Raport finansowy
i społeczny 2019

Działalność społeczna

[GRI 203-1] Programy społeczne realizowane są głównie za pośrednictwem Fundacji Banku Millennium i dotyczą dwóch obszarów: edukacji finansowej i wolontariatu. Bank wspiera również wydarzenia kulturalne i edukację akademicką oraz programy promujące innowacyjność.

Darowizny (D) i sponsoring (S) przyznane przez Bank (zł) 2019 2018 2017 2016
D S D S D S D S
Kultura 752 667 797 983 558 848 573 515
Edukacja 278 256 18 560 776 500 394 215 21 500 219 836 557 000 311 919
Charytatywne 88 294
Inne 508 655 145 678 487 005 332 191 566 059 211 812
Razem 786 911 916 904 1 263 505 1 524 389 587 559 990 495 645 294 885 434

Wyniki wyszukiwania