Brak notatek
Koszyk jest lusty
Wyślij do drukarki
Usuń
Raport finansowy i społeczny 2018

Oświadczenia Zarządu Banku

Prezentacja sytuacji majątkowej i finansowej Banku oraz Grupy Kapitałowej w sprawozdaniach finansowych

Zgodnie z najlepszą posiadaną wiedzą, roczne sprawozdanie finansowe Banku Millennium i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. przygotowane na dzień bilansowy 31 grudnia 2018 roku i dane porównywalne, sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Banku oraz Grupy Kapitałowej oraz ich wynik finansowy. Niniejsze Roczne Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium i Grupy Banku Millennium zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Banku oraz Grupy Kapitałowej.

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Banku Millennium i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. przygotowanego na dzień bilansowy 31 grudnia 2018 roku, został wybrany zgodnie z przepisami prawa. Podmiot ten oraz biegli rewidenci prowadzący badanie, spełnili warunki niezbędne do wydania bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

Podpisy:
Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
22.02.2019 Joao Bras Jorge Prezes Zarządu podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym
22.02.2019 Fernando Bicho Wiceprezes Zarządu podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym
22.02.2019 Wojciech Haase Członek Zarządu podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym
22.02.2019 Andrzej Gliński Członek Zarządu podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym
22.02.2019 Wojciech Rybak Członek Zarządu podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym
22.02.2019 António Ferreira Pinto Júnior Członek Zarządu podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym
22.02.2019 Jarosław Hermann Członek Zarządu podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym