Brak notatek
Koszyk jest lusty
Wyślij do drukarki
Usuń
Raport finansowy i społeczny 2018

Bankowość detaliczna to istotny obszar działalności Banku Millennium. Bank posiada szeroki katalog uniwersalnych usług i produktów bankowych dla klientów indywidualnych, zamożnych klientów indywidualnych (Prestige), Bankowości Prywatnej oraz klientów biznesowych. Klienci mają dostęp do produktów i usług poprzez sieć oddziałów, bankowość internetową, mobilną i telefoniczną oraz sieć bankomatów. Dzięki omnikanałowości klienci zyskują spójne doświadczenie w kontakcie z Bankiem, a swoimi finansami zarządzają w wygodny i bezpieczny sposób.

W 2018 roku realizacja celów w zakresie akwizycji klientów postępowała zgodnie ze strategicznymi założeniami. Od początku roku Bank powiększył bazę aktywnych klientów o rekordową liczbę 202 tys., co oznacza, że na dzień 31 grudnia obsługiwał ponad 1,8 mln aktywnych klientów detalicznych. Z bankowości elektronicznej korzystało aktywnie 1,36 mln klientów, a z aplikacji mobilnej i mobilnego Millenetu  963 tys. (36% wzrost w skali roku).

Sprzedaż rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych wzrosła w 2018 roku o 23% w stosunku do roku poprzedniego i przekroczyła 430 tys. Niezmiennie kluczowym produktem budującym akwizycję nowych klientów było Konto 360°, jedno z najchętniej otwieranych rachunków osobistych w Polsce. W konkursie „Złoty Bankier”, już drugi rok z rzędu, zostało uznane za najlepsze na rynku. W 2018 roku liczba Kont 360º w portfelu Banku przekroczyła 1,2 mln, z czego zdecydowaną większość otworzyli klienci, którzy wcześniej nie korzystali z rachunku osobistego w Banku Millennium.

Promocję Kont 360º w 2018 roku wspierały:

 • kolejne odsłony kampanii reklamowych w stacjach telewizyjnych i kinach
 • intensywne działania promocyjne z wykorzystaniem aplikacji zakupowej goodie i we współpracy z zewnętrznymi portalami internetowymi – ponad 22% kont osobistych zostało pozyskanych online
 • kolejne edycje oferty specjalnej „Zyskaj 360 zł”
 • nowe edycje programu rekomendacyjnego „Lubię to polecam”, w którym za polecanie Konta 360° lub Konta 360° Student można otrzymać atrakcyjne nagrody. Do 31 grudnia w programie zarejestrowało się ponad 377 tys. klientów

Dodatkowo, podobnie jak w roku poprzednim, w okresie od września do listopada 2018 roku została przeprowadzona akcja promująca Konto 360° Student w szkołach oraz na uczelniach. Działania te, wraz z umożliwieniem otwierania Kont 360° Junior w bankowości internetowej, spotkały się z ogromnym zainteresowaniem młodych klientów i ich rodziców.

Rok 2018 był dla Banku bardzo udany w zakresie zarządzania bazą depozytową. Mimo niekorzystnego otoczenia – niskich stóp procentowych, zaostrzającej się konkurencji ze strony banków, rynku nieruchomości czy detalicznych obligacji skarbowych – Bank wykorzystał rosnące na rynku środki osób fizycznych i osiągnął łączny wzrost wolumenu depozytów indywidualnych o 7,6 mld zł (+18% r/r) uzyskując poziom 47,7 mld zł. Dynamiczny przyrost depozytów klientów pozwolił na wzrost udziału rynkowego Banku o blisko 0,5 pp. do poziomu 6,2%. Pomimo dynamicznego wzrostu portfela depozytowego, Bank utrzymał jego rentowność na zbliżonym do ubiegłorocznego poziomie.

Po przeprowadzeniu gruntownej przebudowy oferty podstawowych produktów oszczędnościowych w 2017 roku, w roku 2018 Bank skoncentrował się na aktywnym promowaniu i oferowaniu Konta Oszczędnościowego Profit z atrakcyjnym oprocentowaniem dla nowych środków. Cieszyło się ono dużym zainteresowaniem klientów. Odpowiadając na rosnące potrzeby rynku w zakresie lokowania nadwyżek w walutach obcych, Bank kontynuował ofertę promocyjnego oprocentowania rachunków oszczędnościowych w euro i dolarach amerykańskich, co zaowocowało wzrostem deponowanych tam środków o blisko 50%.

