Raport finansowy
i społeczny 2019

Ratingi Banku Millennium

W dniu 2 kwietnia 2019 roku agencja ratingowa Moody’s podwyższyła długoterminowy rating depozytowy Banku do Baa1 z Baa2.

Jednocześnie oceny baseline credit assessment (BCA) i skorygowany BCA zostały podwyższone do baa3 z ba1, długoterminowy Counterparty Risk Assessment (CR Assessment) został podwyższony do A3(cr) z Baa1(cr) oraz długoterminowe ratingi Counterparty Risk Ratings (CRRs) do A3 z Baa1. Jednocześnie perspektywa długoterminowych ratingów depozytowych została zmieniona z pozytywnej na stabilną.

W dniu 15 października 2019 roku agencja ratingowa Fitch potwierdziła rating długoterminowy Banku Millennium na poziomie BBB- oraz Viability Rating (VR) Banku Millennium na poziomie bbb-. Perspektywa ratingu pozostała stabilna.

Ratingi Banku na dzień 31 grudnia 2019 r. przedstawione są w poniższej tabeli.

Rating MOODY’S FITCH
Długoterminowy rating depozytowy /IDR Baa1 (perspektywa stabilna) BBB- (perspektywa stabilna)
Długoterminowy IDR (skala krajowa) A(pol) (perspektywa stabilna)
Krótkoterminowy rating depozytowy Prime-2 F-3
Rating indywidualny (standalone BCA/viability) baa3 bbb-
Ocena ryzyka kontrahenta (CR) A3/Prime-2
Rating wsparcia 4

Wyniki wyszukiwania