Brak notatek
Koszyk jest lusty
Wyślij do drukarki
Usuń
Raport finansowy i społeczny 2018

Bankowość Przedsiębiorstw jest linią biznesową, która profesjonalnie i kompleksowo obsługuje firmy o rocznych przychodach ze sprzedaży przewyższających 5 mln zł oraz instytucje i jednostki sektora publicznego. Jej wyróżnikiem jest długofalowa, stabilna i partnerska współpraca z klientami oparta na wzajemnym zaufaniu, zaangażowaniu i zrozumieniu. Strategia Banku na lata 2018-2020 zakłada wzrost bazy klientów o 19% w obszarze Bankowości Przedsiębiorstw.

Relacje banku z firmami bazują na indywidualnym podejściu do współpracy opartym o dokładną i wszechstronną analizę potrzeb finansowych klienta, rozumienie jego wyzwań biznesowych, branży oraz regionu. Dzięki temu Bank kreuje kompleksowe rozwiązania finansowe dopasowane do specyfiki konkretnej działalności klienta wsparte nowoczesnymi rozwiązaniami cyfrowymi skracającymi czas zaangażowania klienta w czynności operacyjne związane ze współpracą z Bankiem. W celu zapewnienia najwyższej jakości obsługi, jak najkrótszego czasu reakcji po stronie Banku i dostępności dla klientów, Bank konsekwentnie automatyzuje procesy wewnętrzne związane z obsługą. Priorytetem jest zapewnienie najwyższej jakości doświadczeń klientów podczas wszystkich operacyjnych i rozwijających relację interakcji. W ramach cyfrowych narzędzi komunikacji Bank proponuje klientom rozwiązania pozwalające zaoszczędzić czas i jeszcze skuteczniej realizować cele związane z oczekiwaniami w zakresie obsługi finansowej. Najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne pozwalają integrować procesy również po stronie klienta.

Obsługa klientów Bankowości Przedsiębiorstw prowadzona jest przez rozbudowaną sieć sprzedaży pokrywającą swym zasięgiem cały kraj. W 31 lokalizacjach na klientów czekają Doradcy Bankowi, pierwsza linia kontaktu z klientem dbająca o ich potrzeby i poszukująca nowych rozwiązań oraz Konsultanci prowadzący obsługę operacyjną. Doradców Bankowych i Konsultantów wspierają Specjaliści Produktowi, dysponujący specjalistyczną wiedzą z zakresu funkcjonowania produktów i usług dla firm. Doradcy, Konsultanci i Specjaliści Produktowi to doskonale wyszkoleni profesjonaliści, wspierający klientów w zakresie polityki zakupowej, sprzedażowej, inwestycyjnej, zarządzania płynnością i organizacją przepływów oraz bezpieczeństwem transakcji.

Bank Millennium przykłada szczególną wagę do konsekwentnego rozwoju kompetencji pracowników sieci sprzedaży. Doradcy Bankowi oprócz unikalnego programu rozwoju kończącego się certyfikacją podnoszą swoje kompetencje uczestnicząc regularnie w szkoleniach i warsztatach. Dzięki temu mogą prezentować innowacyjne rozwiązania, odpowiadające potrzebom klientów. Bank prowadzi również program rozwojowy dla Konsultantów obejmujący szkolenia produktowo-procesowe oraz ze standardów obsługi. Chodzi o to, by obsługa operacyjna była stale dostosowywana do bieżących potrzeb klientów.

W obszarze bankowości przedsiębiorstw Bank koncentruje się na rozwiązaniach zapewniających wysoką jakość obsługi. Wykorzystuje w tym celu metodologię design thinking i lean upraszczające wewnętrzne procesy i poprawiające sprawność operacyjną. Podstawą wdrażanych usprawnień jest uważne słuchanie głosu klienta w kluczowych momentach współpracy z Bankiem. Z roku na rok Bank Millennium podnosi jakość obsługi, co przekłada się na rosnące zadowolenie klientów.

W obszarze kredytowym rok 2018 był rokiem rekordowym. Pomimo ograniczonego zapotrzebowania na finansowanie, zwłaszcza jeśli chodzi o inwestycje w segmencie przedsiębiorstw, portfel kredytowy rósł szybko i równomiernie we wszystkich kategoriach, bardziej dynamicznie niż rynek. Wolumen wszystkich produktów kredytowych – kredyty na finansowanie bieżących potrzeb, kredyty inwestycyjne, leasing, produkty finansowania handlu i te z udziałem środków unijnych – wzrósł w 2018 roku o 14% r/r do poziomu 18,1 mld zł brutto i był to najwyższy wzrost w ciągu ostatnich 5 lat.

