Raport finansowy
i społeczny 2019

List Prezesa Zarządu Banku

[GRI 102-14]

Szanowni Państwo,

rok 2019 był dla Banku Millennium czasem intensywnej pracy. Najważniejszym wyzwaniem roku było niewątpliwie połączenie z Euro Bankiem, które zakończyło się pełnym sukcesem. Dynamiczny rozwój Banku był możliwy nie tylko dzięki fuzji, ale również wzrostowi organicznemu. Klienci wybierali naszą ofertę, ponieważ ułatwiamy im codzienne życie proponując unikalne, innowacyjne usługi bankowe i pozabankowe. Jednocześnie dbamy o to, aby rozwój naszego biznesu był zrównoważony – uwzględniał potrzeby otoczenia, wpływał pozytywnie na środowisko naturalne oraz wspierał rozwiązywanie ważnych problemów społecznych.

Odpowiedzialność społeczna i środowiskowa jest od wielu lat wpisana w strategię biznesową Banku. Naszym celem jest niwelowanie barier cyfrowych i fizycznych w dostępie do usług finansowych i pozafinansowych. Oprócz wprowadzania udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami w dostępie do oddziałów, bankomatów, strony internetowej oraz sposobu obsługi, zwiększamy dostęp do rozwiązań mobilnych. W ten sposób klienci mogą w każdym miejscu i czasie skorzystać nie tylko z usług bankowych, ale i pozabankowych np. e-administracji, zakupu biletów komunikacji, płacenia za parkingi czy przejazdy autostradą.

Naszym celem jest niwelowanie barier cyfrowych i fizycznych w dostępie do usług finansowych i pozafinansowych.

Bank Millennium rozszerza ideę świata bez barier również na inne obszary, w których jest aktywny, m. in. w zakresie mecenatu kultury. Przez udostępnianie filmów kinowych w wersji z audiodeskrypcją podczas Millennium Docs Against Gravity, największego polskiego festiwalu filmów dokumentalnych, ułatwiał osobom z niepełnosprawnościami wzroku dostęp do świata kultury. W 2019 roku Bank Millennium zajął 1. miejsce w kategorii „Dostępność” w Rankingu Banków Miesięcznika Finansowego Bank, co potwierdza, że nasze starania w kierunku zwiększania dostępności są doceniane.

Swoją misję obywatelską realizujemy również przez dzielenie się kompetencjami z obszaru finansów w celu rozwiązania najważniejszych problemów społecznych. Jednym z nich jest niski poziom ogólnej wiedzy o finansach w polskim społeczeństwie. Wierząc, że edukacja finansowa powinna zaczynać się już w najmłodszych latach, gdyż wtedy kształtują się zachowania i postawy, zainicjowaliśmy projekt edukacyjny skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym „Finansowy Elementarz”. Celem tego programu, realizowanego przez Fundację Banku Millennium pod honorowym patronatem Ministra Edukacji i Rzecznika Praw Dziecka, jest wyjaśnienie najmłodszym, poprzez zabawę, podstawowych pojęć z zakresu finansów. Do tej pory odbyło się 6 edycji programu. Łącznie podczas prawie 2 200 warsztatów, zostało przeszkolonych prawie 53 000 dzieci z około 630 przedszkoli w całej Polsce. W 2019 roku „Finansowy Elementarz” zajął 1. miejsce w konkursie „Złoty Bankier” w kategorii „Bank wrażliwy społecznie”.

m-icon

2 200

warsztatów

53 000

dzieci

m-icon

630

przedszkoli

m-icon-77

2 200

warsztatów

ikonki-millennium-121

53 000

dzieci

m-icon-61

630

przedszkoli

Przy wsparciu Fundacji Banku Millennium, pracownicy Banku mogą również realizować własne pomysły na działania społeczne. Do tej pory w inicjatywach finansowanych z grantów przyznanych przez Fundację wzięło udział ponad 500 wolontariuszy, którzy zrealizowali przez siebie zdefiniowane programy pomocy dla niemal 14 000 beneficjentów. Ochotnicy odnowili sale szkolne i plac zabaw przy domu dziecka, wyremontowali świetlicę w szpitalu dla dzieci, przygotowali wybieg w schronisku dla zwierząt a nawet zbudowali boisko szkolne.

[GRI 102-12] Będąc sygnatariuszem dwóch ważnych, międzynarodowych inicjatyw działamy na rzecz promocji różnorodności i przyczyniamy się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG). Podpisując Kartę Różnorodności zobowiązaliśmy się do wyeliminowania dyskryminacji w miejscu pracy i działania na rzecz tworzenia i promocji różnorodności. Przystępując do partnerstwa biznesu i administracji rządowej na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ zadeklarowaliśmy prowadzenie działań w szczególności na rzecz edukacji finansowej dzieci i młodzieży.

Nie pozostajemy obojętni również wobec ważnego problemu zmian klimatycznych. Zawsze braliśmy go pod uwagę w naszej działalności mimo, że zaangażowanie Banku w finansowanie sektorów wysokoemisyjnych m. in. kopalni węgla i energetyki opartej na węglu było historycznie niskie w porównaniu ze średnią sektora bankowego. W 2019 roku sformalizowaliśmy nasze podejście do kwestii ochrony klimatu i opracowaliśmy „Politykę środowiskową Grupy Banku Millennium”, w której określamy kierunek działań w celu minimalizowania niekorzystnych zmian zachodzących w środowisku naturalnym.

W prowadzeniu biznesu zależy nam na tworzeniu wspólnej wartości – zarówno dla firmy jak i jej otoczenia. Obiektywne, zewnętrzne oceny świadczą o tym, że zasady zrównoważonego rozwoju stały się integralnym elementem naszej działalności. W 2019 Bank Millennium znalazł się w indeksie WIG-ESG na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wcześniej, w latach 2010-2019, był notowany w Respect Index. Według Rankingu Odpowiedzialnych Firm prowadzonego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, znajdujemy się w pierwszej dziesiątce najbardziej odpowiedzialnych społecznie firm w Polsce. Corocznie jesteśmy również nagradzani Srebrnym Listkiem CSR w rankingu tygodnika Polityka.

Zapraszam do lektury raportu niefinansowego, który szczegółowo opisuje nasz podejście i działania pozwalające na prowadzenie biznesu w sposób zrównoważony.

 

 

Joao Bras Jorge

Prezes Zarządu Banku Millennium

Wyniki wyszukiwania