Raport finansowy
i społeczny 2019

W ramach działalności społecznej Bank Millennium analizuje trendy dotyczące innowacyjności w otoczeniu rynkowym. Eksperci z Banku corocznie opracowują raport „Indeks Millennium – Potencjał Innowacyjności Regionów”, który opisuje dysproporcje w rozwoju innowacyjności w polskich województwach. „Indeks Millennium” jest raportem autorstwa ekspertów z Banku Millennium i wkładem w publiczną debatę na temat czynników warunkujących rozwój regionów w Polsce oraz zmniejszających nierówności między nimi. W 2019 roku ukazała się czwarta edycja raportu. Zawiera ona analizę czynników sprzyjających i hamujących rozwój innowacyjności w każdym z polskich województw. Raport został wzbogacony o komentarze szerokiego grona ekspertów – ekonomistów, akademików i praktyków, szefów najbardziej innowacyjnych firm oraz instytucji rządowych. Jest przez to wartościową publikacją i źródłem wiedzy dla władz samorządowych na temat wyrównywania szans regionów w Polsce.

Bank Millennium wsparł również przedsięwzięcie Fundacji im. Lesława A. Pagi „Young Innovators”. Był to edukacyjny projekt dotyczący innowacji i nowych technologii wdrażanych w organizacjach. Obejmował weekendowe warsztaty o tematyce design thinking start-up. Jeden z warsztatów przeprowadzili pracownicy Banku Millennium.

Wyniki wyszukiwania