Raport finansowy
i społeczny 2019

Akcjonariat

[GRI 102-5] Bank Millennium jest spółką akcyjną notowaną od 1992 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktualnie Bank jest uczestnikiem Indeksu WIG, WIG 30, mWIG40, WIG Banks i WIG-ESG.

Bank znalazł się również na liście polskich spółek w indeksach rynków rozwiniętych stworzonych przez FTSE Russell (dostawca indeksów, benchmarków i analiz należący do grupy Giełdy Papierów Wartościowych w Londynie). Bank wszedł do indeksu w kategorii „Małe spółki” (small cap).

Akcjonariuszem strategicznym Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues – największy prywatny bank w Portugalii, który posiada 50,1% akcji Banku Millennium. Znaczącymi akcjonariuszami są polskie fundusze emerytalne, w tym Nationale-Nederlanden OFE, PTE PZU „Złota Jesień” i Aviva OFE, które posiadają więcej niż 5% kapitału akcyjnego.

  • [GRI 102-10]

Akcjonariat Banku Millennium*

* stan na 31.12.2019

 

* stan na 31.12.2018

Wyniki wyszukiwania