Raport finansowy
i społeczny 2019

Realizacja strategii
2018-2020

2019 rok pokazał skuteczną realizację dotychczasowej strategii organicznego wzrostu.

Jednym z najważniejszych celów tej strategii było przyspieszenie tempa pozyskiwania nowych klientów do liczby 600 tysięcy nowych aktywnych klientów w ciągu 3 lat obowiązywania tej strategii, czyli do 2020 roku. Na koniec września, t.j. na dzień przed połączeniem z Euro Bankiem, Bank przekroczył liczbę 2 milionów aktywnych klientów detalicznych. Oznaczało to wzrost o 421 tysięcy w ciągu dwóch pierwszych lat strategii, czyli istotne wyprzedzenie celów strategicznych. Na koniec 2019 roku Bank obsługiwał 2,6 miliona aktywnych klientów detalicznych.

Miniony rok przyniósł Grupie Banku Millennium równie udane zakończenie projektu zakupu Euro Banku. Była to jedna z najszybciej zrealizowanych fuzji na rynku. 11 listopada 2019 r. ,w rok od ogłoszenia, transakcja zakupu Euro Banku została skutecznie sfinalizowana. Transakcja zakupu Euro Banku przeprowadzona została bez podwyższenia kapitału zakładowego Banku. Oznacza to korzystne wykorzystanie kapitału oraz płynności Grupy Banku Millennium i powinno przynieść znaczący wzrost efektywności i zwrotu z kapitału dzięki korzyściom skali oraz w wyniku realizacji synergii.

Mocno wzrosła pozycja Banku w segmencie kredytów konsumpcyjnych, który stanowi kolejny, bardzo ważny element strategii Grupy. Przyspieszenie sprzedaży pożyczki gotówkowej przez Bank Millennium oraz efekt połączenia przyniosły podwojenie wartości portfela do poziomu 15,1 mld PLN. Dało to Grupie awans o 3 pozycje na piąte miejsce na krajowym rynku w segmencie kredytów konsumpcyjnych.

Ważnym elementem strategii Grupy Banku Millennium pozostaje niezmiennie obszar poprawy jakości oraz wdrożenia najnowocześniejszych rozwiązań cyfrowych i mobilnych. W 2019 roku Bank ponownie uzyskał najwyższy wynik wśród instytucji finansowych w kategorii satysfakcji klienta, w tym najwyższy NPS wśród banków wynoszący 61 pkt (wg ARC Rynek i Opinia). Przykładem udanego zastosowania rozwiązań mobilnych jest ponad 50% wzrost liczby pobranych aplikacji firmy Goodie (100% własności Grupy) do poziomu 1,5 miliona na koniec 2019 roku.

Szczegółowe informacje na temat realizacji strategii znajdują się w „Sprawozdaniu Zarządu z działalności Banku Millennium i Grupy Kapitałowej Banku Millennium za 2019 rok”.

Perspektywy rozwoju Grupy Banku Millennium

Celem Grupy Banku Millennium na 2020 rok będzie udane przeprowadzenie restrukturyzacji po połączeniu z Euro Bankiem i szybki powrót do jednego z najszybszych na rynku wzrostów biznesu.

Celem Grupy Banku Millennium na 2020 rok będzie udane przeprowadzenie restrukturyzacji po połączeniu z Euro Bankiem i szybki powrót do jednego z najszybszych na rynku wzrostów biznesu.

Udana migracja wszystkich oddziałów, klientów i produktów Euro Banku na logo i platformę Banku Millennium otworzyła drogę do realizacji korzyści z połączenia. Rozszerzona sieć oddziałów (830 na koniec 2019 roku) i baza 2,6 miliona aktywnych klientów detalicznych umożliwia proces wzrostu sprzedaży produktów Banku Millennium w nowych miejscowościach i do nowych klientów. Bank kontynuować będzie także w 2020 roku prace wykorzystujące możliwości po wdrożeniu nowej dyrektywy dotyczącej systemu płatności PSD2. Utrzymanie wiodącej pozycji w obszarze jakości usług i ich digitalizacji pozostaje niezmiennie celem Grupy Banku Millennium i będzie nadal wspierane w 2020 roku i kolejnych latach niezbędnymi inwestycjami na innowacje. 2020 rok powinien także przynieść pierwsze efekty po dokonanym w 2019 roku wzmocnieniu segmentu obsługi mikro-przedsiębiorstw. Grupa Banku Millennium planuje także na uruchomienie banku hipotecznego, który da możliwość emisji listów zastawnych.

Wyniki wyszukiwania