Raport finansowy
i społeczny 2019

Model biznesowy i model tworzenia wartości

Model biznesowy

Bank Millennium prowadzi działalność w oparciu o model biznesowy bazujący na pięciu filarach:

Millenium-Grafy-2019_model-biz-PL Millenium-Grafy-2019_model-biz-PL

Jesteśmy najbardziej klientocentrycznym bankiem, który nieustannie się rozwija. Chcemy być najbardziej spersonalizowanym bankiem na skalę masową.

Jesteśmy liderem cyfrowej bankowości, oferując połączenie szerokiego zakresu dotarcia i wysokiej jakości usług.

Jesteśmy jednym z najszybciej rosnących banków w zakresie pozyskiwania klientów z główną relacją.

Mamy wiodący efektywny kosztowo model biznesowy, zbudowany na najnowszej technologii i elastyczny pod kątem zmian i wzrostu skali Banku.

Posiadamy elastyczny model operacyjny, kulturę organizacyjną umożliwiającą szybkie reagowanie oraz kompetencje cyfrowe i analizy danych.

Fundamentem modelu biznesowego są wartości firmy: budowanie relacji opartych na zaufaniu, pasja do jakości i innowacyjności, rozwój pracowników i promowanie współpracy oraz ambicja, by zawsze mierzyć wyżej.

Millenium-Grafy-2019_obszary-PL-09 Millenium-Grafy-2019_obszary-PL-09

Model tworzenia wartości

Kapitały, które posiada Grupa Banku Millennium, pozwalają na rozwój biznesu z jednoczesnym tworzeniem wartości dla Interesariuszy.

Millenium-Grafy-2019_misja-wizja-PL Millenium-Grafy-2019_misja-wizja-PL

Kapitały Grupy Banku Millennium...

raport_020
 • Kapitał finansowy

  Aktywa, pożyczki i zobowiązania

  • 8 942 mln zł - środki własne (w tym zysk netto)
  • 89 114 mln zł - zobowiązania ogółem
  • 69 755 mln zł - kredyty netto
  • 98 056 mln zł - aktywa/pasywa ogółem
 • Kapitał ludzki

  Pracownicy, ich wiedza, wartości i postawy, które pozwalają na rozwój firmy.

  • 8 615 - liczba pracowników Grupy
  • 100% -pracowników szkolonych z Kodeksu Etycznego
  • 45 - średnia liczba godzin szkoleniowych na pracownika
 • Kapitał organizacyjny

  Kultura szybkiego reagowania na zmiany (agility), nowoczesna infrastruktura i systemy IT, cyfryzacja i optymalizacja procesów pozwalające na tworzenie innowacyjnych produktów i oferowanie wysokiej jakości usług, efektywność kosztowa organizacji.

  • +44% r/r - użytkownicy mobilnej aplikacji bankowej
  • +50% r/r - sprzedaż biletów komunikacji w aplikacji mobilnej
  • 52 - NPS dla klientów detalicznych
  • 49,7% - wskaźnik koszty/dochody
 • Kapitał intelektualny

  Inwestycje w nowe rozwiązania technologiczne i innowacje, większość rozwoju IT wewnątrz Banku, wewnętrzny start-up goodie, wewnętrzny zespół UX Design.

  • Prawie 66% nakładów inwestycyjnych przeznaczonych na rozwój IT
  • 502 - liczba pracowników IT
  • 76% - pracownicy z wyższym wykształceniem
 • Kapitał społeczny

  Jakość relacji z otoczeniem, reputacja Banku, bezpieczeństwo transakcji, zwiększanie świadomości finansowej społeczeństwa.

