Raport finansowy
i społeczny 2019

Wybrane nagrody i wyróżnienia

Bank Millennium w indeksie WIG-ESG

We wrześniu 2019 Bank Millennium znalazł się w indeksie WIG-ESG na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wcześniej, w latach 2010-2019, Bank był notowany w Respect Index.

Indeks WIG-ESG jest publikowany na podstawie wartości portfela akcji spółek uznawanych za odpowiedzialne społecznie. W skład indeksu wchodzi 60 spółek z indeksów WIG20 i mWIG40. Wagi spółek w WIG-ESG zależą od liczby akcji w wolnym obrocie skorygowanej o wyniki rankingu ESG przygotowanego przez Sustainalytics i ocenę stosowania zasad ładu korporacyjnego. Indeks będzie instrumentem bazowym dla funduszu pasywnego zarządzanego przez NN Investment Partners TFI.

Bank Millennium znalazł się w gronie 4 najlepiej ocenianych spółek. Osiągnął najwyższy wynik zarówno w ocenie stosowania czynników środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego (współczynnik ESG na poziomie 1,0) oraz w ocenie stosowania zasad Kodeksu Dobrych Praktyk (współczynnik KDP a poziomie 1,0).

Bank Millennium w Top 10 najbardziej odpowiedzialnych firm w Polsce

W Rankingu Odpowiedzialnych Firm 2019 prowadzonym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Bank Millennium znalazł się w gronie Top 10 polskich firm ocenianych pod kątem jakości zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu.

Do grona Liderów Odpowiedzialnego Biznesu zostały włączone firmy, które uzyskały najwyższe wyniki w obszarach: odpowiedzialne prowadzenie biznesu, polityka zrównoważonego rozwoju, zarządzanie pozytywnym wpływem oraz wskaźniki odpowiedzialności dotyczące kwestii pracowniczych, środowiskowych i współpracy z dostawcami.

Piąty Srebrny Listek CSR

Bank Millennium już po raz piąty został nagrodzony Srebrnym Listkiem CSR. Wyróżnienie to jest przyznawane firmom, które w codziennej działalności wdrażają najwyższe standardy odpowiedzialności społecznej.

W zestawieniu przygotowanym przez tygodnik Polityka i firmę doradczą Deloitte, Srebrnym Listkiem CSR zostały wyróżnione firmy, które w swojej codziennej działalności deklarują uwzględnianie wszystkich wytycznych międzynarodowej normy społecznej odpowiedzialności ISO 26000 . Norma ta odnosi się do siedmiu obszarów: ład organizacyjny, prawa człowieka, praktyki z zakresu pracy, środowisko, uczciwe praktyki operacyjne, zagadnienia konsumenckie i zaangażowanie społeczne. Firmy te opierają się na najlepszych lokalnych i globalnych praktykach i stosują międzynarodowe standardy. Dodatkowo posiadają system zarządzania etyką oraz najwyższe standardy zarządzania personelem. O efektach swoich działań cyklicznie informują interesariuszy.

Wyróżnione działania CSR w raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu

15 dobrych praktyk Banku Millennium skierowanych do klientów, pracowników i społeczności lokalnych zostało opisanych w raporcie „Odpowiedzialny Biznes w Polsce” wydanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Wyróżnione działania to m.in. programy: edukacji finansowej dla dzieci (Finansowy Elementarz), wolontariatu pracowniczego (Millantrop), wparcia dla pracowników-rodziców (Rodzice na TAK) oraz zwiększenia dostępności usług finansowych dla osób niepełnosprawnych.

Finansowy Elementarz najlepszym programem społecznym

Finansowy Elementarz – program edukacji finansowej przedszkolaków realizowany przez Fundację Banku Millennium zajął 1. miejsce w konkursie „Złoty Bankier” w kategorii „Bank wrażliwy społecznie”. W ramach programu przeszkolono już 53 tys. dzieci w całej Polsce.

Najbardziej dostępny bank

Bank Millennium zajął 1. miejsce w kategorii „Dostępność” w Rankingu Banków Miesięcznika Finansowego Bank 2019. W tej kategorii doceniano stopień eliminowania barier architektonicznych przez banki i dostosowywania placówek bankowych dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami, przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu, cyfrowemu i społecznemu osób z niepełnosprawnościami oraz tworzenie przez banki udogodnień dla łatwiejszego i bardziej bezpiecznego korzystania z produktów i usług bankowych.

Solidny Pracodawca Roku

Bank Millennium otrzymał tytuł Solidnego Pracodawcy 2019. Kapituła konkursowa doceniła m.in. oferowane przez Bank stabilne warunki zatrudnienia, atrakcyjne warunki rozwoju dla studentów i absolwentów, wolontariat pracowniczy i działania CSR.

Najbardziej transparentna firma wśród spółek z indeksu mWIG40

Bank Millennium został laureatem rankingu „Transparentna Spółka Roku 2018”. Zestawienie wyróżnia spółki komunikujące się z rynkiem w najbardziej przejrzysty i regularny sposób. Bank uzyskał najwyższą, maksymalną liczbę punktów spośród spółek uczestniczących w rankingu.

Najlepszy Bank w Polsce

Bank Millennium został uznany za najlepszy bank w Polsce w dorocznym konkursie Best Bank Awards, organizowanym przez magazyn Global Finance. Wyboru zwycięskich banków dokonali redaktorzy magazynu Global Finance po szeroko zakrojonych konsultacjach z ekspertami z zakresu bankowości z całego świata.

Zwycięstwo w rankingu satysfakcji

W badaniu ARC Rynek i Opinia Bank Millennium zajął 1. miejsce w głównych kategoriach: „Satysfakcja”, „Ocena opłat i prowizji” oraz 3 miejsce w kategorii „Ocena punktów styku”. Bank uzyskał również najwyższy wskaźnik rekomendacji NPS (52) wśród banków w Polsce.

Gwiazda relacji z klientem

W konkursie Gwiazdy Bankowości 2019, organizowanym przez Dziennik Gazetę Prawną i PwC, Bank stanął na podium aż 3 razy: 1. miejsce w kategorii „Relacja z klientem” otrzymując tytuł „Gwiazda relacji z klientem” (ranking opierał się na opiniach klientów), 2. miejsce w kategoriach „Innowacyjność” oraz „Wzrost”.

Gwiazda Jakości Obsługi

Bank Millennium otrzymał tytuł Gwiazdy Jakości Obsługi, przyznawany przez Polski Standard Jakości Obsługi firmom z najwyższymi standardami obsługi klienta.

Lider rankingu lojalności klientów w Polsce

W badaniu zachowań i preferencji klientów firmy doradczej Bain & Company, Bank Millennium uzyskał najwyższy wśród polskich banków wskaźnik rekomendacji NPS. W porównaniu z rokiem ubiegłym wskaźnik wzrósł o 10 punktów do poziomu 43.

Wyniki wyszukiwania