Raport finansowy
i społeczny 2019

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Banku, działając na podstawie przepisów prawa, w tym Statutu Banku, uchwał WZA oraz Regulaminu Rady dostępnego na stronie internetowej Banku w zakładce „O Banku > Władze banku i ład korporacyjny”.

Rada Nadzorcza zwoływana jest w cyklach kwartalnych oraz w przypadku zaistnienia takiej potrzeby. Do kompetencji Rady należy w szczególności powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Banku (zwykłą większością głosów) oraz ustalanie zasad ich wynagradzania. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków. W razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza Banku składa się przynajmniej z pięciu członków, z których co najmniej połowa, w tym jej przewodniczący, legitymuje się obywatelstwem polskim. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są przez WZA na 3-letnią kadencję.

Skład osobowy Rady Nadzorczej obecnej kadencji został ustalony przez WZA w dniu 26 marca 2018 roku, a na dzień 31 grudnia 2019 roku nie uległ on zmianie i przedstawiał się następująco:

 1. Bogusław Kott – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 2. Nuno Manuel da Silva Amado – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 3. Dariusz Rosati – Wiceprzewodniczący i Sekretarz Rady Nadzorczej
 4. Miguel de Campos Pereira de Bragança – Członek Rady Nadzorczej
 5. Agnieszka Hryniewicz-Bieniek – Członek Rady Nadzorczej (członek niezależny)
 6. Anna Jakubowski – Członek Rady Nadzorczej (członek niezależny)
 7. Grzegorz Jędrys – Członek Rady Nadzorczej (członek niezależny)
 8. Andrzej Koźmiński – Członek Rady Nadzorczej
 9. Alojzy Nowak – Członek Rady Nadzorczej (członek niezależny)
 10. José Miguel Bensliman Schorcht da Silva Pessanha – Członek Rady Nadzorczej
 11. Miguel Maya Dias Pinheiro – Członek Rady Nadzorczej
 12. Lingjiang Xu – Członek Rady Nadzorczej

Pan Bogusław Kott jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS (obecnie SGH) w Warszawie, wieloletnim pracownikiem Ministerstwa Finansów, specjalistą w zakresie finansowania handlu zagranicznego.

Jest współzałożycielem i współorganizatorem Banku Millennium S.A. i od momentu jego powstania w roku 1989 do dnia 24 października 2013 roku był Prezesem jego Zarządu. Od dnia 24 października 2013 roku pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., a od dnia 31 maja 2019 roku do dnia połączenia z Bankiem Millennium S.A. (tj. do 1 października 2019 roku), również Przewodniczącego Rady Nadzorczej Euro Banku S.A.

Pan Bogusław Kott jest od 1994 roku, Członkiem Polskiej Rady Biznesu. Od dnia 1 września 2018 roku pełni funkcję Członka Rady Powierniczej Akademii Leona Koźmińskiego.

Pan Nuno Manuel da Silva Amado, absolwent ISCTE (Insituto Superior de Ciencias do Trabalho e da Empresa) oraz Zaawansowanego Programu Zarządzania w INSEAD (Francja).

Od roku 1980 pracował w firmie audytorskiej (KPMG) i bankach międzynarodowych (Citibank, Deutsche Bank i Banco Santander) w Portugalii, w tym w latach 2006 – 2012 był Prezesem Zarządu oraz Wiceprzewodniczącym Rady Dyrektorów Banco Santader Totta (Portugalia). W latach 2012 – 2018 był Wiceprzewodniczącym Rady Dyrektorów i Przewodniczącym Komitetu Wykonawczego (CEO) Banco Comercial Portugues (BCP), Portugalia. Od lipca 2018 roku jest Przewodniczącym Rady Dyrektorów BCP.

Od dnia 20 kwietnia 2012 roku Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.

Pan Dariusz Rosati jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS (obecnie SGH) w Warszawie. Profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk ekonomicznych.

W latach 1978 – 1979 konsultant w Citibank w Nowym Jorku. W latach 1985 – 1986 oraz 1987 – 1988 Dyrektor Instytutu Gospodarki Światowej w SGH, którego był założycielem. W latach 1986 – 1987 stypendysta Fulbrighta na Uniwersytecie Princeton w USA. W latach 1988 – 1991 Dyrektor Instytutu Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego. Od 1990 roku profesor nauk ekonomicznych w SGH. W latach 1991 – 1995 pracował w Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ w Genewie jako szef Sekcji Krajów Europy Środkowo-Wschodniej. W latach 1995 – 1997 Minister Spraw Zagranicznych RP. W latach 1998 – 2004 Członek Rady Polityki Pieniężnej NBP.

