Raport finansowy
i społeczny 2019

Krótka charakterystyka Grupy Banku Millennium

Bank Millennium powstał w 1989 roku jako jeden z pierwszych polskich banków komercyjnych. Obecnie jest jednym z siedmiu największych pod względem aktywów w Polsce banków komercyjnych kierującym swoje usługi do wszystkich segmentów rynku poprzez sieć oddziałów, sieci indywidualnych doradców oraz bankowość elektroniczną i mobilną.

Od początku swojej działalności wyznacza trendy w polskiej bankowości, na przykład był pierwszym bankiem notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz wydawcą pierwszej na polskim rynku karty płatniczej. Bank spełnia najwyższe standardy ładu korporacyjnego, realizuje programy społeczne wspierające rozwój kultury oraz edukację młodzieży.

Bank Millennium jest liderem rynku w obszarze innowacji rozumianych jako nowości technologiczne i udogodnienia procesowe. Innowacyjność w Banku Millennium jest częścią jego strategii biznesowej.

Bank Millennium, wraz ze swoimi spółkami zależnymi, tworzy Grupę Banku Millennium – jedną z najbardziej nowoczesnych i najbardziej kompleksowo rozwijających się grup finansowych w Polsce – zatrudniającą łącznie 8 464 osób.

8 464

Pracowników

m-icon

2,6 mln

aktywnych klientów indywidualnych

ikonki-millennium-98

1,8 mln

aktywnych użytkowników bankowości elektronicznej

ikonki-millennium-112

8 464

Pracowników

m-icon-32

2,6 mln

aktywnych klientów indywidualnych

ikonki-millennium-98-01

1,8 mln

aktywnych użytkowników bankowości elektronicznej

Najważniejszymi jej spółkami są: Millennium Leasing (działalność leasingowa), Millennium Dom Maklerski (działalność brokerska) i Millennium TFI (fundusze inwestycyjne). Od roku 2016 roku Millennium Goodie Spółka z o.o. prowadzi wraz z Bankiem innowacyjną, opartą na zaawansowanej technologii platformę smartshoppingową. Oferta wyżej wymienionych spółek stanowi uzupełnienie usług i produktów oferowanych przez Bank.

5 listopada 2018 roku Bank ogłosił umowę transakcji zakupu 99,8% akcji banku Euro Bank S.A. 28 grudnia 2018 roku Bank uzyskał zgodę urzędu antymonopolowego (UOKiK), a 28 maja 2019 roku Komisja Nadzoru Bankowego (KNF) wyraziła brak sprzeciwu dla transakcji zakupu. Transakcja została zamknięta 31 maja 2019 roku i w tym dniu Euro Bank S.A. stał się częścią Grupy Banku Millennium. Na koniec maja 2019 roku łączne aktywa Euro Bank wynosiły 14,5 mld PLN, kredyty 12,3 mld PLN i depozyty 8,0 mld PLN.

Po uzyskaniu zgody Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Banku Millennium i Euro Banku oraz zgody KNF, w dniu 1 października 2019 roku nastąpiło prawne połączenie obu banków. Fuzja operacyjna obu banków zakończyła się 11 listopada 2019 roku.

Po połączeniu, na koniec 2019 roku Grupa Banku Millennium posiadała aktywa w wysokości 98,1 mld PLN i kapitały własne w wysokości 8,9 mld PLN. Depozyty klientów osiągnęły wysokość 81,5 mld PLN, a kredyty Grupy osiągnęły 69,8 mld PLN. Liczba aktywnych klientów indywidualnych osiągnęła 2,6 mln, zarówno dzięki skutecznej realizacji organicznego wzrostu jak i połączeniu z Euro Bankiem. Według stanu na koniec 2019 roku 1,8 mln korzystało aktywnie z bankowości elektronicznej, a 1,4 mln z aplikacji mobilnej i mobilnego Millenetu. Grupa zakończyła rok ze znaczną nadwyżką płynnościową (wskaźnik kredyty/depozyty poniżej 86%) oraz silnymi wskaźnikami kapitałowymi (łączny współczynnik wypłacalności TCR na poziomie 20,1%).

Millenium-Grafy-2019-01 (3) Millenium-Grafy-2019-01 (3)

Model biznesowy

Bank Millennium prowadzi działalność w oparciu o model biznesowy bazujący na pięciu filarach:

Millenium-Grafy-2019_model-biz-PL Millenium-Grafy-2019_model-biz-PL

Jesteśmy najbardziej klientocentrycznym bankiem, który nieustannie się rozwija. Chcemy być najbardziej spersonalizowanym bankiem na skalę masową.

Jesteśmy liderem bankowości cyfrowej, oferując połączenie szerokiego zakresu dotarcia
i wysokiej jakości usług.

Rośniemy najszybciej wśród banków w zakresie pozyskiwania klientów z główną relacją. Ponadto w strategii 2020 wprowadziliśmy cztery nowe silniki zrównoważonego wzrostu.

Mamy wiodący efektywny kosztowo model, zbudowany na najnowszej technologii i elastyczny pod kątem zmian i wzrostu skali Banku.

Bank Millennium posiada elastyczny model operacyjny, kulturę organizacyjną umożliwiającą szybkie reagowanie oraz kompetencje cyfrowe i analizy danych.

Fundamentem modelu biznesowego są wartości firmy: budowanie relacji opartych na zaufaniu, pasja do jakości i innowacyjności, rozwój pracowników i promowanie współpracy oraz ambicja, by zawsze mierzyć wyżej.

Millenium-Grafy-2019_obszary-PL-09 Millenium-Grafy-2019_obszary-PL-09

Wyniki wyszukiwania