Raport finansowy
i społeczny 2019

Załącznik nr 2

MSSF 9-FL Porównanie funduszy własnych oraz współczynnika kapitałowego oraz wskaźnika dźwigni finansowej z uwzględnieniem i bez uwzględnienia zastosowania rozwiązań przejściowych dotyczących MSSF 9 lub analogicznych oczekiwanych strat z tytułu kredytów (w tys. zł i w %)

31.12.2019 30.09.2019 30.06.2019 31.03.2019
Dostępny kapitał (kwoty)
1. Kapitał podstawowy Tier 1 (CET1) 8 138 540 8 248 802 7 940 527 8 128 867
2. Kapitał podstawowy Tier 1 (CET1), gdyby nie stosowano rozwiązań przejściowych dotyczących MSSF 9 lub analogicznych oczekiwanych strat z tytułu kredytów 8 017 832 8 115 368 7 813 469 8 021 207
3. Kapitał Tier 1 8 138 540 8 248 802 7 940 527 8 128 867
4. Kapitał Tier 1, gdyby nie stosowano rozwiązań przejściowych dotyczących MSSF 9 lub analogicznych oczekiwanych strat z tytułu kredytów 8 017 832 8 115 368 7 813 469 8 021 207
5. Łączny kapitał 9 668 540 9 778 802 9 470 527 9 658 867
6. Łączny kapitał, gdyby nie stosowano rozwiązań przejściowych dotyczących MSSF 9 lub analogicznych oczekiwanych strat z tytułu kredytów 9 547 832 9 645 368 9 343 469 9 551 207
Aktywa ważone ryzykiem (kwoty)
7. Aktywa ważone ryzykiem ogółem 48 124 585 48 316 713 47 048 060 37 735 239
8. Aktywa ważone ryzykiem ogółem, gdyby nie stosowano rozwiązań przejściowych dotyczących MSSF 9 lub analogicznych oczekiwanych strat z tytułu kredytów 48 011 238 48 191 727 46 932 161 37 669 839
Współczynniki kapitałowe
9. Kapitał podstawowy Tier 1 (jako procent kwoty ekspozycji na ryzyko) 16,91% 17,07% 16,88% 21,54%
10. Kapitał podstawowy Tier 1 (jako procent kwoty ekspozycji na ryzyko), gdyby nie stosowano rozwiązań przejściowych dotyczących MSSF 9 lub analogicznych oczekiwanych strat z tytułu kredytów 16,70% 16,84% 16,65% 21,29%
11. Kapitał Tier 1 (jako procent kwoty ekspozycji na ryzyko) 16,91% 17,07% 16,88% 21,54%
12. Kapitał Tier 1 (jako procent kwoty ekspozycji na ryzyko), gdyby nie stosowano rozwiązań przejściowych dotyczących MSSF 9 lub analogicznych oczekiwanych strat z tytułu kredytów 16,70% 16,84% 16,65% 21,29%
13. Łączny kapitał (jako procent kwoty ekspozycji na ryzyyko) 20,09% 20,24% 20,13% 25,60%
14. Łączny kapitał (jako procent kwoty ekspozycji na ryzyko), gdyby nie stosowano rozwiązań przejściowych dotyczących MSSF 9 lub analogicznych oczekiwanych strat z tytułu kredytów 19,89% 20,01% 19,91% 25,36%
Wskaźnik dźwigni finansowej
15. Miara ekspozycji całkowitej składającej się na wskaźnik dźwigni 100 317 830 99 770 600 95 484 076 84 478 842
16. Wskaźnik dźwigni finansowej 8,11% 8,27% 8,31% 9,62%
17. Wskaźnik dźwigni finansowej, gdyby nie stosowano rozwiązań przejściowych dotyczących MSSF 9 lub analogicznych oczekiwanych strat z tytułu kredytów 8,00% 8,14% 8,18% 9,48%

Wyniki wyszukiwania