W latach 1978 – 1991 konsultant UNIDO i członek wielu misji w krajach rozwijających się. W latach 1988 – 1991 był wielokrotnie ekspertem Banku Światowego, Instytutu Badań nad Rozwojem Gospodarczym ONZ (WIDER), Międzynarodowej Organizacji Pracy i Komisji Wspólnot Europejskich. Członek Komisji ds. Reformy Gospodarczej (1987 – 1989), społecznego zespołu doradców ekonomicznych Premiera RP (1988 – 1989), Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów (1994 – 1998). Od 1997 roku Członek Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, a w latach 2001 – 2004 Członek Zespołu Doradców Ekonomicznych Przewodniczącego Komisji Europejskiej. W latach 2003 – 2005 Rektor Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie.

W latach 2004 – 2009 oraz 2014 – 2019 poseł do Parlamentu Europejskiego. Poseł na Sejm RP VII kadencji – pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych – oraz IX kadencji, wybrany ponownie w 2019 roku. Autor ponad 200 prac naukowych i publicystycznych, w tym sześciu książek o tematyce związanej z polityką gospodarczą.

Od dnia 27 maja 2004 roku Członek Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.

Pan Miguel de Campos Pereira de Bragança, absolwent Wydziału Zarządzania i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Portugalii oraz MBA INSEAD (Francja).

Od roku 1989 pracował w bankach w Portugalii, Brazylii i Wielkiej Brytanii. W latach 2008-2012 Dyrektor odpowiedzialny za finanse, księgowość i kontrolę, obszar marketingu i produktów w Banco Santander Totta i Banco Santander de Negocios (Portugalia). Od roku 2012 Członek Rady Dyrektorów i Wiceprezes Zarządu Banco Comercial Portugues (BCP), Portugalia.

Od dnia 20 kwietnia 2012 roku Członek Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., a od dnia 31 maja 2019 roku do dnia połączenia z Bankiem Millennium S.A. (tj. do 1 października 2019 roku), również Członek Rady Nadzorczej Euro Banku S.A.

Pani Agnieszka Hryniewicz-Bieniek ukończyła studia ekonomiczne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studia podyplomowe z zakresu Public Relations, także w SGH.

Swoją karierę zawodową związała z obszarem nowych technologii, a także marketingiem i sprzedażą w korporacjach międzynarodowych. Jej kilkunastoletnie doświadczenie marketingowe obejmuje szereg branż: produkty szybkozbywalne (Johnson&Johnson), telekomunikacja (Deutsche Telekom), wydawnictwo (Gruner&Jahr) oraz branża rozrywkowa (Disney). W roku 2008 podjęła pracę w Google, gdzie do czerwca 2019 roku nadzorowała obszar strategii i biznesu spółki w Polsce, jako Country Director. Głównym obszarem jej odpowiedzialności było zarządzania biznesem reklamowym Google w Polsce w zakresie wszelkich produktów i kanałów oraz bezpośrednie prowadzenie relacji z kluczowymi klientami i partnerami. W październiku 2018 roku objęła również dodatkową funkcję Head of Google for Startups w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Od lipca 2019 roku pełni funkcję Global Director of Google for Startups, gdzie kieruje programami i współpracą z partnerami w celu wspierania startupów na całym świecie.

Pani Agnieszka Hryniewicz-Bieniek jest członkiem Komisji Doradczej „Leadership Academy for Poland”. Aktywnie wspiera kobiety w nowych technologiach jako mentorka i coach dla przyszłych liderek biznesu.

Od dnia 21 maja 2015 roku Członek Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.

Pani Anna Jakubowski ukończyła studia w zakresie Business Administration (1990) na uniwersytecie Wilfrid Laurier University w Waterloo, w prowincji Ontario, w Kanadzie.

Jej kariera zawodowa rozpoczęła się w Procter & Gamble (P&G) Canada (1991 – 1993), gdzie pracowała jako National Account Manager. W latach 1993 – 1998 zajmowała różne stanowiska, poczynając od Pharmacy Channel Manager do Trade Marketing Manager oraz Area Sales Manager w P&G Polska. W roku 1998 objęła stanowisko Regional Customer Business Development Manager w firmie P&G – Europa Środkowo-Wschodnia, z kolei w okresie 1999 – 2007 pracowała jako New Business Development Manager oraz (od 2002 roku) jako Strategy, Business Development Director w P&G Europa Zachodnia. Kontynuowała karierę zawodową w Szwajcarii w P&G Fabric Care (2007 – 2011) jako Associate Director: Marketing. W latach 2011 – 2016 związała się zawodowo z firmą Coca-Cola, gdzie zajmowała następujące stanowiska: International Group Marketing/Strategy Director w Coca-Cola Hellenic Bottling Company (2011 – 2013), Business Capability Director w The Coca-Cola Company (2013) oraz w latach 2013 – 2016 Członek Zarządu – Dyrektor Zarządzający w Coca-Cola Poland Services Sp z o.o. oraz Franchise General Manager na Polskę i kraje bałtyckie w The Coca-Cola Company, Członek Zarządu w Multivita Sp. z o. o., Członek Zarządu – Dyrektor Zarządzający w Coca-Cola Balti Jookide AS. W roku 2018 zajmowała stanowisko Dyrektora Generalnego na Polskę i kraje bałtyckie w firmie Marie Brizard Wine & Spirits Sp. z o.o. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Generalnego w Avon Cosmetics Polska Sp. z o.o.

