Raport finansowy
i społeczny 2019

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CTF)

Stosowany przez Bank Program przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CTF) jest kompleksowym systemem identyfikacji obszarów zagrożenia, jakie niesie ze sobą przestępstwo prania pieniędzy.

W Spółkach Grupy Banku funkcjonują osobne polityki dotyczące zapobiegania nadużyciom, jednak działania podejmowane w ramach realizacji tych polityk są podobne. Polegają m.in. na stosowaniu wobec klientów środków bezpieczeństwa finansowego uzależnionych od oceny ryzyka prania pieniędzy, rejestrowaniu i raportowaniu transakcji, typowaniu transakcji podejrzanych, współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

Bank Millennium i Spółki Grupy Banku na bieżąco dostosowują raporty do analizy transakcji podejrzanych, uwzględniając funkcjonujące w danym okresie schematy (branże, kierunki przepływu środków finansowych, zachowania klientów). Działania te mają na celu skuteczną identyfikację i raportowanie transakcji mogących mieć związek z procederem prania pieniędzy.

Wprowadzone procedury wewnętrzne, rozwiązania organizacyjne oraz programy szkoleń dla pracowników zapewniają sprawne funkcjonowanie polityk zapobiegania nadużyciom.

Program AML – zapobieganie praniu pieniędzy Grupa
2019
Bank
2019
Grupa
2018
Bank
2018
Grupa
2017
Bank
2017
Liczba i % przeszkolonych pracowników* 7 782
(90%)
7 492
(92%)
1 511
(24%)
1 381
(24%)
1 572
(26%)
1 247
(23%)
Liczba przekazanych do GIIF** raportów na temat Podejrzanej Działalności (SAR) 284 279 224 221 177 176
Liczba klientów, których dotyczyły raporty SAR 951 946 842 839 558 557
*W 2019 r., zgodnie z wymogami „Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu”, szkolenie przeznaczone było dla wszystkich pracowników Grupy Banku Millennium. Wcześniej szkoleni byli nowi pracownicy wybranych jednostek.
**Generalny Inspektor Informacji Finansowej

Wyniki wyszukiwania