Obecnie Bank pracuje nad automatyzacją i optymalizacją procesów kredytowych, co ma celu skrócenie czasu zaangażowania klienta w sprawy operacyjne tak, by mógł skupić się na kluczowych wyzwaniach biznesowych.

Rok 2018 rok to również kolejny rekordowy rok w obszarze faktoringu. Zrealizowany przez Bank Millennium obrót faktoringowy wyniósł w tym okresie 19,8 mld zł. Z dwucyfrową dynamiką r/r w wysokości 18% wzrostu wartości obrotów, Bank znalazł się na 5 miejscu w rankingu instytucji faktoringowych zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów z 8,1% udziałem w rynku. Aktywa faktoringowe na koniec 2018 roku wyniosły 2,6 mld zł, co oznacza 22% wzrost r/r.

Wykorzystywany przez Bank system obsługi transakcji faktoringowych, rozszerzono o funkcjonalność umożliwiającą w ramach oferowanych przez Bank programów finasowania dostawców, potwierdzanie wierzytelności przez dostawcę bezpośrednio w systemie. Ułatwia to obsługę operacyjną tego typu programów i przyspiesza wypłatę środków na rzecz dostawcy.

Obszar finansowania handlu odnotował w również znaczące wzrosty na portfelu gwarancji i akredytyw. Wartość portfela czynnych transakcji osiągnęła prawie 0,9 mld zł, co oznacza wzrost o 23% r/r. W 2018 roku Bank wprowadził do swojej oferty e-gwarancje czyli gwarancje bankowe wystawiane w formie elektronicznej (plik PDF) z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego pełnomocników Banku. Głównymi zaletami produktu jest ekspresowe dostarczenie udzielonej gwarancji na wskazany adres e-mail lub do pobrania w systemie Millenet oraz brak kosztów logistyki papierowej. To kolejny krok w kierunku zapewnienia najwyższej jakości obsługi oraz redukcji papierowej dokumentacji do minimum.

Rok 2018 przyniósł dalszą poprawę dochodowości lokat terminowych przy niezmiennym poziomie stóp procentowych i zachowaniu stabilnej bazy depozytowej. Na dzień 31 grudnia 2018 roku łączna wartość depozytów bankowości przedsiębiorstw wyniosła 18,5 mld zł, co stanowi 9 % wzrost r/r.

Klienci bankowości przedsiębiorstw mają dostęp do kompleksowej oferty produktów bankowości transakcyjnej dla firm, wspartej wydajnym i ergonomicznym systemem bankowości internetowej, aplikacją mobilną oraz rozwiązaniami opartymi na technologii web service. W 2018 roku Bank udostępnił dodatkowo usługę SWIFT Net, która pozwala na przesyłanie plików z płatnościami poprzez sieć SWIFT za pośrednictwem rozwiązania SWIFT FileAct. W zakresie produktów i usług transakcyjnych Bank oferuje rozwiązania zarządzania spływem należności, rozliczania płatności, zarządzania płynnością i nadwyżkami środków oraz karty płatnicze.

Efektem konsekwentnej rozbudowy usług oraz systemów elektronicznych był istotny wzrost transakcyjności. W 2018 roku nastąpił 13% wzrost liczby przelewów krajowych, 17% wzrost liczby przelewów zagranicznych i 21% wzrost liczby transakcji kartowych. W konsekwencji urósł również wolumen środków na rachunkach bieżących firm, osiągając w grudniu 2018 roku rekordowy poziom 9,6 mld zł (+22% r/r). Udział środków na rachunkach bieżących do portfela depozytowego wyniósł 39,5%. Łączna wartość zdeponowanych środków klientów biznesowych (w tym SME) wyniosła 18,5 mld zł (+9 % r/r).

W 2018 roku udostępniono nowy moduł zarządzania gotówką w systemie Millenet. Nowe funkcjonalności umożliwiają zarządzanie wypłatami otwartymi jednorazowymi oraz cyklicznymi. Obecnie ponad 50% wypłat jest zlecanych automatycznie poprzez Millenet.