Była także zaangażowana w działalność następujących organizacji i stowarzyszeń: Women’s International Networking Leadership Forum – Rada Doradców (2004 – 2012), Organization of Women in International Trade – Rada Dyrektorów (2005 – 2010) oraz w roku 2008, jako Wiceprezes Wykonawczy, a w roku 2009 jako Prezes w organizacji Geneva Women in International Trade, jako Prezes (2005 – 2010), w latach 2015 – 2016 pełniła również funkcję Członka Rady Dyrektorów Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce, w latach 2015 – 2018 jako Członek Zarządu, Wiceprezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy (IAA) w Polsce. Obecnie jest Członkiem Zarządu Polsko – Kanadyjskiej Izby Gospodarczej, Doradcą i Mentorem w Global Shapers – Mentor4Starters program, oraz Mentorem w CFA Society Poland.

W roku 2011 zdobyła nagrodę TIAW – The World of Difference 100 Award (Nagroda w uznaniu za działania mające na celu umacniania pozycji ekonomicznej kobiet), a w roku 2016 nagrodę Woman of Charisma: Business & Social Enterprise Award (Polska).

Od dnia 21 maja 2015 roku Członek Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., a od dnia 31 maja 2019 roku do dnia połączenia z Bankiem Millennium S.A. (tj. do dnia 1 października 2019 roku), również Członek Rady Nadzorczej Euro Banku S.A.

Pan Grzegorz Jędrys jest absolwentem Wydziału Ekonomiki Produkcji Szkoły Głównej Handlowej (SGH) oraz studiów podyplomowych z zakresu Strategicznego Zarządzania Marketingowego SGH i z zakresu pośrednictwa i obrotu nieruchomościami. Ponadto, był słuchaczem wielu kursów i szkoleń, m.in. dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa (2008 rok).

Karierę zawodową rozpoczął w 1994 roku w Biurze Projektu Finansowania Budownictwa Mieszkaniowego/PADCO – wspólny program Rządu Polskiego i USAID. W 1996 roku pracował jako Kierownik Zespołu ds. Finansowania Inwestycji Budowlanych w Polsko-Amerykańskim Banku Hipotecznym S.A. W latach 1997 – 1999 był zatrudniony w Jedenastym Narodowym Funduszu Inwestycyjnym S.A., początkowo jako Analityk Inwestycyjny, a następnie Dyrektor Projektów. Od roku 1999 do roku 2005 był Dyrektorem Inwestycyjnym w Trinity Management Sp. z o.o. – firmie zarządzającej majątkiem Jupiter NFI S.A. oraz Pekao Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o. W latach 1997 – 2005 był członkiem Rad Nadzorczych wielu spółek. Począwszy od 2005 roku. jest Dyrektorem Przedstawicielstwa w Polsce Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Od dnia 11 kwietnia 2013 roku Członek Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., a od dnia 31 maja 2019 roku do dnia połączenia z Bankiem Millennium S.A. (tj. do 1 października 2019 roku), również Członek Rady Nadzorczej Euro Banku S.A.

Pan Andrzej Koźmiński ukończył studia ekonomiczne w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa) w 1963 roku, a w 1964 roku studia socjologiczne na Uniwersytecie Warszawskim.

Członek korespondent PAN, przez osiemnaście lat Rektor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, obecnie jej Prezydent, Przewodniczący Rady Powierniczej ALK, Prezes Zarządu Międzynarodowej Szkoły Zarządzania S.A., kierownik Centrum Interdyscyplinarnego ALK, kierownik Katedry Zarządzania do 2014 roku. W latach 1981 – 1987 Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, a w latach 1991 – 1996 Dyrektor Międzynarodowego Centrum Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W okresie 1990 – 1996 wykładowca University of California Los Angeles, zapraszany co roku na semestr. W latach 1982 – 1989 wykładowca Uniwersytetu w Orleanie we Francji. Visiting professor w wielu innych renomowanych uczelniach zagranicznych. Profesor nauk ekonomicznych specjalności „organizacja i zarządzanie”, opublikował ponad 400 prac naukowych z tej dziedziny w wielu językach, w tym 50 książek. Jest z wyboru członkiem International Academy of Management, Academie Europeene i Academie des Sciences Commerciales w Paryżu oraz Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Honorowy Wiceprezydent Central and East European Management Development Association (CEEMAN), do 2008 roku członek Komisji Akredytacyjnej European Foundation for Management Development (EFMD) z siedzibą w Brukseli oraz członek komitetu międzynarodowego American Association of Collegiate Schools of Business (AACSB). Członek Rady Naukowej UNESCO CEPES (European Center for Higher Education in Bucharest). Członek prezydium Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN. Od 2012 roku Przewodniczący Rady Naukowej w Ośrodku Przetwarzania Informacji OPI przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, od 2009 roku członek Rady Arbitrów przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz członek Rady Programowej w Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga, w latach 2014 – 2018 Przewodniczący Zespołu Identyfikującego Członków Rady Narodowego Centrum Nauki MNiSW. W maju 2015 roku otrzymał tytuł Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Szczecińskiego, a w grudniu 2017 roku tytuł doktora Honoris Causa przez ESCP Europe Board of Govenors w Paryżu.

Od dnia 1 sierpnia 2000 roku Członek Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., a od dnia 31 maja 2019 roku do dnia połączenia z Bankiem Millennium S.A. (tj. do 1 października 2019 roku), również Członek Rady Nadzorczej Euro Banku S.A.

Pan Alojzy Nowak w 1984 roku ukończył studia magisterskie w SGPiS (obecnie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie); w 1991 roku uzyskał stopień doktora, a w 1995 roku – doktora habilitowanego. Ponadto, w 1992 roku – w ramach rocznego stypendium Fundacji A. Mellona – studiował ekonomię na University of Illinois w Urbana-Champaign, USA; w 1993 roku, jako stypendysta rządu Wielkiej Brytanii w ramach Funduszu Know-How, studiował bankowość, finanse i rynki kapitałowe  na Uniwersytecie w Exeter; w 1996 roku, w ramach semestralnego stypendium rządu Niemiec, studiował ekonomię na Freie Universitat w Berlinie, a w 1997 roku, w ramach semestralnego stypendium rządu Belgii, studiował ekonomię międzynarodową na Uniwersytecie RUCA w Antwerpii. W 2002 roku uzyskał tytuł profesora nauk ekonomicznych.

Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, m.in. Nagrody Rektora za osiągnięcia naukowe (corocznie od 1997 roku), Nagrody Ministra Edukacji za książkę pt.: „Integracja europejska. Szansa dla Polski?” oraz książkę pt. „Banki a gospodarstwa domowe – dynamika rozwoju„. Uczestniczył także w licznych organizacjach naukowych i radach programowych czasopism, m.in. jako członek kolegium redakcyjnego „Foundations of Management„, redaktor naczelny „Journal of Interdiscciplinary Economics„, „Yearbook on Polish European Studies” oraz „Mazovia Regional Studies„; członek Rady Programowej „Gazeta Bankowa„; recenzent PWE S.A. Warszawa. Wieloletni członek Kapituły Godła „Teraz Polska” oraz członek Rady Naukowej „Studia Europejskie”. Autor ponad 300 publikacji opublikowanych zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Wiedzę i doświadczenie zdobywał pracując m.in. jako: kierownik Zakładu Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Katedry Gospodarki Narodowej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, dyrektor Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego, prodziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego ds. Współpracy z Zagranicą, dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy Uniwersytetu Warszawskiego. Poza UW wykłada we Francji, Wielkiej Brytanii, USA, Rosji, Chinach i w Korei.

Ponadto pełnił funkcje: doradcy premiera, doradcy Ministra Rolnictwa, prezesa Akademickiego Związku Sportowego w Polsce, jak również na Uniwersytecie Warszawskim, członka komitetu doradczego NewConnect przy Zarządzie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., członka Rady Fundacji Narodowego Banku Polskiego, przewodniczącego Rady Naukowej Narodowego Banku Polskiego.

Na przestrzeni lat członek rad nadzorczych, w tym m.in. PZU S.A., PTE WARTA S.A., PKO BP S.A., JSW S.A., Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej EUROLOT S.A.

Jest członkiem Narodowej Rady Rozwoju, powołanym w jej skład przez Prezydenta Andrzeja Dudę. Od grudnia 2018 roku jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Nowej Ekonomii Strukturalnej na Uniwersytecie w Pekinie, gdzie zasiada w gronie 22 wybitnych naukowców z całego świata, w tym 4 laureatów Nagrody Nobla z dziedziny nauk ekonomicznych.

