Raport finansowy
i społeczny 2019

Działania proekologiczne

Grupa Banku Millennium prowadzi szereg działań, które mają na celu optymalizację zużycia energii, wody, paliw oraz zakupionych materiałów.

Działanie Opis
Ograniczenie zużycia plastiku
 • upowszechnienie płatności za pomocą wirtualnej karty w aplikacji mobilnej przyczynia się do zmniejszenia wydawanych kart plastikowych;
 • wprowadzenie opcji tymczasowej blokady karty, dzięki czemu nie trzeba wyrabiać nowej;
 • w centrali Banku znajdują się uzdatniacze wody – nie ma konieczności zakupu wody butelkowanej;
 • na podstawie średniej liczby wysyłanych przesyłek, ustalony został limit zamówień na plastikowe koperty bezpieczne dla każdej jednostki organizacyjnej Banku. W stosunku do 2018 r. odnotowany został ponad 7% spadek zużycia.
Efektywne gospodarowanie posiadanymi zasobami
 • Ponowne wykorzystanie posiadanych zasobów pozwala na zmniejszenie liczby zakupionego wyposażenia (fotele obrotowe), urządzeń własnych (niszczarki, liczarki) i materiałów biurowych (np. tonery, wieszaki, taśmy barwiące).
 • Urządzenia oraz wyposażenie z zamykanych lub przebudowywanych oddziałów są przekazywane do dalszego wykorzystania w innych placówkach.
Narzędzia IT
 • System informatyczny pozwala na weryfikację każdego zamówienia materiałów i wyposażenia biurowego pod kątem zasadności zakupu i zdefiniowanego limitu, co przyczynia się do ograniczenia zużycia zasobów.
Działanie Opis
Ograniczenie wydruku dokumentów
 • w oddziałach księgowania transakcji wewnętrznych zapisywane są systemie – nie ma konieczności ich wydruku.
 • ilość zamawianego papieru do wydruków transakcji kasowo-skarbcowych jest na bieżąco kontrolowana na podstawie miesięcznych raportów z transakcji kasowych;
 • poprzez zautomatyzowanie procesu rozliczeń bankomatów wyeliminowano konieczność drukowania dokumentów z tym związanych;
 • monitoring liczby wydruków – do jednostek generujących najwyższe poziomy wydruków przesyłane są raporty, co umożliwia podjęcie działań redukcyjnych;
 • wydruk na drukarkach firmowych możliwy jest dopiero po zalogowaniu pracownika do konkretnego urządzenia, co zapobiega przypadkowym wydrukom.
Elektroniczny obieg dokumentów wewnętrznych
 • dzięki wprowadzeniu systemów informatycznych do przetwarzania dokumentów wewnętrznych wyeliminowano obieg większości papierowych dokumentów w Banku;
 • przetwarzanie dokumentacji klientów (np. wniosków kredytowych) oparte jest na elektronicznych kopiach dokumentów;
Mniej wydruków dla klientów
 • część dokumentów umieszczonych jest na stronie internetowej Banku oraz bankowości internetowej. Poprzez bankowość internetową klient jest np. informowany o zmianach w warunkach świadczenia usług (trwały nośnik).
 • konsolidowanie dokumentów (kilka dyspozycji w jednym dokumencie, kilka umów w jednym wzorcu);
 • skracanie dokumentów (tabele i równoważniki zdań zamiast opisów), co redukuje liczbę drukowanych stron;
 • dostęp do e-administracji – składanie wniosków urzędowych jest możliwe przez bankowość elektroniczną, co ogranicza zużycie papieru;
 • możliwość płatności za przejazd autostradą, kupowania biletów komunikacji miejskiej oraz parkingowych poprzez aplikację mobilną;
 • wyciągi elektroniczne – dla każdego nowego klienta zawierającego umowę na usługi i produkty bankowe, wyciąg elektroniczny ustawiany jest domyślnie. Na życzenie klienta opcja ta jest wyłączana. 79% klientów korzysta z wyciągów elektronicznych;
 • elektroniczny proces wnioskowania o produkty: otwarcie kolejnego rachunku bankowego, wypłaty gotówkowe, wniosek o udzielenie pożyczki, założenie lokaty itp;
 • przy wnioskowaniu o kredyt hipoteczny istnieje możliwość bezpośredniego podłączania skanów dokumentów do systemu Banku. Są one pobierane z rejestrów publicznych oraz wyciągów z ROR klientów generowanych on-line.
 • dzięki platformie zakupowej goodie uruchomionej przez Bank Millennium istnieje możliwość przeglądania online ofert oraz elektronicznych gazetek sklepów zamiast ich papierowych odpowiedników;
 • Moduł finansowania handlu on-line – rozwiązanie dla klientów korporacyjnych umożliwiające przesyłanie elektronicznych zleceń i zdalną korespondencję z Bankiem;
 • e-gwarancja dla klientów biznesowych – to gwarancja bankowa wystawiona w formie elektronicznej (plik PDF) z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego dwóch pełnomocników Banku. Zaletami produktu jest ekspresowe dostarczenie udzielonej gwarancji (na wskazany adres e-mail lub do pobrania w systemie Millenet) oraz brak wydruków i kosztów przesyłek kurierskich;
 • Millennium TFI umożliwia swoim dystrybutorom zakup jednostek uczestnictwa funduszy przez internet. Potwierdzenia transakcji mogą być przesyłane do klienta e-mailem.
Sprzedaż produktów przez kanały zdalne
 • klienci detaliczni mogą wnioskować o produkty kredytowe, oszczędnościowe i ubezpieczeniowe za pośrednictwem kanałów zdalnych, gdzie dokumentacja papierowa w ogóle nie występuje. Podczas takiego procesu umowa jest akceptowana H@słem SMS, a jej treść dostępna w systemie – nie trzeba więc jej drukować.
 • klienci korporacyjni są zachęcani do wnioskowania o kredyty i karty płatnicze oraz otwarcie kolejnego konta poprzez system bankowości internetowej, gdzie cała dokumentacja przesyłana jest zdalnie.

