Brak notatek
Koszyk jest lusty
Wyślij do drukarki
Usuń
Raport finansowy i społeczny 2018

Krótka charakterystyka Grupy Banku Millennium

Bank Millennium powstał w 1989 roku jako jeden z pierwszych polskich banków komercyjnych. Obecnie jest jednym z 7 największych pod względem aktywów w Polsce banków komercyjnych kierującym swoje usługi do wszystkich segmentów rynku poprzez sieć oddziałów, sieci indywidualnych doradców oraz bankowość elektroniczną i mobilną.

Od początku swojej działalności wyznacza trendy w polskiej bankowości, na przykład był pierwszym bankiem notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz wydawcą pierwszej na polskim rynku karty płatniczej. Bank spełnia najwyższe standardy ładu korporacyjnego, realizuje programy społeczne wspierające rozwój kultury oraz edukację młodzieży.

Bank Millennium jest liderem rynku w obszarze innowacji rozumianych jako nowości technologiczne i udogodnienia procesowe. Innowacyjność w Banku Millennium jest częścią jego strategii biznesowej.

6 132

Pracowników

1,36

mln klientów korzysta aktywnie z bankowości elektronicznej

Bank Millennium, wraz ze swoimi spółkami zależnymi, tworzy Grupę Banku Millennium – jedną z najbardziej nowoczesnych i najbardziej kompleksowo rozwijających się grup finansowych w Polsce – zatrudniającą łącznie 6132 osób.

Najważniejszymi jej spółkami są: Millennium Leasing (działalność leasingowa), Millennium Dom Maklerski (działalność brokerska) i Millennium TFI (fundusze inwestycyjne). Od roku 2016 roku Millennium Goodie Spółka z o.o. prowadzi wraz z Bankiem innowacyjną, opartą na zaawansowanej technologii platformę smartshoppingową. Oferta wyżej wymienionych spółek stanowi uzupełnienie usług i produktów oferowanych przez Bank.

Grupa Banku Millennium posiada aktywa w wysokości 80,5 mld zł i kapitał własny w wysokości 8,4 mld zł. Na koniec 2018 roku depozyty klientów osiągnęły wysokość 66,2 mld zł, a Grupa udzieliła ponad 52,7 mld zł kredytów. Swoją pozycję na rynku Bank zbudował dzięki współpracy z ponad 1,8 mln aktywnych klientów indywidualnych, z których 1,36 mln korzysta aktywnie z bankowości elektronicznej, a 963 tys. z aplikacji mobilnej i mobilnego Millenetu. Grupa zakończyła rok ze znaczną nadwyżką płynnościową (wskaźnik kredyty/depozyty poniżej 80%) oraz silnymi wskaźnikami kapitałowymi (całkowity współczynnik wypłacalności TCR na poziomie 21,7%).

W czerwcu 2018 roku Bank złożył w Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o udzielenie zezwolenia na utworzenie banku hipotecznego o nazwie „Millennium Bank Hipoteczny” z siedzibą w Warszawie, którego jedynym akcjonariuszem będzie Bank Millennium. Nowy Bank ma zapewnić średnio i długoterminowe finansowanie będące paliwem dla dalszego rozwoju finansowania nieruchomości.

W listopadzie 2018 roku Bank podpisał z Société Générale umowę dotyczącą zakupu 99,8% akcji Euro Banku. Transakcja powinna być sfinalizowana w 1 połowie 2019 roku, po uzyskaniu wymaganych zgód. Fuzja z wrocławskim bankiem, wykorzystująca doświadczenia obu organizacji, znacząco zwiększy zysk i skalę działania Banku, a w dłuższej perspektywie powinna przynieść solidny zwrot z inwestycji.

Model biznesowy

Bank Millennium prowadzi działalność w oparciu o model biznesowy bazujący na pięciu filarach:

KLIENTOCENTRYCZNOŚĆ

Jesteśmy najbardziej klientocentrycznym bankiem, który nieustannie się rozwija. Chcemy być najbardziej spersonalizowanym bankiem na skalę masową.

CYFROWOŚĆ I NOWE TECHNOLOGIE

Jesteśmy liderem bankowości cyfrowej, oferując połączenie szerokiego zakresu dotarcia i wysokiej jakości usług.

ZDOLNOŚĆ DO WZROSTU ORGANICZNEGO

Rośniemy najszybciej wśród banków w zakresie pozyskiwania klientów z główną relacją. Ponadto w strategii 2020 wprowadziliśmy cztery nowe silniki zrównoważonego wzrostu.

EFEKTYWNOŚĆ KOSZTOWA

Mamy wiodący efektywny kosztowo model, zbudowany na najnowszej technologii i elastyczny pod kątem zmian i wzrostu skali Banku.

ELASTYCZNOŚĆ W REAGOWANIU NA ZMIANY

Bank Millennium posiada elastyczny model operacyjny, kulturę organizacyjną umożliwiającą szybkie reagowanie oraz kompetencje cyfrowe i analizy danych.

Fundamentem modelu biznesowego są wartości firmy: budowanie relacji opartych na zaufaniu, pasja do jakości i innowacyjności, rozwój pracowników i promowanie współpracy oraz ambicja, by zawsze mierzyć wyżej.