Od dnia 26 marca 2018 roku Członek Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.

Pan José Miguel Bensliman Schorcht da Silva Pessanha uzyskał tytuł magistra ekonomii na Université Catholique de Louvain oraz magistra Badań Operacyjnych (w części akademickiej) na Instituto Superior Técnico, legitymuje się również tytułem licencjata z ekonomii na Universidade Católica Portuguesa. Uczęszczał do PADE (Program dla Wyższej Kadry Kierowniczej Przedsiębiorstw) na Associação de Estudos Superiores de Empresa (AESE), uczestniczył w Programie Eureko w INSEAD, był stażystą Invotan (NATO) a także uzyskał staż, powiązany z nagrodą „Award Joseph Bech”, przyznawaną przez Rząd Luksemburga za zaangażowanie na rzecz Unii Europejskiej.

W latach 1982 – 1989 pracował jako doradca usług finansowych w Banco Português do Atlântico, Banco Nacional Ultramarino, Banco Espírito Santo, Manufacturers Hannover Trust. W okresie 1982 – 1995 był wykładowcą, odpowiedzialnym za kierunki Statystyki I i II oraz Ekonometrii na Universidade Católica Portuguesa. Był odpowiedzialny za obszary kontroli ryzyka, zarządzania aktywami i pasywami, badania rynków finansowych oraz rynków kapitałowych w Pionie Finansowym w Banco Português do Atlântico, S.A. w latach 1989 – 1995 oraz Doradcą Przewodniczącego Krajowej Rady Planowania w latach 1990 – 1993. Od roku 1993 do 2002 był Członkiem Rady Dyrektorów Corretora Atlântico – Soc. Financeira de Corretagem S.A. oraz Servimédia – Sociedade Mediadora de Capitais, S.A. i Przewodniczącym Rady Dyrektorów Servimédia – Sociedade Corretora S.A., a także Kierującym Pionem Zarządzania Aktywami i Pasywami BPA (1995 – 1998), i w BCP (1998 – 2000). Pracując w Banco Comercial Português, S.A. był on Kierującym Projektem „Rok 2000” Grupy BCP (1999 – 2000) oraz odpowiedzialnym za projekt, rozwój i uruchomienie serwisu internetowego „cidadebcp” (2000 – 2002). W okresie 1998 – 2003 koordynował Jednostkę Produktów Inwestycyjnych Banco Comercial Português, S.A. W latach 2003 – 2015 był Dyrektorem ds. Ryzyka Grupy w Banco Comercial Português, S.A. W roku 2014 był wykładowcą odpowiedzialnym za kurs w zakresie Bankowości w Kontekście Globalnym na Universidade Católica Portuguesa. Obecnie zasiada w Radzie Dyrektorów oraz w Komitecie Wykonawczym Banco Comercial Português, S.A. Jest Przewodniczącym Rady Audytu Millennium bcp Ageas Grupo Segurador, SGPS, S.A., Wiceprzewodniczącym Rady Dyrektorów oraz Przewodniczącym Rady Audytu Ocidental – Companhia Portuguesa de Seguros de Vida, S.A. oraz Wiceprzewodniczącym Rady Dyrektorów oraz Przewodniczącym Rady Audytu Ocidental – Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A. (d. Pensões Gere – Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A.). Jest również Członkiem Rady Dyrektorów BIM – Banco Internacional de Moçambique, S.A., Członkiem Rady Dyrektorów Banque Privée BCP (Suisse), S.A. i Członkiem Rady Dyrektorów oraz Przewodniczącym Komitetu Audytu Banco Millennium Atlântico, S.A.

Od dnia 26 marca 2018 roku Członek Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.

Pan Miguel Maya Dias Pinheiro ukończył studia na Instituto Superior das Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE), uzyskując Licencjat z Organizacji i Zarządzania Przedsiębiorstwem, ukończył także Program dla wyższej kadry kierowniczej (PADE) – AESE, Zawansowany program zarządzania – INSEAD oraz Program w zakresie ładu korporacyjnego – AESE.

Od 1987 do 1990 roku pełnił funkcje handlowe i finansowe w MŚP w sektorze przemysłowym. W 1990 roku dołączył do Banco Português do Atlântico – instytucji, w której objął funkcje w obszarze bankowości korporacyjnej i kierował koordynacją Biura ds. Badań Ekonomicznych i Finansowych.

