Raport finansowy
i społeczny 2019

Korzystanie z ratingów zewnętrznych

Przy wyliczaniu wymogów z tytułu funduszy własnych dla podmiotów nie będących instytucjami finansowymi i podmiotami rządowymi, Grupa nie korzysta z ocen ratingowych nadanych przez dopuszczone zewnętrzne agencje oceny ryzyka kredytowego (ECAI). Jest to uzasadnione nieistotną ilością kredytobiorców i kontrahentów, posiadających rating nadany przez ECAI (Art. 444).

Poniższa tabela prezentuje przyporządkowanie ratingu zewnętrznego każdej z wyznaczonych ECAI do stopni jakości kredytowej w jednolitej skali ratingowej Master Scale. Grupa uznaje następujące zewnętrzne agencje ratingowe: Fitch, Moody’s, Standard & Poors.

Tabela 30. Jednolita skala ratingowa Banku a ratingi zewnętrznych agencji ratingowych

Klasy ratingowe w jednolitej skali ratingowej (MS) Fitch Moody’s S&P
1 AAA Aaa AAA
1 AA+ Aa1 AA+
2 AA Aa2 AA
2 AA- Aa3 AA-
3 A+ A1 A+
3 A A2 A
4 A- A3 A-
5 BBB+ Baa1 BBB+
6 BBB Baa2 BBB
7 BBB- Baa3 BBB-
8 BB+ Ba1 BB+
9 BB Ba2 BB
10 BB- Ba3 BB-
11 B+ B1 B+
12 B lub niższy B2 lub niższy B lub niższy

Tabela EU CRD – Wymogi w zakresie ujawniania informacji jakościowych związanych ze stosowaniem przez instytucję zewnętrznych ratingów kredytowych w ramach metody standardowej dla ryzyka kredytowego

Informacje zawarte w tym rozdziale publikowane są zgodnie z wymogami Tabeli EU CRD – Wymogi w zakresie ujawniania informacji jakościowych związanych ze stosowaniem przez instytucję zewnętrznych ratingów kredytowych w ramach metody standardowej dla ryzyka kredytowego (EBA/GL/2016/11).

Wyniki wyszukiwania