Bank udostępniał i rozwijał atrakcyjną ofertę produktów oszczędnościowo-inwestycyjnych, pozwalającą na dywersyfikację lokowania środków. Między innymi wprowadził do oferty Depozyt w Duecie inwestycyjnym – połączenie atrakcyjnie oprocentowanej lokaty terminowej z funduszem inwestycyjnym. Wpłacane środki dzielone są po połowie: 50% środków trafia na 3-lub 6-miesięczną lokatę Depozyt w Duecie, a pozostałe 50% na inwestycję w wybrany subfundusz w ramach Planu Inwestycyjnego Millennium FIO.

Bank zachęcał również do regularnego, długoterminowego oszczędzania na emeryturę. W tym celu na oszczędnościowym Indywidualnym Koncie Emerytalnym utrzymał najatrakcyjniejsze oprocentowanie na rynku w wysokości 3%.

Bank kontynuował strategię oferowania zdywersyfikowanego portfela produktów inwestycyjnych składającego się zarówno z własnych rozwiązań, jak i produktów zewnętrznych partnerów. W zależności od segmentu klientów na ofertę składały się produkty strukturyzowane, fundusze inwestycyjne oraz produkty ubezpieczeniowe o charakterze inwestycyjnym.

W czerwcu, w celu uatrakcyjnienia oferty, Bank udoskonalił ofertę lokaty terminowej połączonej z funduszami Millennium TFI, a w drugiej połowie roku uzupełnił listę funduszy inwestycyjnych o trzy produkty zewnętrznych partnerów. Uruchomił także promocję funduszy Millennium TFI, znosząc opłatę manipulacyjną za ich nabycie w okresie promocji. Pojawiła się również nowa usługa pozwalająca śledzić wyniki i charakterystykę funduszy inwestycyjnych online.

2018 rok był okresem istotnych zmian regulacyjnych dotyczących linii produktów inwestycyjnych. Bank wdrożył i ustabilizował MiFID2, nowe regulacje RODO oraz Insurance Distribution Directive, obejmującą produkty ubezpieczeniowe o charakterze inwestycyjnym.

Prestige to oferta skierowana do osób zamożnych z aktywami od 100 tys. do 1 mln zł lub dokonujących comiesięcznych wpłat na konto w wysokości co najmniej 10 000 zł. Bankowość Prywatna adresowana jest natomiast do najzamożniejszych klientów indywidualnych z aktywami powyżej 1 mln zł, oczekujących wysokiej jakości obsługi oraz oferty produktów finansowych przygotowanej na miarę ich indywidualnych potrzeb. Tym klientom Bank oferuje szeroką gamę produktów inwestycyjnych i ubezpieczeniowo-inwestycyjnych – krajowe i zagraniczne fundusze inwestycyjne, programy inwestycyjne,  produkty strukturyzowane oraz fundusze inwestycyjne zamknięte dostępne w subskrypcjach. Klienci Bankowości Prywatnej mogą korzystać z kart kredytowych Millennium MasterCard® World Signia/Elite™ z dostępem do programu World MasterCard Rewards, programu partnerskiego World Elite MasterCard Privileges Partnership Programme, pakietu ubezpieczeń oraz pakietów Assistance i Concierge.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Bank Millennium posiadał 39,3 tys. aktywnych klientów Prestige i ponad 4,1 tys. aktywnych klientów Bankowości Prywatnej.

W 2018 roku Bank kontynuował rozpoczętą w poprzednich latach strategię rozwoju konkurencyjnej oferty produktu i procesu sprzedaży. Zaowocowało to rekordowym wzrostem sprzedaży o 39% r/r. Sprzedaż wyniosła 3,2 mld zł, z czego 809 mln zł przypadło na 4 kwartał (41% wzrostu kw./kw.). Akwizycję pożyczki gotówkowej i konsolidacyjnej wspierały atrakcyjne oferty promocyjne skierowane do nowych klientów i wybranych segmentów rynku, co utrzymywało wysokie tempo sprzedaży przez cały rok.

W 2018 roku akwizycję pożyczki gotówkowej wspierały:

 • oferta „100 zł raty za każde 5 000 zł pożyczki” dotycząca pożyczek w kwocie 5 000 zł, 10 000 zł lub 15 000 zł udzielanych na okres 60 miesięcy ze znaną z góry ratą w wysokości odpowiednio 100 zł, 200 zł lub 300 zł. Warunki cenowe w promocji należą do najbardziej atrakcyjnych na rynku. Oferta została rozszerzona o kwotę 20 000 zł oraz wersję z ubezpieczeniem.
 • kontynuacja oferty dla pracowników sektora finansowego
 • rozwój i intensywne wsparcie oferty w kanałach elektronicznych, czego wynikiem było zwiększenie udziału kanałów nie oddziałowych (elektronicznych oraz telefonicznych) z 34% w 2017 roku do 43% w 4 kwartale 2018 roku.

Klienci zainteresowani korzystnym przeniesieniem swoich zobowiązań spłacanych w innych bankach do Banku Millennium mogli skorzystać z pożyczki konsolidacyjnej w ofertach specjalnych z ubezpieczeniem spłaty, niższym oprocentowaniem i bez prowizji od kwoty przenoszonych środków. Pożyczkę konsolidacyjną wspierały:

 • oferta „Zmień bank swojego kredytu na Bank Millennium” z oprocentowaniem 5,7%
 • uruchomienie procesu sprzedaży pożyczki konsolidacyjnej w kanałach telefonicznych

W 2018 roku portfel pożyczek gotówkowych urósł o ponadprzeciętne  21% r/r (+1,04 mld zł) i był to wzrost 2,5 – krotnie szybszy niż wzrost rynkowy oraz trzykrotnie szybszy niż w roku 2017. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wartość portfela pożyczek gotówkowych wyniosła 6,5 mld zł.

Rok 2018 można opisać jako rok stabilnego wzrostu i utrzymania atrakcyjnej oferty. Bank utrzymywał strategię rozwoju konkurencyjnej oferty oraz procesu sprzedażowego, co zaowocowało przyśpieszeniem tempa akwizycji o 9,5% r/r. Wzrost sprzedaży wspierały następujące akcje:

 • oferta „Limit w koncie za 0 zł” skierowana do nowych klientów Banku, umożliwiająca skorzystania z produktu w pierwszym roku bez dodatkowych kosztów – prowizja za uruchomienie limitu to 0 zł. Warunki te należą do najbardziej atrakcyjnych na rynku.
 • 7 – dniowy okres bezodsetkowy, który umożliwia skorzystanie z limitu bez ponoszenia kosztów odsetkowych w każdym miesiącu rozliczeniowym.

Wzrost portfela limitów w koncie w 2018 roku wyniósł 9% r/r. Według danych NBP na koniec grudnia 2018 roku udział Banku Millennium w rynku wyniósł  7,6%.

Dzięki intensywnym działaniom marketingowym, akwizycja kart kredytowych utrzymywała się na najwyższym od kilku lat poziomie. Flagowymi produktami nadal pozostały karty Impresja i Alfa, które oferują swoim posiadaczom 5% zwrot wydatków dokonanych u Partnerów tych kart.

Portfel kart kredytowych przyrósł o ponad 21 tys., co w porównaniu do 2017 roku przełożyło się na 6% wzrost. Bank Millennium osiągnął na koniec grudnia 2018 roku  6% udział w rynku kart kredytowych, a w 3 kwartale, 8% udział w transakcjach kartami kredytowymi.

Również liczba kart debetowych, zarówno na rynku jak i w Banku Millennium, systematycznie rosła. Portfel kart debetowych Banku na koniec 2018 roku wyniósł 2,16 mln kart, co oznacza jego wzrost o 312 tys. w skali roku (+16%). Warto podkreślić, że podobnie jak w ubiegłym roku, dynamika wzrostu portfela Banku była wyższa, niż wzrost na rynku.

W 2018 roku Bank Millennium wciąż utrzymywał wysoką pozycję na rynku sprzedaży kredytów hipotecznych. Na przestrzeni roku Bank zawarł 13,7 tys. nowych umów – o łącznej wartości 3,3 mld zł (+31% rocznie). Ten wysoki wynik pozwolił na zajęcie szóstego miejsca w rankingu kredytodawców, z udziałem w rynku na poziomie ponad 6,5%. Co ważne wyniki te udało się osiągnąć utrzymując średnią marże kredytu na bardzo atrakcyjnym poziomie (powyżej średniej rynkowej). Głównym czynnikiem sukcesu było uzyskanie kontroli nad czasem procesu i znaczne skrócenie jego tempa. W 4 kwartale 2018 roku klienci Banku uzyskiwali wstępną decyzję kredytową w ciągu zaledwie 5 dni roboczych.

Akcja kredytowa banku, podobnie jak w roku ubiegłym, oparta była na ofercie bezwarunkowego 0% prowizji za udzielenie kredytu oraz 0% prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu. Taka konstrukcja oferty cieszyła się dużym powodzeniem w szczególności wśród tych klientów, którzy posiadają jedynie 10% wkładu własnego i którym zależy na ograniczeniu kosztów kredytowania ponoszonych z góry do minimum.

