Raport finansowy
i społeczny 2019

Otoczenie społeczne

[GRI 102-42] Interesariusze Grupy Banku Millennium zostali wybrani w procesie mapowania. Został on przeprowadzony w oparciu o wyniki wewnętrznej ankiety określającej skalę wpływu poszczególnych Interesariuszy na Bank oraz wpływu Banku na Interesariuszy. O wypełnienie ankiety poproszono kierujących działami firmy, które w największym stopniu związane są z realizacją polityki CSR.

Millennium-mapa-interesariuszy-14-1024x795 Millennium-mapa-interesariuszy-14-1024x795

Wyłoniono w ten sposób kluczowych Interesariuszy Grupy Banku Millennium. Są nimi Klienci, Pracownicy, Inwestorzy, Partnerzy biznesowi, Otoczenie społeczne, Regulatorzy i Nadzór Rynku oraz Środowisko naturalne (organizacje działające w tym obszarze).

[GRI 102-40] Interesariusze Grupy Banku Millennium

Interesariusze-banku-PL Interesariusze-banku-PL

Wyniki wyszukiwania