  • NPS 52 - dla klientów detalicznych (wg. badania ARC Rynek i Opinia)
  • 76% - klientów z główną relacją w Banku
  • 49% - klientów poleca Bank innym
  • 53 000 - dzieci przeszkolonych z podstaw finansów
  • ponad 13 000 beneficjentów programów wolontariackich
 • Kapitał naturalny
  • Bezpośredni i pośredni wpływ na środowisko i jego minimalizacja.
  • -0,02% - redukcja CO2e r/r

... pozwalają na rozwój biznesu poprzez:

 • Optymalizację i cyfryzację procesów
 • Umożliwienie dostępu do usług pozabankowych
 • Kreowanie kultury pracy umożliwiającej szybkie reagowanie na zmiany
 • Wprowadzanie produktów i usług bankowych ułatwiających codzienne życie
 • Stworzenie inteligentnej platformy zakupowej goodie
 • Rozwój organiczny i akwizycję (Euro Bank)

… i tworzą wartość dla interesariuszy:

Bankowość dla wszystkich – brak barier fizycznych, infrastrukturalnych i cyfrowych
 • 34% użytkowników aplikacji mobilnej
 • 63% oddziałów dostępnych dla osób niepełnosprawnych
 • 100% bankomatów dostępnych dla osób niepełnosprawnych
 • 1. miejsce w kategorii „Dostępność” w Rankingu Banków Miesięcznika Finansowego Bank
Pozabankowe funkcjonalności cyfrowe, np. e-administracja
 • 34% użytkowników bankowości mobilnej
 • 76% użytkowników bankowości internetowej
Wysoka jakość usług
 • 52 – NPS dla klientów detalicznych (wg. ARC Rynek i Opinia)
 • 93% – klienci detaliczni zadowoleni ze współpracy z Bankiem
 • Najwyższy wśród polskich banków wskaźnik NPS w badaniu Bain & Company
 • Pierwsze miejsce w sektorze finansowym oraz w TOP 10 polskich firm według badania Customer Experience KPMG
Etyczna sprzedaż
 • 100% pracowników szkolonych z Kodeksu Etycznego
Nagrody HR, wskaźnik fluktuacji
 • Wyróżnienie Solidny Pracodawca Roku 2019
 • 4% – wskaźnik fluktuacji
Edukacja i rozwój
 • 45 – średnia liczba godzin szkoleniowych na pracownika
 • 11% – pracownicy, którzy awansowali
Poszanowanie różnorodności
 • 83% – powroty do pracy po urlopie macierzyńskim
 • 57% kobiet na stanowiskach kierowniczych
Rentowność
 • 6,4% – zwrot z kapitału ROE
Zysk dla akcjonariuszy
 • -34% – spadek kursu akcji w 2019 roku (pod wpływem ryzyka prawnego związanego z walutowymi kredytami hipotecznymi)
Niskie ryzyko
 • 20,1% – TCR (łączny wskaźnik kapitałowy)
Wysokie standardy zarządzania ESG
 • Członek WIG-ESG na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, przestrzeganie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW i Zasad Ładu Korporacyjnego
Etyczna współpraca
 • 81% zapłaconych faktur w przedziale do 30 dni
Odpowiedzialność w łańcuchu dostaw
 • 100% nowo zawieranych umów z klauzulą zobowiązującą dostawców do stosowania zasad Kodeksu Etycznego Grupy Banku Millennium
Wolontariat pracowniczy
 • 567 wolontariuszy zaangażowanych w akcje społeczne
 • 13 624 beneficjentów akcji wolontariackich
Edukacja finansowa
 • 53 000 przeszkolonych dzieci
Promocja kultury
 • 752 667 zł – sponsoring  kultury
Wydatki na cele społeczne
 • 690 689 zł – wydatki Fundacji Banku Millennium na cele społeczne
 • 48%* – efektywna stawka opodatkowania zysku operacyjnego*
*efektywna stawka podatku stanowi iloraz podatku dochodowego (CIT) i bankowego przez zysk operacyjny Grupy Banku Millennium
Minimalizacja wpływu na środowisko
 •  -0,02% – zmniejszenie emisji CO2e r/r

Wyniki wyszukiwania