W 2018 roku Bank kontynuował ciekawe rozwiązania dla kredytobiorców walutowych. Klienci mogli w dowolnym momencie skorzystać ze specjalnej oferty częściowej lub całkowitej wcześniejszej spłaty lub przewalutowania kredytu hipotecznego w walucie obcej na złotówki. W ramach tych rozwiązań możliwe było też obniżenie marży Banku, będącej składową oprocentowania. W przypadku częściowej wcześniejszej spłaty obniżka marży była możliwa przy spłacie nie mniejszej niż 10% aktualnego salda zadłużenia. W przypadku całkowitej wcześniejszej spłaty możliwe było ustalenie indywidualnych warunków spłaty. O ile strony nie uzgodniły inaczej, dyspozycja była realizowana po kursie równym aktualnemu średniemu kursowi NBP, opublikowanemu w dniu realizacji dyspozycji. Specjalna oferta Banku obowiązuje nieprzerwanie (z małymi modyfikacjami) od 2015 r.

W czerwcu 2018 roku Bank złożył w Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o udzielenie zezwolenia na utworzenie banku hipotecznego o nazwie „Millennium Bank Hipoteczny” z siedzibą w Warszawie, którego jedynym akcjonariuszem będzie Bank Millennium. Nowy Bank ma wzmocnić średnio i długoterminowe finansowanie poprzez listy zastawne, co będzie paliwem dla dalszego rozwoju finansowania nieruchomości.

Łączna wartość wszystkich powyżej opisanych rodzajów kredytów dla klientów indywidualnych na dzień 31 grudnia 2018 roku osiągnęła wartość 36,4 mld zł brutto.

Kluczowy wpływ na poziom przychodów bancassurance w 2018 roku miał poziom sprzedaży ubezpieczeń powiązanych z produktami kredytowymi, w szczególności ubezpieczenia pożyczki gotówkowej. Bank z sukcesem kontynuował również oferowanie produktów ubezpieczeniowych we współpracy z kilkoma zakładami ubezpieczeń, zapewniając ich szeroką dostępność zarówno w placówkach bankowych jak i kanałach zdalnych. Bank udostępnił klientom możliwość zakupu ubezpieczeń do kart kredytowych oraz rachunków bieżących w trakcie procesu otwierania konta lub karty kredytowej w aplikacji mobilnej.

W zakresie ubezpieczenia turystycznego, dostępnego całkowicie online w aplikacji mobilnej oraz systemie transakcyjnym Millenet, innowacyjna usługa „Pomoc w podróży” doceniona została w międzynarodowych konkursach The Innovators, organizowanym przez magazyn „Global Finance” oraz EFMA Innovation in Insurance. 2018 rok upłynął również pod znakiem zmian regulacyjnych. Bank dostosował swoją działalność bancassurance do ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, która zaczęła obowiązywać 1 października 2018 roku.

Rok 2018 obfitował w intensywny rozwój bankowości elektronicznej i mobilnej, dostarczając innowacyjnych na polskim rynku rozwiązań. Wprowadzone rozwiązania opierały się na najnowocześniejszych technologiach i oferowały jeszcze wygodniejszy sposób korzystania z Millenetu i aplikacji. Kluczem do wszystkich wprowadzanych przez Bank zmian był klientocentryzm i dbałość o najwyższej jakości doświadczenie użytkownika – uważnie słuchaliśmy klientów, obserwowaliśmy ich preferencje i testowaliśmy z nimi usługi w bankowym User-Experience Lab.

W ramach rozwoju spersonalizowanej oferty wykorzystującej technologię rozszerzonej rzeczywistości, w aplikacji mobilnej udostępniono proces zakładania Lokaty Urodzinowej z oprocentowaniem 3% w skali roku. Aplikacja została również wzbogacona o możliwość wnioskowania o kartę kredytową (usługa dostępna dla osób ze wstępnie obliczoną zdolnością kredytową). Dodatkowo wprowadzono możliwość utworzenia wirtualnego odpowiednika nieaktywnej karty (debetowej i kredytowej). Dzięki temu klienci mogli od razu zacząć korzystać z karty/płacić nią zbliżeniowo telefonem, bez potrzeby czekania na plastik. Nowością było również wprowadzenie usługi wpłaty gotówkowej BLIKiem bez użycia karty. Wpłata możliwa jest we wszystkich wpłatomatach Banku Millennium i wymaga jedynie podania kodu BLIK. Bank Millennium był jednym z pierwszych banków w Polsce, który wprowadził tę usługę.