Pomiędzy 1996 a 2007 rokiem sprawował kilka wyższych funkcji zarządczych w Grupie BCP, zarówno w Portugalii, jak i w Hiszpanii, a mianowicie szefa ds. marketingu bankowości korporacyjnej w BCP, koordynatora sieci bankowości detalicznej NovaRede, dyrektora generalnego Managera Land w Barcelonie, szefa działu innowacji i handlu BCP. W latach 2007 – 2009 był Kierującym Biurem Rady Dyrektorów BCP. W 2009 roku Pan Miguel Maya został wybrany na stanowisko Członka Rady Dyrektorów BCP oraz Członka Rady Dyrektorów Fundação Millennium BCP. W okresie od 2012 roku do 2016 roku pełnił funkcję Prezesa Rady Dyrektorów Banco Millennium Angola, S.A., a w roku 2016, po połączeniu tej instytucji z Banco Privado Atlantico, S.A., w wyniku czego powstał Banco Millennium Atlantico, S.A.

Pan Miguel Maya został wybrany Wiceprezesem Rady Dyrektorów nowej spółki, którą to funkcję nadal sprawuje. Od 2012 do 2019 roku Pan Miguel Maya był Przewodniczącym Rady Dyrektorów Interfundos – Gestao de Fundos de Investimento Imobiliario.

Obecnie Pan Miguel Maya pełni następujące funkcje: Przewodniczący Komitetu Wykonawczego (CEO) i Wiceprezes Rady Dyrektorów BCP, S.A., Kierujący BCP Africa, SGPS, Lda oraz Członka Rady Dyrektorów Banco Internacional de Moçambique, S.A.

Od dnia 21 maja 2015 roku Członek Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.

Pan Lingjiang Xu uzyskał tytuł licencjata na wydziale germanistyki Uniwersytetu Studiów Zagranicznych w Pekinie, tytuł magistra Ekonomii Światowej na Uniwersytecie Nan Kai University, Tianjin oraz tytuł magistra finansów w London Business School.

Od lipca 1993 do lutego 1995 roku pracował jako Referent w Departamencie Spraw Europejskich w Chińskim Ministerstwie Handlu Zagranicznego i Współpracy Gospodarczej w Pekinie. Był Trzecim Sekretarzem Biura Handlowego Chińskiego Konsulatu Generalnego w Hamburgu w okresie od lutego 1995 do października 1998 roku. Od października 1998 do lutego 2006 roku był Dyrektorem Pionu w Departamencie Spraw Europejskich w Chińskim Ministerstwie Handlu w Pekinie. Od lutego 2006 do stycznia 2010 roku był Pierwszym Sekretarzem Biura Handlowego Chińskiej Ambasady w Londynie. We wrześniu 2011 roku został wybrany na stanowisko Dyrektora Stowarzyszonego w Vermilion Partner LLP (Londyn) (do marca 2012 roku). Od marca 2012 do grudnia 2013 roku był Wspólnikiem w RH Regent Investment Management Co Ltd (Szanghaj). W okresie 2015 – 2017 był dyrektorem niewykonawczym w Luz Saúde, S.A. oraz dyrektorem niewykonawczym w Multicare – Seguros de Saúde, S.A., a także dyrektorem niewykonawczym Rady Dyrektorów Fidelidade Assistência – Companhia de Seguros S.A. Od dnia 18 października 2016 roku do dnia 31 marca 2017 roku zajmował stanowisko niewykonawczego Członka Rady Dyrektorów Chiado (Luksemburg) S.à.r.l. Od 2015 do 2018 roku zajmował również stanowisko menadżerskie w Fosun Management (Portugalia), Lda. Obecnie jest niewykonawczym Członkiem Rady Dyrektorów, Członkiem Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń oraz Przewodniczącym Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego, Etyki i Postępowania Zawodowego w Banco Comercial Português, S.A. Jest także niewykonawczym Członkiem Rady Dyrektorów Fidelidade – Companhia de Seguros, S.A., Przewodniczącym Rady Dyrektorów Longrun Portugal, SGPA, S.A. i od listopada 2019 roku Członkiem Rady Dyrektorów Luz Saúde, S.A.

Od dnia 26 marca 2018 roku Członek Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.

Stałe Komitety Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza może ustanawiać stałe lub doraźne komitety dla wykonywania określonych czynności. Stałymi komitetami Rady Nadzorczej są: Komitet Audytu, Komitet Personalny, Komitet Strategiczny i Komitet do Spraw Ryzyka. Składy osobowe komitetów obecnej kadencji, wymienione poniżej, zostały ustalone przez Radę Nadzorczą w dniu 26 marca 2018 roku i na dzień 31 grudnia 2019 roku nie uległy zmianie.

Szczegółowa informacja dotycząca zagadnień poruszanych podczas obrad komitetów w roku 2019, znajduje się w opublikowanym na stronie internetowej Banku Millennium „Sprawozdaniu z działalności Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. w 2019 r.

