Raport finansowy
i społeczny 2019

Większość ofert pracy w Grupie Banku jest kierowanych zarówno do wewnętrznych jak i zewnętrznych kandydatów. Pracownik, który chciałby rozwijać swoje umiejętności w innym obszarze niż dotychczas może zgłosić chęć rotacji wewnętrznej.

Wybrani pracownicy są przypisywani do międzydepartamentowych projektów inicjowanych i nadzorowanych przez Zarząd Banku. Daje to możliwość zarówno dzielenia się swoją wiedzą jak i zdobycia dodatkowych umiejętności.

Rekrutacje wewnętrzne Bank 2019 Grupa 2019 Bank 2018 Grupa 2018 Bank 2017 Grupa 2017
Liczba pracowników 87 87 95 95 141 141

W Banku Millennium prowadzone są programy, w których nagradzani są pracownicy wyróżniający się ponadprzeciętnym zaangażowaniem:

 • Program Nagród Pracowniczych IMPAKT, w którym pracownicy nagradzają swoich kolegów i koleżanki z pracy. W 2019 roku 40 pracowników zostało wyróżnionych za zaangażowanie, podnoszenie jakości, innowacyjne rozwiązania oraz podejmowanie wyzwań inspirujących innych
 • Najlepsi pracownicy i menadżerowie są raz do roku nagradzani Nagrodą Prezesa za ponadprzeciętne osiągnięcia zawodowe.

W Banku organizowane są programy szkoleniowe oraz szkolenia, które obejmują wszystkich pracowników np. sprzedaży. Dla całej Grupy Banku organizowane są szkolenia, które wynikają z regulacji wewnętrznych lub zewnętrznych takie jak: BHP, ochrona danych, bezpieczeństwo informacji, ale również programy szkoleniowe dla kadry zarządzającej i konferencje. Szkolenia specjalistyczne najczęściej organizowane są przez Spółki Banku we własnym zakresie.

Liczba tematów szkoleń e-learning Grupa 2019 Bank 2019 Grupa 2018 Bank 2018
483* 478* 245 212
*wzrost wynika z przeszkolenia pracowników ex Euro Banku

Najważniejsze szkolenia realizowane w 2019:

 • szkolenia wstępne dla nowych pracowników,
 • szkolenia certyfikacyjne dla nowych pracowników ze sprzedaży produktów inwestycyjnych,
 • cykl szkoleń z rozwoju kompetencji menadżerskich dla kierowników oddziałów detalicznych,
 • szkolenia z doskonalenia jakości obsługi klientów,
 • warsztaty dotyczące rozpoznawania potrzeb klientów, standardów i modeli sprzedaży,
 • liczne szkolenia e-learningowe dotyczące nowych produktów, zmian w produktach, procedurach czy bankowych aplikacjach,
 • szkolenia i egzaminy zawodowe wynikające z implementacji nowych regulacji nadzorczych,
 • cykl szkoleń dla pracowników sieci własnej Euro Banku, których celem było przygotowanie do pracy w Banku Millennium,
 • szkolenia wstępne i wdrożeniowe dla pracowników przejętych od Euro Banku sieci oddziałów franczyzowych.

Dla nowo zatrudnionych Doradców Prestige kontynuowano program Certyfikacji Doradców Prestige, w ramach którego szkolono z zakresu rynków finansowych i inwestowania, produktów oferowanych przez Bank Millennium w segmencie Prestige, technik radzenia sobie z wątpliwościami i obiekcjami w oparciu o typologię osobowości klienta oraz skutecznej finalizacji sprzedaży. Program zakończony jest egzaminem teoretycznym oraz praktycznym potwierdzającym umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w codziennej pracy.

Dla doradców bankowości przedsiębiorstw kontynuowany był program szkoleniowy mający na celu podniesienie umiejętności w zakresie budowania profesjonalnego wizerunku oparty o doskonałą znajomość produktów, umiejętność analizy potrzeb klientów i strukturyzowania transakcji, zdolności negocjacyjne i umiejętności skutecznego finalizowania transakcji. Program składa się z serii produktowych kursów e-learningowych, warsztatów szkoleniowych prowadzonych przez firmy zewnętrzne oraz egzaminów z wiedzy. Wszyscy Konsultanci Departamentu Obsługi Bankowości Przedsiębiorstw brali natomiast udział w szkoleniach mających na celu poprawę relacji biznesowych poprzez efektywną komunikację z klientem korporacyjnym oraz stosowanie najwyższych standardów obsługi klienta.

[GRI 404-2] W 2019 r. kontynuowany był dwuletni program rozwoju kompetencji menadżerskich dla kierowników oddziałów detalicznych. Składa się z on cyklu szkoleń oraz sesji poszkoleniowych, podczas których uczestnicy zdobywają wiedzę na temat efektywnego zarządzania zespołem sprzedażowym.

Menadżerowie w Banku Millennium uczestniczą ponadto w różnego rodzaju szkoleniach, zarówno z umiejętności kierowania zespołem, budowania kultury wzrostu w organizacji, jak i współpracy w różnorodnych zespołach. W 2019 r. łącznie zostało przeszkolonych 893 menadżerów.

 • Akademia Trenera – program szkoleniowy dla trenerów regionalnych sieci sprzedaży, którego głównym celem jest zdobycie umiejętności tworzenia i prowadzenia krótkich szkoleń/warsztatów dla małych grup.
 • Szkoła Trenerska – cykl warsztatów dla trenerów wewnętrznych Banku Millennium. Głównym celem programu jest zdobycie przez uczestników kompetencji w budowaniu programów szkoleniowych i prowadzeniu różnych rodzajów działań rozwojowych.

[GRI 404-1] Średnia liczba godzin szkoleniowych w podziale na płeć i stanowisko

Bank Millennium Kobiety Mężczyźni Razem
Wyższa kadra zarządzająca 17 11 13
Kadra zarządzająca 44 36 41
Pracownicy sprzedaży 63 80 68
Pozostali pracownicy 7 12 9
Ogółem 47 47 47
Grupa Banku Millennium Kobiety Mężczyźni Razem
Wyższa kadra zarządzająca 13 9 10
Kadra zarządzająca 41 33 38
Pracownicy sprzedaży 63 78 67
Pozostali pracownicy 5 10 7
Ogółem 45 43 44

[GRI 404-2] Ze względu na małą liczbę pracowników w wieku emerytalnym, obecnie nie są prowadzone programy, które wspierają ciągłość zatrudnienia oraz ułatwiają proces przejścia na emeryturę. Możliwe są jednak indywidulane szkolenia na życzenie.

Wyniki wyszukiwania