Kolejne ułatwienia to:

 • transakcyjny chatbot Milla – unikalny na skalę polskiego sektora bankowego chatbot, umożliwiający takie operacje jak zlecenie przelewu (również BLIK), przeszukiwanie historii, doładowanie karty prepaid i telefonu. Milla wykorzystuje mechanizmy NLU (rozpoznawanie intencji i parametrów), moduły głosowe ASR (zamiana mowy na tekst, dzięki czemu można do niej mówić) oraz TTS (zamiana tekstu na mowę, dzięki czemu Milla potrafi odpowiadać głosowo).
 • otwieranie konta z poziomu aplikacji mobilnej przez osoby, które nie są jeszcze klientami Banku – po pobraniu ze sklepu aplikacji, dostępna jest opcja złożenia wniosku o Konto 360º. Wystarczy wypełnić wniosek i umowa zostanie dostarczona przez kuriera.
 • odświeżenie wyglądu strony głównej aplikacji mobilnej i umieszczenie wejścia na formularz przelewu BLIK na telefon (płatność P2P) na poziom ekranu zaraz po zalogowaniu. Podczas realizacji płatności P2P klient widzi od razu, którzy znajomi z listy jego kontaktów w telefonie są zarejestrowani w usłudze (na formularzu obok tych kontaktów pojawia się ikona BLIKA).
 • rozszerzenie płatności internetowych typu PayByLink o usługę BLIK – podczas zakupów, po wybraniu „Millennium – płatności internetowe”, klienci  mogą wybrać sposób autoryzacji transakcji. Obok tradycyjnej metody (zalogowanie do bankowości internetowej i potwierdzenie hasłem SMS) mogą wybrać autoryzację kodem BLIK.
 • rozszerzenie usług e-administracji o wnioskowanie online do programu „Dobry Start” i „Rodzina 500+” na nowy okres świadczeniowy po dostosowaniu do tegorocznych regulacji prawnych.
 • wygodna aktualizacja danych z dowodu osobistego w systemie transakcyjnym Millenet i aplikacji mobilnej – w prostym, dwu-etapowym procesie klienci mogą szybko i wygodnie zmienić online numer dowodu osobistego oraz datę jego wydania i wygaśnięcia oraz zaktualizować swój adres korespondencyjny.
 • możliwość wnioskowania o produkty kredytowe 24h/dobę wraz z możliwością korzystania z ofert promocyjnych. W ramach rozszerzenia oferty inwestycyjnej wprowadzono w Millenecie możliwość zakupu oraz wykonywania transakcji na czterech nowych zewnętrznych funduszach TFI.
 • otwieranie Konta 360º Junior w  Millenecie – Rodzice nie muszą już wychodzić z domu, by otworzyć rachunek osobisty dla dziecka powyżej 13 roku życia. Mogą to zrobić w serwisie bankowości internetowej. Proces odbywa się w pełni online, a dziecko może od razu korzystać z konta i płacić zbliżeniowo telefonem (bank umożliwia tokenizację karty płatniczej jeszcze przed jej fizycznym dostarczeniem)
 • jeszcze prostsze płatności online – rozbudowany formularz przelewu krajowego łączy teraz w sobie funkcje zwykłego przelewu i przelewu BLIK na telefon z opcją łatwego wyszukiwania adresata w książce telefonicznej smartfona. Oznacza to możliwość przelewów na numer konta lub numer telefonu z tego samego formularza.
 • wdrożenie dyrektywy PAD o podstawowym rachunku – w obszarze regulacyjnym Bank skutecznie wdrożył dyrektywę PAD o podstawowym rachunku płatniczym, który od sierpnia b.r. mogą już otwierać  klienci
 • autoryzacja mobilna czyli nowy, wygodniejszy sposób zatwierdzania operacji realizowanych w serwisie bankowości internetowej – dzięki niemu operacje można potwierdzać w aplikacji mobilnej Banku bez potrzeby przepisywania H@seł SMS. Wystarczy zalogować się do aplikacji mobilnej i na wyświetlonym ekranie jednym kliknięciem zatwierdzić operację.
 • przypomnienie o możliwości skorzystania z ubezpieczenia turystycznego przed wylotem – powiadomienie wysyłane jest do klientów, którzy wyrazili odpowiednie zgody, w tym zgodę na lokalizację, i znajdują się od dłuższego czasu na lotnisku. Mechanizm działa na wszystkich polskich lotniskach.