicznych do 600 tys. w ciągu trzech lat. W 2019 roku Bank powiększył ich bazę o rekordową liczbę 734 tys., co stanowi wzrost o 40% w skali roku.

m-icon

734 tyś

nowych aktywnych klientów

40%

wzrost w skali roku

m-icon-32

734 tyś

nowych aktywnych klientów

ikonki-millennium-96

40%

wzrost w skali roku

Wzmocnienie zakupem Euro Banku

Po połączeniu Grupa Banku Millennium, z centralami w Warszawie, Wrocławiu i Gdańsku obsługuje 2,6 mln aktywnych klientów detalicznych. Dzięki rozszerzeniu sieci placówek o odziały Euro Banku, zwiększyła swoją obecność w wielu nowych, mniejszych miejscowościach. Rekordowa sprzedaż pożyczek gotówkowych oraz efekt połączenia przyniosły podwojenie wartości portfela kredytów konsumpcyjnych do poziomu 15,1 mld PLN. Depozyty klientów osiągnęły wartość 81,5 mld PLN, a kredyty 69,8 mld PLN. Grupa zakończyła rok ze znaczną nadwyżką płynnościową oraz silnymi wskaźnikami kapitałowymi.

Wynik

Skonsolidowany zysk netto Grupy wyniósł 561 mln PLN. Gdyby nie jednorazowe odpisy głównie na integrację z Euro Bankiem i rezerwa na ryzyko prawne portfela walutowych kredytów hipotecznych, osiągnąłby poziom 889 mln PLN (+17% r/r).

Konsekwentny wzrost organiczny

Mimo ogromnego zaangażowania w proces łączenia z Euro Bankiem, ostatnie 12 miesięcy przyniosły dwucyfrowe wzrosty organiczne i dalszą ekspansję biznesu –  m.in. rekordową sprzedaż kredytów hipotecznych – 4,2 mld PLN (+26% r/r) i pożyczek gotówkowych – 4,1 mld PLN, (+28% r/r). Rośniemy szybciej, niż zakładaliśmy, co jest dobrą prognozą, jeśli chodzi o realizację strategii w 2020 roku, ostatnim roku jej obowiązywania.

Innowacyjność i zadowolenie klientów

Bez wykorzystania cyfrowego potencjału i dbałości o pozytywne doświadczenia klientów, doskonałe wyniki i efektywna fuzja byłyby niemożliwe. Konsumenci dostrzegają to i oceniają bardzo pozytywnie. W badaniu zachowania i preferencji klientów firmy doradczej Bain&Company uzyskaliśmy najwyższy wśród polskich banków wskaźnik NPS, w konkursie Gwiazdy Bankowości otrzymaliśmy tytuł „Gwiazda relacji z klientem”, a w zestawieniu TOP 100 marek opracowanym przez KPMG zostaliśmy liderem „Customer Experience” polskiego sektora finansowego.  W 2019 roku Bank wprowadził całkowicie nową bankowość elektroniczną i mobilną oraz dostosował swoje usługi do wymogów unijnej dyrektywy PSD2. W przyszłym roku planuje dalszy rozwój otwartej bankowości, w tym agregację kont i informacji o rachunkach w innych bankach w aplikacji mobilnej i systemie Millenet.

Co przed nami?

w 2020 roku wzrost gospodarczy będzie stopniowo wyhamowywał i według naszych prognoz obniży się do 3,2%. Mimo spowolnienia, polska gospodarka pozostanie jedną z najszybciej rosnących wśród krajów Unii Europejskiej. Sprzyjać temu będzie nadal dobra sytuacja na rynku pracy, transfery społeczne oraz obniżenie podatków dochodowych. Mimo, że inflacja będzie najwyższa od 2012 roku (według prognoz 3,4% r/r), ze względu na słabe perspektywy dla inwestycji Rada Polityki Pieniężnej będzie dążyła do stabilizacji stóp procentowych. W tym otoczeniu nadrzędnym celem Banku pozostanie dynamiczny wzrost organiczny, poprawa dochodowości i szybkie tempo pozyskiwania nowych klientów. Oprócz synergii kosztowej i restrukturyzacji będziemy docierać się jako zespół i harmonizować procesy.

 

Joao Bras Jorge
Prezes Zarządu Banku Millennium

Wyniki wyszukiwania