Raport finansowy
i społeczny 2019

Przyjazne miejsce pracy

[GRI 103-1] Oprócz zapewnienia atrakcyjnych warunków pracy, rozwoju i wsparcia socjalnego, Bank Millennium oferuje programy dla pracujących rodziców, możliwość udziału w działaniach charytatywnych i wolontariacie pracowniczym oraz imprezach z cyklu Millennium Active Zone promujących zdrowy styl życia. Wspiera również rozwój pasji pracowników poprzez dofinansowanie w ramach MilleKlubu projektów sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych.

„Rodzice na TAK” to program adresowany do rodziców i ich dzieci. Jego celem jest promowanie utrzymania równowagi między życiem zawodowym i prywatnym pracowników, rozpowszechnianie wiedzy o prawach rodziców i zagwarantowanie ich powszechnego respektowania. W ramach programu pracownicy i ich rodziny zapraszani są do udziału w konkursach oraz dofinansowanych przez Bank wycieczkach, wydarzeniach kulturalnych i sportowych promujących rodzinne spędzanie czasu. W 2019 roku pracownicy Banku wraz z rodzinami wzięli udział w wyjazdach krajowych jak również i kilkudniowych wyjazdach do Paryża i Disneylandu, Barcelony i Londynu, gdzie dzieci miały okazję, oprócz zwiedzania miasta, odwiedzić studio filmowe Harrego Potter’a.

W ramach kolejnej z akcji – Millewidziani, dla dzieci pracowników zorganizowano spotkanie w siedzibie centrali Banku. Podczas wizyty dzieci mogły m.in. dowiedzieć się na czym polega praca w banku, przyjrzeć się jej z bliska, zobaczyć oddział testowy oraz dowiedzieć się jak bezpiecznie korzystać z bankomatu. Dzieci spotkały się również z jednym z członków zarządu Banku, który odpowiedział im o swojej pracy.

Do bieżącej komunikacji w ramach projektu, dzielenia się opiniami i wysłuchiwania pomysłów ze strony pracowników-rodziców bardzo aktywnie wykorzystywana jest wewnętrzna platforma społecznościowa MilleForum oraz intranet.

[GRI 401-3] Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim/rodzicielskim*

Grupa Banku Millennium Mężczyźni Kobiety Razem 2019 Razem 2018
Pracownicy, którzy skorzystali z urlopu 2 270 272 259
Wrócili do pracy po zakończeniu urlopu 2 233 235 226
Byli zatrudnieni 12 miesięcy po powrocie z urlopu 4 218 222 208
Odsetek powrotów do pracy po urlopie 100% 86% 86% 87%
Odsetek zatrzymanych w Banku pracowników, którzy powrócili z urlopu 80% 83% 83% 79%
Bank Millennium Mężczyźni Kobiety Razem 2019 Razem 2018
Pracownicy, którzy skorzystali z urlopu 2 263 265 252
Wrócili do pracy po zakończeniu urlopu 2 229 231 222
Byli zatrudnieni 12 miesięcy po powrocie z urlopu 2 177 179 202
Odsetek powrotów do pracy po urlopie 100% 87% 87% 88%
Odsetek zatrzymanych w Banku pracowników, którzy powrócili z urlopu 67% 81% 81% 79%
*brak danych dla Euro Banku

Pracowników Grupy Banku Millennium obowiązuje jeden z następujących systemów czasu pracy: stały (podstawowy), zmianowy, zadaniowy lub równoważony. Dobór systemu jest uzależniony od rodzaju, organizacji i miejsca wykonywania pracy oraz od wymogów biznesowych w konkretnym obszarze.

Na wniosek pracownika, przełożony może ustalić mu indywidualny rozkład jego czasu pracy w ramach obejmującego go systemu czasu pracy. W ramach indywidualnych ustaleń możliwe jest też zdalne świadczenie pracy. O ile umożliwiają to warunki działalności prowadzonej przez Grupę w danym obszarze, pracownicy mogą pracować w niepełnym wymiarze etatu. Z takiego rozwiązania korzysta także wielu pracowników posiadających uprawnienia rodzicielskie.

Pracownicy Grupy Banku corocznie uczestniczą w biegach charytatywnych, w których udział jest dofinansowany przez Bank. Corocznie od 7 lat odbywa się również Aukcja Dobroczynna. Podczas aukcji pracownicy mogą zakupić rękodzieło stworzone przez ich koleżanki i kolegów z pracy. Zebrana podczas aukcji kwota, po podwojeniu przez Bank, zostaje przekazana na leczenie niepełnosprawnych dzieci pracowników Banku.

Pracownicy mają możliwość realizowania własnych akcji wolontariackich w ramach programu Millantrop. Program prowadzony jest przez Fundację Banku Millennium, która w drodze konkursu przyznaje granty na realizację akcji społecznych przez pracowników Banku. Bankowi wolontariusze prowadzą również zajęcia z edukacji finansowej w ramach dwóch programów – „Bakcyl” (lekcje z podstaw finansów i zarządzania finansami w szkołach) oraz „Finansowy Elementarz” (program edukacji finansowej przedszkolaków).

Wyniki wyszukiwania