Raport finansowy
i społeczny 2019

Skala działalności

[GRI 102-6] Bank działa w skali ogólnopolskiej i nie posiada oddziałów poza granicami Polski. Aktywa ogółem wynoszą 98,1 mld zł. Po połączeniu Grupa Banku Millennium obsługuje 2,6 miliona aktywnych klientów detalicznych.

Na koniec 2019 roku Bank posiadał 830 oddziałów, w tym 602 własnych i 228 w modelu franczyzowym. Sieć Euro Banku zwiększyła obecność Grupy w wielu nowych miejscowościach, szczególnie tych mniejszych, gdzie bank działał w oparciu o model franczyzowy. Połączony Bank posiada prawie 700 bankomatów oraz nowoczesne narzędzia bankowości mobilnej i elektronicznej. Dzięki połączeniu Bank awansował na 5 pozycję w sektorze kredytów konsumpcyjnych.

 

[GRI 102-7] Skala działalności biznesowej Grupy Banku Millennium 2019 2018 2017 2016 2015
Liczba aktywnych klientów detalicznych (tys.) 2 682 1 838 1 635 1 492 1 369
Liczba aktywnych klientów korporacyjnych (tys.) 7,7 7,4 6,9 6,6 6,7
Liczba oddziałów* 830 361 355 369 413
Liczba bankomatów 498 487 483 490 519
Liczba pracowników (osoby) 8 615 6 270 5 945 5 964 5 992
Liczba dostawców Banku 6 352 5 012 5 153 5 378 5 623
Sponsoring i darowizny Banku (mln zł) 1,7 2,79 1,58 1,54 0,88
*oddziały własne i franczyzowe

Wyniki wyszukiwania