Stałym komitetem Rady Nadzorczej, funkcjonującym w Banku od 2000 roku i wspierającym Radę Nadzorczą w zakresie nadzoru nad realizacją funkcji audytu wewnętrznego w Banku, jest Komitet Audytu. Ponadto, obszarami szczególnego zainteresowania Komitetu są obszary sprawozdawczości finansowej, kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem.

Zgodnie z Ustawą z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, w skład Komitetu Audytu wchodzi przynajmniej trzech członków. Wszyscy Członkowie Komitetu Audytu posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, a także z zakresu branży bankowej, co potwierdza przebieg ich kariery zawodowej i dotychczas pełnione funkcje. Większość członków Komitetu Audytu, w tym jego Przewodniczący, jest niezależna od Banku. Komitet Audytu zbiera się w trybie zwyczajnym (raz na kwartał) z inicjatywy Przewodniczącego Komitetu, natomiast w trybie nadzwyczajnym jest zwoływany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej z jego własnej inicjatywy, bądź na wniosek członka Rady Nadzorczej albo Zarządu.

Do głównych zadań Komitetu Audytu należą w szczególności:

 • monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,
 • monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej,
 • monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,
 • sporządzanie dla Rady Nadzorczej opinii, będących podstawą dokonywania przez Radę ocen w zakresie adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej, w tym corocznej oceny adekwatności i skuteczności funkcji kontroli, Departamentu Zapewnienia Zgodności oraz Departamentu Audytu Wewnętrznego, oraz
 • kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz Banku świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie sprawozdania finansowego.

W roku 2019 odbyło się siedem posiedzeń Komitetu Audytu Rady Nadzorczej w następujących terminach: 31 stycznia 2019 roku, 21 lutego 2019 roku, 6 maja 2019 roku, 17 czerwca 2019 roku, 25 lipca 2019 roku, 23 października 2019 roku oraz jedno dodatkowe w trybie obiegowym dnia 4 kwietnia 2019 roku.

Szczegółowa informacja dotycząca zagadnień poruszanych podczas obrad Komitetu w roku 2019 znajduje się w opublikowanym na stronie internetowej Banku Millennium Sprawozdaniu z działalności Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. w 2019 r. w części „Czynności Komitetu Audytu w okresie sprawozdawczym”.

W okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku Komitet Audytu Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. działał w następującym składzie:

 1. Grzegorz Jędrys – Przewodniczący (niezależny)
 2. Bogusław Kott
 3. Miguel de Campos Pereira de Bragança
 4. Anna Jakubowski (niezależny)
 5. Alojzy Nowak (niezależny)

Skład osobowy Komitetu Audytu spełniał kryteria określone w art. 129 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Komitet Personalny istnieje w Banku od 2000 roku. Do jego zadań należy w szczególności:

 • ocena kandydatów na członków Zarządu,
 • ustalanie warunków zatrudnienia nowo powoływanych członków Zarządu,
 • negocjowanie zmian warunków zatrudnienia członków Zarządu,
 • ustalanie warunków ustania zatrudnienia członków Zarządu, oraz
 • realizacja zadań w zakresie polityki zmiennych składników wynagrodzeń.

W okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku Komitet działał w następującym składzie:

 1. Andrzej Koźmiński – Przewodniczący
 2. Nuno Manuel da Silva Amado
 3. Miguel de Campos Pereira de Bragança
 4. Bogusław Kott

Komitet Strategiczny istnieje w Banku od 2013 roku. Zadaniami Komitetu Strategicznego są w szczególności:

 • badanie trendów makroekonomicznych,
 • badanie nowych trendów i rozwiązań w sektorze bankowym,
 • analizowanie pozycji konkurencyjnej Banku i wzorców referencyjnych,
 • analizowanie i rekomendowanie strategii długookresowej, celów i zadań Banku.

W okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku Komitet działał w następującym składzie:

 1. Bogusław Kott – Przewodniczący
 2. Nuno Manuel da Silva Amado
 3. Miguel de Campos Pereira de Bragança
 4. Agnieszka Hryniewicz-Bieniek
 5. Anna Jakubowski
 6. Andrzej Koźmiński
 7. Dariusz Rosati
 8. Lingjiang Xu

Komitet do Spraw Ryzyka został powołany w dniu 4 grudnia 2015 roku. Jego kompetencje obejmują zadania wskazane dla takiego komitetu w Prawie Bankowym oraz przypisane mu w innych wiążących banki przepisach prawa i we wdrożonych przez Bank rekomendacjach nadzorczych.

W okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku Komitet działał w następującym składzie:

 1. Dariusz Rosati – Przewodniczący
 2. Miguel de Campos Pereira de Bragança
 3. Grzegorz Jędrys
 4. Bogusław Kott
 5. José Miguel Bensliman Schorcht da Silva Pessanha

Zgodnie z przyjętą przez WZA „Polityką wynagradzania członków Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.”, członkom Rady Nadzorczej Banku z tytułu zasiadania w Radzie Nadzorczej przysługuje miesięczne wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia ustalana jest uchwałą podejmowaną przez WZA przy uwzględnieniu zasad określonych Polityką, w tym zasadą jego adekwatności do skali działalności Banku. Wynagrodzenie może być różnicowane z uwzględnieniem pełnionej w Radzie funkcji oraz powinno być skorelowane z zaangażowaniem w pracę Rady Nadzorczej i poziomem wynagrodzeń otrzymywanych przez członków organów nadzorujących instytucji o zbliżonym zakresie i skali działania. Niezależnie od wynagrodzenia z tytułu zasiadania w Radzie, członkom stałych komitetów Rady przysługuje odrębne wynagrodzenie w związku z zadaniami wykonywanymi przez nich w ramach tych komitetów. W przypadku delegowania przez Radę jej członka do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru, Rada może przyznać takiemu członkowi Rady na czas delegowania dodatkowe wynagrodzenie, z zastrzeżeniem, że jego miesięczna wysokość nie może przekroczyć 100% wynagrodzenia podstawowego z tytułu zasiadania w Radzie Nadzorczej. W przypadku stałych komitetów Rady wynagrodzenie płatne jest za udział w ich posiedzeniach. Łączne wynagrodzenie należne danemu członkowi Rady z tytułu udziału w posiedzeniach komitetów stałych Rady w danym roku obrotowym, nie może przekroczyć 100% jego wynagrodzenia podstawowego z tytułu zasiadania w Radzie Nadzorczej Banku. W związku z wypłacanymi wynagrodzeniami, Bank dokonuje odpowiednich potrąceń na zasadach określonych właściwymi przepisami prawa. Każdy z członków Rady Nadzorczej może złożyć oświadczenie dotyczące niepobierania całości lub części wynagrodzenia. Oświadczenia w tym zakresie składane są na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Wynagrodzenia wypłacone Członkom Rady Nadzorczej w 2019 roku (w tys. PLN):

Imię i nazwisko Wynagrodzenia za 2019 Inne świadczenia

Razem (tys. PLN)

Bogusław Kott 330,0 21,58 351,6
Nuno Manuel Da Silva Amado 145,0 0,0 145,0
Dariusz Rosati 180,0 0,0 180,0
Miguel De Campos Pereira De Bragança 200,0 0,0 200,0
Agnieszka Hryniewicz-Bieniek 130,0 0,15 130,15
Anna Jakubowski 160,0 0,0 160,0
Grzegorz Jędrys 205,0 0,0 205,0
Andrzej Koźmiński 160,0 0,0 160,0
Alojzy Nowak 150,0 0,0 150,0
José Miguel Bensliman Schorcht da Silva Pessanha 145,0 0,0 145,0
Miguel Maya Dias Pinheiro 120,0 0,0 120,0
Lingjiang Xu 130,0 0,0 130,0
RAZEM: 2 055,0 21,73 2 076,7

W 2019 roku Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymali wynagrodzeń ani żadnych świadczeń dodatkowych od spółek zależnych Banku.

Akcje Banku posiadane przez Członków Rady Nadzorczej (pełniących swoje funkcje w dniu 31 grudnia 2019 roku):

Imię i nazwisko Funkcja Liczba akcji 31.12.2019 Liczba akcji 31.12.2018
Bogusław Kott Przewodniczący Rady Nadzorczej 1 000 1 000
Nuno Manuel da Silva Amado Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 0 0
Dariusz Rosati Wiceprzewodniczący i Sekretarz Rady Nadzorczej 0 0
Miguel de Campos Pereira de Bragança Członek Rady Nadzorczej 0 0
Agnieszka Hryniewicz-Bieniek Członek Rady Nadzorczej 0 0
Anna Jakubowski Członek Rady Nadzorczej 0 0
Grzegorz Jędrys Członek Rady Nadzorczej 0 0
Alojzy Nowak Członek Rady Nadzorczej 0 0
Andrzej Koźmiński Członek Rady Nadzorczej 0 0
José Miguel Bensliman Schorcht da Silva Pessanha Członek Rady Nadzorczej 0 0
Miguel Maya Dias Pinheiro Członek Rady Nadzorczej 0 0
Lingjiang Xu Członek Rady Nadzorczej 0 0

Wyniki wyszukiwania