Brak notatek
Koszyk jest lusty
Wyślij do drukarki
Usuń
Raport finansowy i społeczny 2018

25 maja

Bank Millennium zakończył wszelkie niezbędne prace związane z wdrożeniem nowych przepisów rozporządzenia RODO w procesach dotyczących zarządzania informacją o kliencie i jest dostosowany do RODO we wszystkich kluczowych obszarach.

28 czerwca

Bank Millennium złożył w Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o udzielenie zezwolenia na utworzenie banku hipotecznego o nazwie „Millennium Bank Hipoteczny” z siedzibą w Warszawie.

1 listopada

na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z 17.10.2018 roku Bank Millennium przejął zarząd nad majątkiem Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Piast (SKOK Piast).

5 listopada

Bank Millennium i Société Générale podpisały umowę dotyczącą zakupu Euro Banku przez Bank Millennium. Przedmiotem transakcji było nabycie przez Bank Millennium ok. 99,79% akcji Euro Banku. 28 grudnia 2018 roku UOKiK wyraził zgodę na przejęcie kontroli nad Euro Bankiem.

20 grudnia

Bank Millennium wdrożył wszystkie wymagane zmiany znowelizowanej ustawy o Usługach Płatniczych, wprowadzającej w życie unijną dyrektywę PSD2. Jako instytucja płatnicza jest w pełni gotowy do obsługi klientów zgodnie z nowymi regułami.