Brak notatek
Koszyk jest lusty
Wyślij do drukarki
Usuń
Raport finansowy i społeczny 2018

Bank w komunikacji ze środowiskiem inwestorskim dba o wysoki poziom przejrzystości oraz o odpowiedni dostęp do informacji dla wszystkich jej odbiorców. Rzetelne i aktualne informacje przekazywane są w trybie i z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa. Lista publikowanych przez Bank informacji z określeniem częstotliwości i miejsca publikacji znajduje się na stronie Banku w sekcji Relacji z Inwestorami – Polityka Informacyjna.

Bank wykorzystuje różne kanały komunikacji w celu dotarcia do obecnych i potencjalnych Akcjonariuszy, w tym głównie takie jak:

  • Okresowe konferencje z udziałem Zarządu na temat kwartalnych wyników Grupy kapitałowej Banku (4 w ciągu 2018r.),
  • Udział w konferencjach i wyjazdach (“road-show”) organizowanych dla Inwestorów w kraju i zagranicą (14),
  • Indywidualne i grupowe spotkania z uczestnikami rynku kapitałowego (355 osób),
  • Bieżące komunikaty giełdowe (25) i prasowe,
  • Dedykowana strona internetowa w portalu Banku poświęcona relacjom inwestorskim (od 2014 roku dostosowana do urządzeń mobilnych),
  • Zachęcanie do udziału w dorocznym Walnym Zgromadzeniu Banku,
  • Kontakty bieżące z uczestnikami rynku (przez e-mail lub telefon).

W ramach realizacji najlepszej praktyki dotyczącej równego dostępu do informacji, od 2006 r. Bank zapewnia nieograniczony dostęp do konferencji wynikowych z Zarządem przez Internet (transmisja wideo w języku polskim i angielskim) i przez telefon. Zapis z każdej konferencji dostępny jest na stronie Banku. Bank zapewnia również transmisję internetową video z obrad Walnego Zgromadzenia. Zapis z obrad wraz z podjętymi uchwałami jest także dostępny na stronie Banku.

W 2018 roku 14 analityków reprezentujących krajowe i zagraniczne domy maklerskie publikowało swoje raporty i rekomendacje dla akcji Banku (ich lista znajduje się na stronie Banku w sekcji Relacji z Inwestorami – Analitycy.