Kolejnym udogodnieniem dla klientów korzystających z produktów gotówkowych było udostępnienie wpłat otwartych i zamkniętych w placówkach Poczty Polskiej oraz usługi konwoju. Usługi te są szczególnie istotne dla klientów prowadzących sprzedaż w małych ośrodkach miejskich lub poza miastami, gdzie dostęp do oddziałów bankowych jest ograniczony. Wdrożono również elektroniczny Bankowy Dowód Wpłaty (eBDW) zawierający kod QR, co przyspiesza księgowanie wpłat zamkniętych oraz poprawia jakość księgowań.

W systemie bankowości internetowej usprawniono moduł realizacji przelewów zagranicznych, dzięki czemu niemal o 100% wzrósł wskaźnik transakcji realizowanych w pełni automatycznie. Udostępniono również  możliwość otwierania w systemie kolejnych rachunków złotowych i walutowych. Już w drugim miesiącu od uruchomienia usługi blisko 40% rachunków zostało otwartych właśnie w ten sposób.

Bank realizował również projekty wdrożeniowe wynikające ze zmian regulacji prawnych. Zgodnie z ustawą z 15 grudnia 2017 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, 1 lipca 2018 roku Bank udostępnił firmom w systemie bankowości elektronicznej mechanizm podzielonej płatności (split payment). W ramach usługi Bank otworzył dla każdej firmy dodatkowy rachunek VAT i udostępnił przedsiębiorcom, również online, nowy rodzaj przelewu bankowego –  przelew płatności podzielonej/przelew VAT. Informacje o nowym rozwiązaniu były przekazywane m.in. podczas cyklu 10 śniadań biznesowych.

Bank intensywnie rozwijał usługę MillenetLink (moduł bezpośredniej komunikacji między systemami ERP firm a bankowością elektroniczną) umożliwiającą automatyzację wysyłania transakcji oraz pobierania informacji bankowych. Usługa pozwala na znaczne obniżenie kosztów codziennych operacji bankowych, dlatego dla wielu firm jest rozwiązaniem pierwszej potrzeby. MillenetLink obsługuje wymianę danych w rozpowszechnionych na rynku standardach, co ułatwia wdrożenie oraz umożliwia integrację obsługi wielu banków z poziomu systemów ERP.

W drugim półroczu 2018 roku Bank prowadził pilotaż nowego systemu elektronicznej obsługi klientów Millennium Leasing. Przedsiębiorstwa, które są jednocześnie klientami Millennium Leasing i Banku Millennium otrzymały dostęp do produktów leasingowych w Millenecie, bez konieczności dodatkowego logowania. Moduł leasingowy umożliwia dostęp do aktualnych informacji o umowach, harmonogramie spłat rat leasingowych, a także otrzymywanie faktur elektronicznych.

Bank kontynuował budowę swojej marki na rynku bankowości przedsiębiorstw dzieląc się z firmami wiedzą z zakresu istotnych zagadnień finansowych, podatkowych, prawnych i rynkowych. Współorganizował też wydarzenia dające możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy samymi firmami.

W 2018 roku Bank przeprowadził dwie serie śniadań biznesowych adresowanych do osób odpowiedzialnych w firmach za finanse. Pierwsza seria poświęcona była nowelizacji ustawy podatkowej. Podczas niej eksperci Banku oraz firmy Deloitte omawiali praktyczne skutki wprowadzenia mechanizmu podzielonej płatności. Druga seria śniadań dotyczyła zagadnień związanych z cyberbezpieczeństwem – eksperci banku omawiali przykłady taktyk stosowanych przez cyberprzestępców oraz udzielali wskazówek dotyczących projektowania bezpiecznych i wydajnych procesów realizacji płatności.

Zapobieganie oszustwom i nadużyciom związanym z cyberprzestępczością było także tematem spotkania Stowarzyszenia Polskich Skarbników Korporacyjnych (PCTA), którego Bank był po raz kolejnym partnerem. W trakcie sesji w formie praktycznych przykładów przedstawiono ryzyka w korporacyjnym procesie płatniczym, schematy działań cyberprzestępców oraz wypracowano zasady bezpieczeństwa, które mogą pomóc uchronić się przed atakami i wyłudzeniami w korporacyjnej bankowości elektronicznej.

