Brak notatek
Koszyk jest lusty
Wyślij do drukarki
Usuń
Raport finansowy i społeczny 2018

Dodatkowe informacje

Pozostałe informacje w szczególności obejmujące:

  • Udzielone gwarancje i poręczenia,
  • Transakcje z podmiotami powiązanymi,
  • Wykaz istotnych postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej

znajdują się w Raporcie Finansowym Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2018 r.