W 2019 r. intensywny rozwój sprzedaży produktów i usług w kanałach bankowości elektronicznej widoczny był zarówno w najważniejszych kategoriach produktowych (tabela poniżej), jak również w grupie produktów i usług pozabankowych. Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej wrosła o 50% r/r, doładowań telefonów o 21% r/r, a liczba kart HCE (zbliżeniowych umożliwiających płatność kartą przez telefon) o 362% w skali roku.

Udział kanałów elektronicznych w wolumenie sprzedaży najważniejszych produktów r/r

Konta osobiste* Pożyczki gotówkowe Lokaty terminowe
38% 53% 90%
*proces rozpoczęty w kanale elektronicznym
Działanie Opis
Energooszczędny budynek centrali Banku
 • na oszczędności w poborze energii i wody wpływa m.in. zastosowanie oświetlenia LED na klatkach i części garażu, rekuperacja powietrza w centralach wentylacyjnych, przełączanie fancoili w tryb ekonomiczny na noc, praca węzła cieplnego w trybie ekonomicznym w nocy, czasowe wyłączanie oświetlenia po godzinie 18:00, system zbierania i wykorzystywania wody deszczowej. Biurowiec posiada certyfikat BREEAM dla ekologicznego budynku.
Oszczędność energii w oddziałach
 • we wszystkich oddziałach wymiana oświetlenia w zewnętrznych panelach reklamowych z tradycyjnego świetlówkowego na energooszczędne LED;
 • sterowanie czasowe świeceniem paneli reklamowych przy zastosowaniu zegarów astronomicznych;
 • energooszczędne źródła światła w nowych lub modernizowanych oddziałach;
 • we wszystkich oddziałach wprowadzono ograniczenie pracy klimatyzacji poprzez zainstalowanie zegarów regulujących jej czas pracy.
Racjonalne gospodarowanie zużyciem energii
 • w centrali Banku klimatyzacja jest ustawiona na temperaturę 21 stopni Celsjusza i nie działa poza godzinami pracy;
 • we wszystkich oddziałach Banku zainstalowano zegary regulujące czas pracy klimatyzacji;
 • wirtualizacja serwerów pozwala zmniejszyć liczbę fizycznych maszyn stojących w centrum komputerowym, co przekłada się na mniejsze zużycie energii na zasilanie i chłodzenie;
 • wdrożenie infrastruktury wirtualnych stacji roboczych (VDI) pozwoliło zmniejszyć pobór energii każdej stacji komputerowej z 200W do mniej niż 5W. Użytkownik nie działa na lokalnym sprzęcie komputerowym (PC) znajdującym się na jego biurku, ale pracuje na maszynie wirtualnej.
 • cykliczna wymiana sprzętu komputerowego na mniej energochłonny;
 • czujki obecności w salach spotkań, pomieszczeniach socjalnych oraz kuchniach, które wyłączają oświetlenie jeśli nie jest ono używane.
Kontrola zużycia mediów
 • odbywa się na bieżąco. Na podstawie danych finansowych sporządzany jest ranking odbiorców energii według jej zużycia. Oddziały o największym wskaźniku zużycia energii są kontrolowane oraz wdrażane są zalecenia dla firm administrujących budynkami. Podobnie w przypadku wysokich rachunków za media, sprawdzane jest czy zużycia są prawidłowe i czy nie występuje awaria urządzeń lub instalacji.
Projektowanie usług
 • Procesy w systemie bankowości internetowej i mobilnej projektowane są tak, aby zabierały jak najmniej czasu i wymagały minimum formalności. Umowy zawierane są poprzez podpis hasłem SMS, co wpływa na oszczędność papieru i energii (poprzez skrócenie czasu pracy z komputerem lub telefonem).
Optymalizacja zużycia wody
 • zainstalowanie dyfuzorów wody w toaletach i kuchenkach (ok.15% oszczędność wody);
 • ustawienie optymalnego zużycia wody w spłuczkach toaletowych.
[GRI 302-4] Oszczędność energii w oddziałach Banku** 2019 2018 2017 2016 2015
Oddziały z oświetleniem LED 357
(100%)
361
(100%)
355
(100%)
369
(100%)
410
(99%)
Oddziały z panelami wyłączanymi o północy 310
(86%)*
305
(84%)*
307
(86%)*
312
(84%)*
363
(87%)*
Energooszczędne źródła światła w oddziałach 113
(32%)
100
(28%)
80
(22%)
72
(19%)
49
(12%)
*pozostałe panele świecą się przez cały czas otwarcia galerii handlowych, w których są zlokalizowane
**bez danych z Euro Banku
Działanie Opis
Samochody hybrydowe
 • Prawie wszystkie samochody z floty Banku zostały wymienione na modele hybrydowe. Oznacza to znaczne zmniejszenie emisji spalin do środowiska. W skali roku flota będzie emitowała o ponad 500 ton CO2 mniej (zmniejszenie emisji o 20,6%) w porównaniu do stanu sprzed wymiany samochodów.
Ograniczenie liczby podróży służbowych
 • W celu minimalizowania liczby podróży służbowych, stosuje się limity w korzystaniu  z poszczególnych rodzajów transportu oraz wykorzystuje zdalne metody komunikacji, np. szkolenia e-learningowe, tele i wideokonferencje. W 2019 przeprowadzono ponad 1000 wideokonferencji.

Wyniki wyszukiwania