Raport finansowy
i społeczny 2019

Zmiany ceny akcji

Notowania banków przez większość roku były pod wpływem informacji i niepokojów związanych z ryzykiem prawnym walutowych kredytów hipotecznych, wzmocnionych po wstępnej opinii, a następnie po oficjalnej odpowiedzi Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na pytania prejudycjalne zadane w sprawie tych kredytów przez sąd polski.

Indeks główny warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych praktycznie pozostał na koniec 2019 roku na niezmienionym poziomie w porównaniu do końca 2018 roku (+0,2%). Złożyły się na to wzrosty mniejszych spółek oraz spadki spółek większych, w tym banków. WIG20, indeks największych spółek, spadł o 5,6%, a indeks kursów akcji banków spadł o 9,2% w ciągu 2019 roku.

Jednym z takich banków jest Bank Millennium, którego notowania akcji spadły w 2019 roku o 34%. Obroty akcjami Banku (średnia dzienna) spadły w 2019 roku w porównaniu z 2018 rokiem o 24%. Spadek obrotów na akcjach Banku był częściowo spowodowany spadkami obrotów na całej GPW. Łączna wartość obrotu akcjami na głównym rynku GPW była w grudniu 2019 r. niższa o 7,5% niż w grudniu 2018 roku.

Wskaźniki rynkowe 30.12.2019* 28.12.2018* Zmiana (%) r/r
Liczba akcji Banku (w tys.) 1 213 117 1 213 117 0,00%
Średnie dzienne obroty w skali roku (w tys. PLN) 6 068 8 006 -24,2%
Cena akcji Banku (zł) 5,85 8,87 -34,0%
Wartość rynkowa Banku (mln PLN) 7 097 10 760 -34,0%
WIG Banki 6 768 7 454 -9,2%
WIG20 2 150 2 277 -5,6%
WIG30 2 472 2 582 -4,2%
WIG – indeks główny 57 833 57 691 0,2%
(*) ostatni dzień notowań w 2019r. i 2018r.

Akcje Banku Millennium są uczestnikiem następujących indeksów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: WIG, WIG Banki, WIG 30, mWIG 40, WIG Poland, Respect Index oraz WIG-ESG.

Wyniki wyszukiwania