Bank angażował się także w inicjatywy związane z biznesem rodzinnym. W ramach partnerskiej współpracy z Instytutem Biznesu Rodzinnego przedstawiciele Banku przygotowywali publikacje w serwisach informacyjnych oraz wygłaszali prezentacje podczas organizowanych przez IBR kongresów. Wiodącą inicjatywą w obszarze biznesu rodzinnego było Forum Firm Rodzinnych Forbes, którego Bank był współinicjatorem i partnerem głównym. Podczas kilkunastu regionalnych spotkań w trakcie których ogłaszano wyniki lokalnych rankingów najlepiej rozwijających się firm rodzinnych, eksperci Banku prezentowali bieżącą sytuację makroekonomiczną oraz brali udział w dyskusjach panelowych.

Bank kontynuował współpracę z Klubem CFO stworzonym przez wydawcę Harvard Business Review Polska, którego misją jest szerzenie wiedzy, umożliwianie wymiany doświadczeń oraz dostarczanie narzędzi nowoczesnym CFO. W ramach Klubu przedstawiciele Banku uczestniczyli w spotkaniach, przygotowywali publikacje oraz współprowadzili webinaria. Głównymi tematami 2018 roku były rola CFO w zarządzaniu ryzykiem strategicznym, zagadnienia compliance oraz zarządzanie ryzykiem walutowym.

Oferta Departamentu Skarbu obejmuje szeroki wachlarz produktów: kasowe transakcje wymiany walutowej, produkty depozytowe, instrumenty zarządzania ryzykiem zmian kursu walutowego (fx forward, fx swap, opcje) oraz instrumenty zarządzania ryzykiem zmian stóp procentowych (transakcje typu FRA, IRS, CIRS).

Oferowane przez Bank rozwiązania umożliwiają eksporterom i importerom zabezpieczenie przed ryzykiem kursowym, a tym samym dokonanie poprawnej kalkulacji kosztów i cen. Klienci mogą także zabezpieczyć się przed ryzykiem pogorszenia wyniku finansowego wskutek niekorzystnego kształtowania się rynkowych stóp procentowych w przyszłości. Proponowane rozwiązania umożliwiają ustalenie stałego kosztu finansowania i wpływu z tytułu odsetek, nie wymagając wprowadzania zmian do już istniejących umów kredytowych lub leasingowych.

W 2018 roku Departament Skarbu zanotował 27% wzrost istotnie aktywnych klientów korporacyjnych, co pociągnęło za sobą wzrost dochodowości o 5,5% przy wzroście wolumenów walutowych o 9%.

Bank Millennium świadczy usługi powiernicze w oparciu o indywidualne zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Bank jest bezpośrednim uczestnikiem systemów depozytowo-rozliczeniowych takich jak Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, Rejestr Papierów Wartościowych NBP, Euroclear Bank SA/NV i Clearstream Banking Luxembourg.

Klientami Departamentu Powierniczego są krajowe i zagraniczne instytucje finansowe (globalne banki powiernicze, banki depozytariusze globalnych kwitów depozytowych, banki inwestycyjne, instytucje typu asset management, firmy ubezpieczeniowe, instytucje zbiorowego inwestowanie, fundusze inwestycyjne) oraz inne osoby prawne aktywnie uczestniczące w operacjach rynku kapitałowego i pieniężnego, wymagające kompleksowej i zindywidualizowanej obsługi.

Pod względem ilości obsługiwanych zagranicznych i krajowych klientów powierzających nam swoje aktywa, Bank zajmuje jedno z czołowych miejsc w Polsce. Wartość aktywów na rachunkach papierów wartościowych klientów na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosła 37,5 mld zł. Na koniec 2018 roku Bank prowadził 12,5 tys. rachunków papierów wartościowych i rachunków depozytowych oraz pełnił funkcję Depozytariusza dla 23 Funduszy Inwestycyjnych.

W zakresie finansowania pozyskanego na rynku międzynarodowym, w 2018 r. kontynuowana była współpraca i zarządzanie czynnymi wcześniej oraz nowymi umowami zawartymi z międzynarodowymi instytucjami finansowymi, w tym zwłaszcza z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) oraz Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI), które według stanu na dzień 31 grudnia obejmowały:

  • umowę zawartą z EBOiR w sierpniu 2018 r., której przedmiotem jest średnioterminowa pożyczka w kwocie 300 mln zł, udzielona przez EBOiR w ramach projektu PolGEFF (Polish Green Energy Financing for Leasing). Pożyczkobiorcą w ramach tej umowy jest Millennium Leasing, w oparciu o gwarancję udzieloną przez Bank Millennium. Środki pozyskane w ramach pożyczki zostaną wykorzystane przez ML do finansowania umów leasingowych związanych z zakupem sprzętu i urządzeń przyczyniających się do transformacji polskiej gospodarki w kierunku tzw. „green economy”, w szczególności w obszarze efektywności wykorzystania energii i zasobów, energii odnawialnej, gospodarki wodnej oraz gospodarki odpadami. Ostateczna spłata pożyczki nastąpi w sierpniu 2023 r.
  • umowę pożyczki zawartą w grudniu 2016 r. z EBI, w kwocie 100 mln euro, w ramach której pożyczkobiorcą jest Millennium Leasing, przeznaczonej na wsparcie działań w obszarze finansowania umów leasingowych zawieranych z firmami sektora MŚP. Pożyczka została uruchomiona w czterech transzach w okresie pomiędzy czerwcem i grudniem 2018 r. Spłaty ostatnich rat w ramach poszczególnych transz nastąpią w 2025 r.
  • umowę zawartą z EBOiR w grudniu 2015 r., której przedmiotem jest średnioterminowa pożyczka w kwocie 50 mln euro, udzielona przez EBOiR w ramach projektu PolSEFF Leasing (Polish Sustainable Energy Financing Facility for Leasing). Środki z pożyczki udostępniane są klientom Banku korzystającym z finansowania w formie leasingu (za pośrednictwem Millennium Leasing), z przeznaczeniem na realizację inwestycji umożliwiających podniesienie efektywności energetycznej wykorzystywanych maszyn i urządzeń oraz redukcję kosztów zużywanej energii. Ostateczna spłata pożyczki nastąpi w grudniu 2020 r.
  • umowę zawartą z EBOiR w grudniu 2013 r., której przedmiotem jest średnioterminowa pożyczka w kwocie stanowiącej równowartość 75 mln euro, przeznaczona na zwiększenie możliwości finansowania przez Bank Millennium klientów sektora MŚP w wybranych regionach kraju. Pożyczka uruchomiona została we frankach szwajcarskich, w dwóch transzach, z ostatecznym terminem spłaty przypadającym w grudniu 2019 r.

W 2018 r. Bank kontynuował przedsięwzięcia związane z trwającym od wielu lat procesem umacniania bazy wiarygodnych kontrahentów i partnerów na rynku międzybankowym, w tym zwłaszcza w segmencie instrumentów związanych z zarządzaniem średnio- i długoterminową płynnością w walutach obcych. Jednym z istotnych aspektów działań w tym obszarze było zarządzanie portfelem umów z bankami krajowymi i zagranicznymi (w tym umów ISDA i GMRA), których kształt wymaga regularnego dostosowywania do zmieniającego się otoczenia regulacyjnego oraz standardów rynkowych.

W tym kontekście Bank realizował między innymi działania związane z wchodzeniem w życie kolejnych regulacji EMIR, a także obowiązujących od początku 2018 r. przepisów MiFID II (również w części dotyczącej bezpośrednio współpracy w ramach rynku międzybankowego).

Niezależnie od wyżej wymienionych działań, w minionym okresie Bank wykonywał na bieżąco wszystkie pozostałe zadania związane z całościowym funkcjonowaniem działalności międzynarodowej, w obszarach realizacji różnorodnych celów, obejmujących między innymi, obsługę rozliczeń, bieżące finansowanie potrzeb własnych i klientów Banku, obsługę transakcji handlu zagranicznego, uczestnictwo w operacjach międzynarodowego rynku pieniężnego i walutowego, działalność na rynku kapitałowym. Do ich osiągnięcia w znacznej mierze przyczynił się, trwający od ponad 25 lat, proces rozwoju współpracy Banku z jego zagranicznymi partnerami i kontrahentami. Bank utrzymuje bieżące kontakty z kilkuset bankami-korespondentami oraz ich jednostkami, zlokalizowanymi we wszystkich krajach istotnych z punktu widzenia struktury obrotów zarówno polskiego handlu zagranicznego, jak i transakcji o charakterze niehandlowym.

Równolegle do finansowania średnioterminowego pozyskiwanego na rynku międzynarodowym, w ostatnich kilku latach Bank przeprowadził z sukcesem emisje długu senioralnego denominowanego w złotych, w formie obligacji uplasowanych wśród inwestorów instytucjonalnych na rynku krajowym (w 2014 r. o wartości nominalnej 500 mln zł, w 2015 r. 300 mln zł oraz w 2017 r. 300 mln zł), a także długu podporządkowanego (700 mln zł w grudniu 2017 r. oraz 830 mln zł w styczniu 2019 r.).