Raport finansowy
i społeczny 2019

Biegi charytatywne

Pracownicy Banku corocznie uczestniczą w biegach charytatywnych, w których udział jest dofinansowany przez Bank. W 2019 bankowe drużyny wystartowały m.in. Biegu Firmowym w Warszawie i Wrocławiu.

Charytatywna aukcja rękodzieła

Aukcja Dobroczynna odbywa się corocznie od 7 lat, a kwota zebrana podczas jej trwania, po podwojeniu przez Bank, zostaje przekazana na leczenie niepełnosprawnych dzieci pracowników Banku. Na intranetową aukcję trafiają przedmioty własnoręcznie wykonane przez pracowników (ozdoby świąteczne, zdjęcia, obrazy, biżuteria, dekoracje i inne). W 2019 r. łącznie na rzecz beneficjentów zebrano ponad 80 tys. zł.

Wyniki wyszukiwania