Raport finansowy
i społeczny 2019

Wyniki ekonomiczne

[GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3] Grupa Banku Millennium realizuje cele ekonomiczne dążąc do zrównoważenia potrzeb głównych Interesariuszy, zgodnie ze strategią rozwoju oraz z uwzględnieniem zasad deklarowanych w „Kodeksie Etycznym”.

[GRI 201-1] Wybrane wyniki ekonomiczne (w mln zł) Grupa Bank
2019 2018 2019 2018
Dochody ogółem 3 471,5 2 727,6 3 084,1 2 568,3
Koszty ogółem (1 726,1) (1 268,0) (1 520,9) (1 205,3)
w tym osobowe (836,1) (638,1) (715,3) (592,2)
Wskaźnik koszty/dochody 49,7% 46,5% 49,3% 46,9%
Rezerwy na ryzyko (439,0) (236,6) (235,1) (205,6)
Podatek bankowy (248,0) (198,5) (236,9) (198,5)
Podatek dochodowy (CIT) (274,6) (264,0) (267,3) (236,6)
Kredyty i pożyczki klientom (net) 69 754,9 52 711,7 68 828,8 51 786,8
Depozyty klientów 81 454,8 66 243,8 81 637,5 66 399,8
Udział w rynku kredytów 5,7% 4,6% Dane podawane są tylko dla Grupy Dane podawane są tylko dla Grupy
Udział w rynku depozytów 6,0% 5,3% Dane podawane są tylko dla Grupy Dane podawane są tylko dla Grupy
Stosunek: kredyty/depozyty 86% 79,6% Dane podawane są tylko dla Grupy Dane podawane są tylko dla Grupy
Wskaźnik kredytów zagrożonych 4,56% 4,52% Dane podawane są tylko dla Grupy Dane podawane są tylko dla Grupy
Wskaźnik pokrycia rezerwami 62,4% 74,4% Dane podawane są tylko dla Grupy Dane podawane są tylko dla Grupy
Współczynnik CET1 16,9% 19,8% 16,8% 19,5%
Współczynnik TCR 20,1% 21,7% 20,0% 21,5%
Kapitały własne 8 941,5 8 384,4 8 690,1 8 136,0
Zysk netto 560,7 760,7 600,7 722,3
ROE 6,4% 9,6% Dane podawane są tylko dla Grupy Dane podawane są tylko dla Grupy
Podział zysku
Dywidenda 0* 0* 0 0
Kapitał 100% 100% 100% 100%
* propozycja Zarządu Banku przed Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy

Wyniki wyszukiwania