Brak notatek
Koszyk jest lusty
Wyślij do drukarki
Usuń
Raport finansowy i społeczny 2018

Podsumowanie wyników skonsolidowanych Grupy w 2018 roku

Rekordowy zysk netto; poprawa głównych wskaźników

761 mln PLN

Zysk netto za 2018 rok, co oznacza 12% rocznego wzrostu;

nieskonsolidowany zysk netto Banku wyniósł 722 mln PLN

9,6% ROE

o 0,3 p.p. wyżej niż w roku 2017

46,5% koszty/dochody

o 0,3 p.p. mniej niż w roku 2017

40%

efektywna stawka opodatkowania zysku operacyjnego (lub 45% po uwzględnieniu kosztów BFG i KNF)

Wzrost wspierany dochodami odsetkowymi; koszty pod presją inflacji płacowej oraz projektów cyfrowych

8,1% r/r

Wzrost wyniku z odsetek,

prowizje bez zmian z uwagi na niekorzystny wpływ rynków kapitałowych

6,1% r/r

Wzrost dochodów operacyjnych,

koszty wzrosły o 5,4% r/r (z czego koszty osobowe o 7% r/r)

Utrzymanie wysokiej jakości aktywów i niskiego kosztu ryzyka

48 pb rocznie

Koszt ryzyka – najniższy poziom w ostatnich 5 latach

4,5%

Poprawa wskaźnika kredytów zagrożonych utratą wartości (koszyk 3) (z 5,2% po wprowadzeniu MSSF9 w dniu 1.01.2018 r.)

Silne współczynniki kapitałowe i płynności

21,7%

łączny współczynnik kapitałowy Grupy (TCR)

19,8%

CET1 (= T1) (bez zysku za 2018 rok)

Dalsza poprawa nastąpi po zgodzie KNF na obligacje podporządkowane wyemitowane w styczniu 2019 r.

80%

Wskaźnik kredyty/depozyty

Bankowość detaliczna

+202 tys.

pozyskanych aktywnych klientów – zgodnie z celem 600 tysięcy klientów przez 3 lata

18%

wzrost depozytów klientów do wysokości 47,7 mld PLN

3,2 mld PLN

sprzedanych nowych pożyczek gotówkowych (+39% r/r) i 3,3 mld PLN kredytów hipotecznych (+31% r/r)

Prawie 1 mln

aktywnych użytkowników bankowości mobilnej (+36% r/r)

Bankowość przedsiębiorstw

+14% r/r

Najwyższe tempo wzrostu kredytów dla przedsiębiorstw w ciągu ostatnich 5 lat

+15% r/r

wzrostu sprzedaży faktoringu

+18% r/r

wzrostu sprzedaży leasingu

+22% r/r

Utrzymany wysoki wzrost sald na rachunkach bieżących

Dwucyfrowy, roczny wzrost przelewów (krajowych i zagranicznych), transakcji finansowania handlu i wymiany walut

Jakość i innowacje

Bank Millennium ponownie osiągnął bardzo wysoką pozycję w rankingu „Przyjazny Bank Newsweeka 2018”, w tym najwyższe miejsce w konkurencji „Bankowość mobilna”

ARC Rynek i Opinia uznał Bank za najlepszy w wielu rankingach jakości, w tym najwyższy wskaźnik NPS (61)

900 tys. pobrań aplikacji Goodie (platforma smartshoppingowa, opracowana w ramach Grupy Banku)

Powyższe osiągnięcia w roku 2018 wskazują, że Grupa Banku Millennium rozpoczęła skuteczną realizację swej trzyletniej strategii wzrostu organicznego. Ponadto, w dniu 5 listopada 2018 r. Bank ogłosił umowę w sprawie transakcji zakupu 99.8% akcji banku Euro Bank S.A., która powinna zostać sfinalizowana w 1-szej poł. 2019 r. bez emisji nowych akcji. Po planowanym przejęciu Euro Banku, posiadającego wg. stanu na VI 2018 r. kredyty o wartości 11,9 mld PLN i depozyty wynoszące 7 mld PLN, nastąpi pełne połączenie w ramach struktury i systemów Banku. Transakcja ta umożliwi Bankowi Millennium zajęcie 6-ego miejsca w atrakcyjnym segmencie detalicznych kredytów niehipotecznych a także 6-ego miejsca w liczbie klientów detalicznych w Polsce, dzięki dodaniu 1,4 mln nowych klientów. Proces finalizacji tego przejęcia przebiega zgodnie z planem: pod koniec grudnia Bank uzyskał zgodę UOKiK na przedmiotową transakcję.