Brak notatek
Koszyk jest lusty
Wyślij do drukarki
Usuń
Raport finansowy i społeczny 2018

Pomimo tego, że w 2018 roku gospodarka w Polsce rozwijała się w szybkim tempie około 5%, nie miało to odzwierciedlania na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Rok 2018 przyniósł spadki wszystkich głównych indeksów. Główny indeks WIG spadł o 9,5%, indeks największych spółek WIG 20 spadł o 7,5% a indeks kursów akcji banków spadł o 12,1%.

W tym samym czasie akcje Banku Millennium lekko spadły o 0,8% i był to najlepszy wynik spośród wszystkich banków tworzących indeks WIG Banki. Obroty akcjami Banku Millennium wzrosły w 2018 roku w porównaniu z 2017 rokiem o 18,3% przekraczając 8 milionów złotych średniego dziennego obrotu.

Wskaźniki rynkowe 28.12.2018* 29.12.2017* Zmiana (%) r/r
Liczba akcji Banku (w tys.) 1 213 117 1 213 117 0,00%
Średnie dzienne obroty w skali roku (w tys. PLN) 8 006 6 765 18,3%
Cena akcji Banku (zł) 8,87 8,94 -0,8%
Wartość rynkowa Banku (mln PLN) 10 760 10 845 -0,8%
WIG Banki 7 454 8 482 -12,1%
WIG20 2 277 2 461 -7,5%
WIG30 2 582 2 825 -8,6%
WIG – indeks główny 57 691 63 746 -9,5%

(*) ostatni dzień notowań w 2018r. i 2017r.

Akcje Banku Millennium są uczestnikiem następujących indeksów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: WIG, WIG Banki, WIG 30, mWIG 40, WIG Poland i Respect Index.