Raport finansowy
i społeczny 2019

Promocja kultury

Działalność w obszarze kultury stanowi już od ponad 30 lat ważną część działań społecznych Banku Millennium. Planowana jest ona w oparciu o następujące założenia:

  • preferowana jest współpraca w ramach programów wieloletnich, o jasno opisanych celach,
  • wspierane programy powinny mieć szeroki odbiór społeczny i być dostępne także za pośrednictwem mediów,
  • partnerami w realizacji programów kulturalnych powinny być przede wszystkim instytucje kultury, organizacje pozarządowe oraz media.

Od przeszło 30 lat Bank Millennium wspiera przedsięwzięcia kulturalne o zasięgu ogólnopolskim i lokalnym. Jest mecenasem kultury 360° – promuje sztukę w niemal wszystkich jej formach, m.in.: muzykę, malarstwo, rzeźbę, film, teatr, fotografię, literaturę i performance. Bank przez 17 lat fundował nagrodę dla wybitnych twórców kultury „Złote Berło”, 11 lat był mecenasem „Pereł Millennium” – wspólnego programu Banku i TVP, którego celem była produkcja, promocja i prezentacja na antenie TVP wydarzeń artystycznych z kręgu kultury wysokiej. Od 17 lat sponsoruje Międzynarodowy Festiwal Jazzu Tradycyjnego Old Jazz Meeting „Złota Tarka”. Od 8 lat jest z festiwalem muzyki współczesnej „Sacrum Profanum” i taki sam czas z Bella Skyway Festival – multimedialnym widowiskiem przygotowanym przez międzynarodowe grono artystów. Przez 7 lat był związany z Festiwalem „Dwa Teatry”, przez 5 z Gdańskim Festiwalem Muzycznym, wspierał także Festiwal Mozartowski w Warszawskiej Operze Kameralnej i wiele innych.

W 2019 roku Bank Millennium był mecenasem wyjątkowej wystawy rękopisów wierszy Wisławy Szymborskiej „Radość pisania” w Bibliotece Jagiellońskiej. Wystawa poprzedzała przygotowanie digitalizacji rękopisów Noblistki przez Bibliotekę Jagiellońską i opublikowanie ich w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej oraz na stronach Polony – największej biblioteki cyfrowej w Polsce.

Najważniejszy projekt kulturalny, którego mecenasem jest Bank to Millennium Docs Against Gravity Film Festiwal.

Najważniejszy projekt kulturalny, którego mecenasem jest Bank to Millennium Docs Against Gravity Film Festiwal.

Najważniejszy projekt kulturalny, którego mecenasem jest Bank to Millennium Docs Against Gravity Film Festiwal. To największy festiwal światowego filmu dokumentalnego w Polsce oraz imprezy mu towarzyszące (warsztaty, dyskusje i koncerty). W 2019 r. projekcje i imprezy festiwalowe odbyły się w 6 miastach w Polsce i uczestniczyło w nich ponad 92 tys. widzów (w porównaniu do 4,5 tys. widzów w 2004 roku). Bank Millennium jest partnerem Millennium Docs Against Gravity od 14 lat, a w 2016 roku objął mecenat tytularny nad festiwalem. W 2019 roku zwrócono szczególną uwagę na dostępność kultury dla osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu. Wybrane filmy były dostępne z audiodeskrypcją i wersją lektorską udostępnianymi w aplikacji AudioMovie na seansach w Warszawie i Wrocławiu.

Wyniki wyszukiwania