Raport finansowy
i społeczny 2019

Programy dla studentów

Bank od lat angażuje się w życie środowiska akademickiego dając studentom i absolwentom szans rozwijania kompetencji, zainteresowań oraz zdobycia pierwszego doświadczenia zawodowego. Stałymi elementami oferty Banku jest program płatnych praktyk Millennium Bankers, cyklicznie realizowany program Ambasador oraz bezpłatne szkolenia i warsztaty. Bank bierze również aktywny udział w targach pracy organizowanych na terenie całej Polski. W 2019 r. uczestniczył w 23 wydarzeniach, których celem było przybliżenie osobom zainteresowanym charakteru pracy w bankowości.

Millennium Bankers to program letnich praktyk, który pozwala studentom nabyć praktyczną wiedzę z bankowości poprzez udział w złożonych projektach. W 2019 r. zatrudniono 24 praktykantów, którzy zdobywali doświadczenie w różnych departamentach w centrali Banku oraz 7 regionalnych centrach korporacyjnych na terenie całej Polski. W trakcie programu uczestnicy wzięli udział w specjalnie dla nich przygotowanym szkoleniu na temat skutecznej komunikacji w zespole. Millennium Bankers jest co roku jest certyfikowany przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami.

W 2019 r. zakończyła się 17 edycja programu Ambasador. W trakcie programu 5 ambasadorów w głównych ośrodkach akademickich na terenie całej Polski wspierało Bank Millennium budowaniu relacji między środowiskiem akademickim, a firmą jako pracodawcą. Podczas rocznej współpracy ambasadorzy koncentrują się przede wszystkim na bezpośrednim przekazywaniu informacji o możliwościach rozwoju w Banku, mając do dyspozycji ofertę programu praktyk, pracy oraz warsztatów.

Współpraca z uczelniami

Od 2017 r. Bank Millenium jest członkiem Klubu Partnerów SGH i ściśle współpracuje z uczelnią udzielając się w życiu akademickim, nie tylko jako sponsor uczelni, ale również merytorycznie i promując się jako pracodawca. Banku biorą aktywny udział w spotkaniach Rady Klubu Partnerów SGH, na których omawiane są elementy strategii uczelni czy możliwości kształcenia studentów w zakresie kluczowych kompetencji. W ramach współpracy między instytucjami powstało pierwsze na SGH centrum coworkingu. Jest to miejsce spotkań, networkingu, konsultacji z teoretykami i praktykami biznesu z uczelni i banku. Centrum coworkingu umożliwia swobodną pracę studentom i absolwentom, którzy założyli lub planują założenie własnego startupu i chcą zderzyć swoje pomysły z rzeczywistością biznesową.

Bank kontynuuje również działania ze Studenckim Kołem Naukowym Statystyki SGH, z którym realizuje takie projekty jak BIG DATA Conference czy warsztaty merytoryczne dla członków Koła. W 2019 r. Bank objął opieką merytoryczną projekt badawczy „Badanie rynku oszczędnościowego wśród studentów”, realizowany przez SKN Statystki i SKN Marketingu przy SGH. Celem badania było poznanie postaw studentów wobec różnych form oszczędzania oraz doświadczeń z korzystania produktów oszczędnościowych dostępnych na rynku.

Dodatkowo podjęto współpracę ze Studenckim Kołem Naukowym Finansów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, w ramach której przedstawiciele Banku zapoznawali studentów z tematyką pracy w bankowości oraz pokazywali możliwości rozwoju zawodowego w Banku Millennium.

W 2019 r. Bank Millennium, Uniwersytet Warszawski i Instytut Camões przedłużyli współpracę na kolejne trzy lata, na mocy której Bank Millennium ufunduje stypendia dla najlepszych studentów studiów licencjackich z portugalistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Założeniem, podpisanego porozumienia, jest wspieranie rozwoju i poszerzanie doświadczeń międzykulturowych polskich studentów oraz  popularyzacja nauczania języka i kultury portugalskiej.

Wyniki wyszukiwania