Raport finansowy
i społeczny 2019

Poznawanie potrzeb klientów

Bank poznaje oczekiwania klientów poprzez słuchanie jego głosu - regularne i wszechstronne badanie opinii klientów w głównych punktach styku w relacji z Bankiem np. oddziale, infolinii, bankowości elektronicznej.

Odkrywanie potrzeb klienta jest stałym, początkowym elementem każdego projektu nakierowanego na zmianę procesu, produktu, komunikacji, czy modelu obsługi klienta w Banku Millennium. Wypracowane rozwiązania, przed ich wdrożeniem, są testowane poprzez badania i rozmowy z klientami.

Bank Millennium przeprowadzał tradycyjne badania ilościowe i jakościowe, w tym specyficzne – i szczególnie użyteczne w badaniach kanałów zdalnych – badania UX. Informacji dostarczały również projekty prowadzone w metodologii Service Design, w której kluczowe jest pełne zrozumienie potrzeb klientów. Projekty te służyły zarówno usprawnieniu jakości obsługi, jak i rozwojowi oferty produktowej.

Podobnie jak w latach ubiegłych, prowadzone były badania zarówno klienta detalicznego, jak i korporacyjnego, a także klienta zamożnego (Prestige) oraz mikroprzedsiębiorstw (Small Business). Analizy wykonywane są głównie dla Banku, ale niektóre projekty badawcze są realizowane we współpracy z Grupą – w roku 2019 było to Millennium TFI i Millennium Leasing.

Aby poznać oczekiwania związane z połączeniem banków, badano również potrzeby i obawy klientów migrowanych z Euro Banku. Pozwoliło to wyeliminować ich wątpliwości i sprawnie przeprowadzić przez proces zmiany banku.

Badania jakości i satysfakcji Bank Millennium 2019 2018 2017 2016 2015
Przeprowadzone badania 25 27 21 24 24
Liczba ankietowanych klientów 147 373 104 822 31 493 39 551 65 207
Liczba wizyt Mystery Shopping 2 768 3 500 4 065 3 900 4 000

Aby jeszcze lepiej poznać oczekiwania klientów, w Contact Centre Banku Millennium został uruchomiony program SłuchaMY. Założeniem projektu jest zbieranie sugestii klientów, przekazywanie ich do analizy odpowiednich jednostek w Banku i jeśli to możliwe – wdrażanie usprawnień w produktach, usługach lub procesach. Każdy klient otrzymuje informację zwrotną na temat sposobu rozwiązania jego sprawy lub wdrożenia  sugestii. W projekcie uczestniczyło około 2500 klientów.

Wśród klientów detalicznych zadowolenie i poziom rekomendacji utrzymały się na bardzo wysokim poziomie, osiągając w 2019 r. wskaźnik Net Promoter Score (NPS): 53 oraz 93% zadowolonych klientów. Podobnie jak w latach poprzednich, klienci jako mocne strony banku wskazują na konkurencyjną ofertę (głównie Konto 360), wysoką jakość obsługi, a także nowoczesne rozwiązania (bankowość mobilna). Klienci korzystający z aplikacji mobilnej szczególnie doceniają Bank – wskaźnik NPS osiągnął w ich przypadku poziom 61 (przy średnim NPS 53). Wśród kanałów kontaktu, to właśnie kanały elektroniczne są najwyżej oceniane – 96% klientów jest zadowolonych z bankowości internetowej i 97% z aplikacji mobilnej.

Bank Millennium 2019 2018 2017 2016 2015
Wskaźnik NPS* 53 51 51 39 31
* określa chęć rekomendacji produktów i usług wśród klientów. Zaprezentowane dane odnoszą się do badań wewnętrznych Banku i dotyczą klientów detalicznych.

Wyniki wyszukiwania