Raport finansowy
i społeczny 2019

Witamy
w połączonym banku

Dzięki połączeniu z Euro Bankiem oraz utrzymaniu wysokiego tempa wzrostu organicznego, powstał dużo większy i bardziej konkurencyjny bank, o sumie bilansowej około 100 mld złotych, zajmujący siódme miejsce na rynku pod względem wartości aktywów, ze szczególnie silną, piątą pozycją w obszarze kredytów detalicznych.

Synergie spowodowane połączeniem z Euro Bankiem pozwolą na realizację celów strategicznych. W wyniku fuzji Bank Millennium osiągnął szóstą pozycję pod względem liczby klientów detalicznych w Polsce. Rozszerzył się również zasięg geograficzny banku poprzez zwiększenie obecności w mniejszych miastach. Było to możliwe m.in. dzięki przejęciu sieci franczyzowej, a tym samym bardziej elastycznym kosztom dystrybucji sprzedaży.

Unikatowe na polskim rynku technologie i rozwiązania, a także wyjątkowy design, zapewniają klientom banku zupełnie nowe cyfrowe doświadczenie. To nowa filozofia podejścia do potrzeb klienta. W nowej aplikacji i bankowości internetowej można znaleźć oferty ściśle dopasowane do indywidulanego sposobu zarządzania finansami.

 • Wzrost
  organiczny
 • Fuzja z
  Euro Bankiem
 • Innowacyjność

Trzy kierunki rozwoju

Silniejszy i bardziej konkurencyjny bank

Dzięki połączeniu z Euro Bankiem oraz utrzymaniu wysokiego tempa wzrostu organicznego, w 2019 roku powstał dużo większy i bardziej konkurencyjny bank, o sumie bilansowej około 100 mld złotych, zajmujący siódme miejsce na rynku pod względem wartości aktywów, ze szczególnie silną, piątą pozycją w obszarze kredytów detalicznych.

WIĘCEJ NA TEMAT
OSIĄGNIĘTYCH
WYNIKÓW

Dane finansowe 2019:

561 mln zł
Zysk netto
2,83%
Marża odsetkowa netto (NIM)
10,2%
ROE*
*po wykluczeniu jednorazowych zdarzeń
86%
Wskaźnik kredyty/depozyty
20,1%
Współczynnik wypłacalności (TCR)
47,4%*
Wskaźnik koszty/dochody
*po wykluczeniu jednorazowych zdarzeń

Dane biznesowe 2019:

98,1 mld zł
Aktywa
81,5 mld zł
Depozyty klientów
8,9 mld zł
Kapitały własne
32,3% r/r
Wzrost kredytów
4,2 mld zł
Sprzedaż kredytów hipotecznych
4,1 mld zł
Sprzedaż pożyczek gotówkowych

Fuzja z Euro Bankiem

Synergie spowodowane połączeniem z Euro Bankiem pozwolą na realizację celów strategicznych. W wyniku fuzji Bank Millennium osiągnął szóstą pozycję pod względem liczby klientów detalicznych w Polsce. Rozszerzył się zasięg geograficzny banku poprzez zwiększenie obecności w mniejszych miastach. Było to możliwe m.in. dzięki przejęciu sieci franczyzowej, a tym samym bardziej elastycznym kosztom dystrybucji sprzedaży.

3,8 mln
wszystkich klientów
+102%
podwojenie portfela kredytów konsumpcyjnych
830
oddziałów

Bankowość nowej generacji

New Digital Experience czyli wdrożenie nowego systemu internetowego Millenet i aplikacji mobilnej to unikatowe na polskim rynku technologie i rozwiązania oraz wyjątkowy design prezentujące nową filozofię podejścia do potrzeb klienta. W nowej aplikacji i bankowości internetowej klienci mogą znaleźć oferty ściśle dopasowane do ich indywidulanego sposobu zarządzania finansami oraz zupełnie nowe cyfrowe doświadczenie.

WIĘCEJ
O INNOWACYJNYCH
ROZWIĄZANIACH
W BANKOWOŚCI

Odpowiedzialny biznes

 • Bankowość bez barier
 • Edukacja finansowa
 • Wolontariat
 • Troska o środowisko

Chcemy, by wszyscy klienci mogli wygodnie korzystać z usług finansowych banku. Dlatego wprowadziliśmy wiele udogodnień dla osób z niepełnosprawnością wzroku, słuchu i ruchu – dostępne dla nich oddziały, bankomaty, głosowy serwis telefoniczny oraz stronę internetową bez barier. Zwiększając dostęp do rozwiązań mobilnych, m.in. e-administracji, zakupu biletów komunikacji, płacenia za parkingi czy przejazdy autostradą otwieramy dostęp do usług bankowych i pozabankowych w każdym miejscu i czasie.

Zobacz więcej

Wierzymy, że dobre nawyki finansowe warto kształtować już w dzieciństwie, dlatego  prowadzimy program edukacji przedszkolaków „Finansowy Elementarz”. Do tej pory w ramach projektu przeszkoliliśmy prawie 70 tys. dzieci.

Zobacz więcej

Jesteśmy przekonani, że pracownicy najlepiej znają potrzeby lokalnych społeczności. Dlatego, przyznając granty na najlepsze projekty wolontriackie, pomagamy im realizować akcje społeczne. Pracownicy – wolontariusze wspierają bardzo różne projekty – od prac remontowych, poprzez akcje edukacyjne aż po ekologiczne.

Zobacz więcej

Wiemy, że mamy tylko jedną planetę. Aby ograniczać wpływ banku na środowisko monitorujemy zużycie wody, energii i paliw, wprowadzamy prośrodowiskowe rozwiązania i produkty, odpowiedzialnie finansujemy inwestycje. Nasi dostawcy i klienci korporacyjni zobowiązują się do przestrzegania zasad ochrony środowiska.

Zobacz więcej

Bank Millennium
– mecenas kultury od 30 lat

Bank od początku swojej działalności angażuje się w udostępnianie i upowszechnianie kultury w Polsce

Wyniki wyszukiwania