Raport finansowy
i społeczny 2019

Struktura zatrudnienia

W 2019 r. zatrudnienie w Grupie Banku Millennium wzrosło o 27% w stosunku do 2018 r., co związane było z fuzją z Euro Bankiem i wynosiło 8 615 osób. W większości przypadków pracownicy zatrudniani byli w oparciu o umowę o pracę (98%). Wskaźnik fluktuacji pozostał na poziomie 4% w porównaniu z rokiem 2018. Większość zatrudnionych pracowników to kobiety (66%), a średnia wieku pracownika to 37 lat.

Po fuzji z Euro Bankiem rozpocznie się proces zamykania pokrywających się placówek (co najmniej 60 w 2020 roku) oraz zmniejszania poziomu zatrudnienia połączonego Banku o 260 osób w pierwszym kwartale 2020 roku. Zasady przeprowadzenia zwolnień grupowych, kryteria oraz wysokość odpraw została wypracowana i uzgodniona ze związkami zawodowymi funkcjonującymi w Banku. Zaproponowane przez Bank obligatoryjne i dodatkowe odprawy, a także dodatkowe świadczenia, np. sześciomiesięczna opieka medyczna dla pracowników zostały bardzo pozytywnie przyjęte przez organizacje związkowe.

[GRI 102-8] Liczba pracowników

Mężczyźni Mężczyźni suma Kobiety Kobiety suma Suma końcowa
<30 lat 30-50 lat >50 lat <30 lat 30-50 lat >50 lat
Grupa Banku Millennium 770 1 794 269 2 833 1 388 3 878 516 5 782 8 615
Bank Millennium 757 1 672 215 2 644 1 342 3 694 473 5 509 8 153

 

[GRI 102-8] Pracownicy według typu zatrudnienia

Grupa Banku Millennium Bank Millennium
Mężczyźni Kobiety Razem Mężczyźni Kobiety Razem
Pełny etat 2 762 5 587 8 349 2 178 4 710 6 888
Niepełny etat 71 195 266 466 799 1 265
Zlecenie 151 604 755 139 584 723
Umowa o pracę 2 833 5 782 8 615 2 644 5 509 8 153
Na czas nieokreślony 2 308 4 900 7 208 2 131 4 652 6 783
Na czas określony 525 882 1 407 513 857 1 370

 

[GRI 401-1] Pracownicy nowozatrudnieni

Mężczyźni Mężczyźni suma Kobiety Kobiety suma Suma końcowa
<30 lat 30-50 lat >50 lat <30 lat 30-50 lat >50 lat
Grupa Banku* Millennium 370
(64%)
219
(16%)
12
(5%)
601
(28%)
524
(54%)
312
(11%)
26
(5%)
862
(20%)
1 463
(23%)
Bank Millennium* 363
(65%)
204
(17%)
9
(5%)
576
(30%)
509
(55%)
290
(11%)
24
(5%)
823
(21%)
1 399
(24%)
Euro Bank** 66
(34%)
26
(6%)
0 92
(13%)
105
(26%)
59
(5%)
1
(5%)
165
(11%)
257
(11%)
*bez danych z Euro Banku
**dane za okres 01.06.2019-31.12.2019 (od daty podpisania umowy kupna Euro Banku)

 

[GRI 401-1] Odejścia z pracy – liczba pracowników

Mężczyźni Mężczyźni suma Kobiety Kobiety suma Suma końcowa
<30 lat 30-50 lat >50 lat <30 lat 30-50 lat >50 lat
Grupa Banku Millennium* 229
(40%)
239
(18%)
22
(9%)
490
(23%)
308
(31%)
500
(18%)
90
(18%)
898
(21%)
1 388
(22%)
Bank Millennium* 223
(40%)
217
(18%)
19
(10%)
459
(24%)
300
(32%)
473
(19%)
86
(19%)
859
(22%)
1 318
(22%)
Euro Bank** 73
(37%)
73
(16%)
2
(6%)
148
(21%)
105
(26%)
161
(14%)
1
(5%)
267
(17%)
415
(18%)
*bez danych z Euro Banku
**dane za okres 01.06.2019-31.12.2019 (od daty podpisania umowy kupna Euro Banku)

 

[GRI 401-1] Wskaźnik fluktuacji

Mężczyźni Mężczyźni suma Kobiety Kobiety suma Suma końcowa
<30 lat 30-50 lat >50 lat <30 lat 30-50 lat >50 lat
Grupa Banku Millennium* 9% 3% 1% 4% 7% 2% 2% 3% 4%
Bank Millennium* 9% 3% 1% 4% 7% 2% 2% 4% 4%
Euro Bank** 6% 2% 1% 3% 4% 2% 1% 2% 2%
*bez danych z Euro Banku
**dane za okres 01.06.2019-31.12.2019 (od daty podpisania umowy kupna Euro Banku)

 

[GRI 202-2] Pracownicy zatrudnieni lokalnie

Grupa Banku Millennium Bank Millennium
Mężczyźni Kobiety Razem Mężczyźni Kobiety Razem
Liczba pracowników 2 770 5 723 8 493 2 581 5 453 8 034
Liczba Członków Zarządu i wyższych kierowników 98 49 147 84 44 128

 

[GRI 405-1] Pracownicy według stanowiska z podziałem na płeć

Grupa Banku Millennium* Mężczyźni Mężczyźni suma Kobiety Kobiety suma Suma końcowa
<30 lat 30-50 lat >50 lat <30 lat 30-50 lat >50 lat
Zarząd 1 6 7 7
Wyższa kadra zarządzająca 26 30 56 10 13 23 79
Kadra zarządzająca 22 266 55 343 16 433 73 522 865
Pracownicy sprzedaży 402 502 33 937 829 1 510 201 2 540 3 477
Pracownicy techniczni 65 449 99 613 55 630 185 870 1 483
Pozostali pracownicy 85 84 15 184 78 157 23 258 442
Razem 574 1 328 238 2 140 978 2 740 495 4 213 6 353
Bank Millennium* Mężczyźni Mężczyźni suma Kobiety Kobiety suma Suma końcowa
<30 lat 30-50 lat >50 lat <30 lat 30-50 lat >50 lat
Zarząd 1 6 7 7
Wyższa kadra zarządzająca 21 21 42 8 10 18 60
Kadra zarządzająca 21 243 43 307 16 411 64 491 798
Pracownicy sprzedaży 400 487 23 910 821 1 478 199 2 498 3 408
Pracownicy techniczni 61 396 79 536 44 554 161 759 1 295
Pozostali pracownicy 79 58 12 149 51 105 18 174 323
Razem 561 1 206 184 1 951 932 2 556 452 3 940 5 891
*pracownicy ex Euro Banku nie zostali uwzględnieni ze względu na różnice w strukturze danych

Wyniki wyszukiwania